Projekt Brno Ph.D. Talent

 

The Workshop for Applicants 2023 presentation is available HERE

Registration will be open on September 4th from 9:00 a.m. To sign up, click HERE.

After filling in your initial data, please confirm the Statement of consent to processing personal data (I Agree button at the bottom of the page) and click on a REGISTER TO THE SYSTEM button in the upper part. 

The next step is to fill in the application - click the Edit button. 

 

Please note that the application will be closed by clicking on the SUBMIT REGISTRATION button and no changes will be allowed.

 

Základní informace o programu naleznete v dokumentu Brno Ph.D. Talent in a Nutshell.

Jak nejlépe napsat projekt se dozvíte v dokumentu Guide for Applicants 2023.

 

Podmínky pro registraci do soutěže:

Základní struktura přihlášky:

Životopis uchazeče

Vědecký projekt

Zázemí projektu

Důležité: Celá přihláška musí být napsána v angličtině a odevzdána v jednom souboru formátu PDF. Maximální délka přihlášky je 12 stran formátu A4 vlastního textu. Podrobnější popis přihlášky a průběhu soutěže vám poskytne Příručka pro uchazeče.

Jaké projekty mohou uspět?

Aby měl váš projekt šanci na úspěch, doporučujeme zodpovědět si následující otázky:

Doplňkové stipendium získá 25 nejlepších, kteří přesvědčí naše nestranné odborníky o výjimečnosti svých dosavadních výsledků a kvalitách navrženého vědeckého projektu. 

Zadáním registračních údajů na odkazu, který naleznete v září zde, si uchazeč vytvoří vlastní účet, do kterého vloží přihlášku v elektronické podobě.

Přihláška je tvořena textem složeným ze tří částí - odborný životopis uchazeče, popis vědeckého projektu a definicí týmu a odborného zázemí, které bude k řešení projektu využito. 

Základní shrnutí nalaznete v dokumentu Brno Ph.D. Talent in a Nutshell.

Pokud potřebujete další informace, prosím kontaktujte nás.