Projekt Brno Ph.D. Talent

Denisa Belisová

Study of origin, plasticity, and mechanical forces of fibroblasts in mammary gland development

Školitel: Mgr. Zuzana Koledová, Ph.D.

Instituce: Masaryk University, Faculty of Medicine

Obor: Biomedical Sciences

 

O projektu

Vývoj nových terapeutických postupov v liečbe rakoviny prsníka vyžaduje charakterizáciu mikroprostredia mliečnej žľazy. Môj projekt sa zameriava na fibroblasty, pozoruhodný bunkový typ v stróme mliečnej žľazy. Použijem transgénne myšie modely, techniky 3D ko-kultivácie organoidov, najmodernejšie zobrazovacie prístupy, histologické a molekulárne biologické analýzy na preskúmanie pôvodu a plasticity fibroblastov, a mechanizmov, ktorými kontrolujú vývoj a homeostázu mliečnej žľazy.

 

Kde se profesně vidím za 10 let

O desať rokov by som rada za sebou mala úspešné Phd štúdium a skúsenosti s výskumom zo zahraničia. Tiež by bolo skvelé, keby som sa mohla vrátiť na Slovensko a prispieť k rozvoju vedy tam, I keď súčasná (politická) situácia tomu príliš nepraje.

 

Proč mám rád/a Brno

Kozy z Kozej záhrady v Medlánkach, jelene v obore Holedná, bizóny na Mniší hore.