Petra Kompaníková

Wnt5a protein in the tissue morphogenesis

Školitel: prof. Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D.

Instituce: Masaryk University, Faculty of Science

Obor: Animal physiology, immunology and developmental biology

 

O projektu

Formovanie plne funkčného organizmu z jedného oplodneného vajíčka je bezpochyby jedným z najviac fascinujúcim fenoménom prírody. Tento komplexný proces je riadený iba pár špecifickými rodinami proteínov, medzi ktoré sa zaraďuje aj Wnt signálna dráha. Využívajúc rôzne modely a najnovšie technológie sa vrámci tohto projektu budeme sústrediť na výzkum úlohy Wnt5a proteínu v procese tvorby takzvaných rozvetvených tkanív a orgánov.

 

Kde se profesně vidím za 10 let

Dúfam, že stále budem robiť to, čo mám rada - robiť experimenty v laboratóriu a preskúmavať nové nápady vrámci vývojovej biológie.

 

Proč mám rád/a Brno

Zbožňujem atmosféru centra, najmä malé podniky so skvelým jedlom a kávou.