Zdeněk Kratochvíl

Smart liposomal nanoconstructs taking control over the principles of nanomedicine

Školitel: Dr. Zbyněk Heger

Instituce: Mendel University in Brno, Faculty of AgriSciences

Obor: Chemistry

 

O projektu

Projekt se věnuje propojení poznatků RNA terapie a cílené distribuce léčiv v rámci nanomedicíny za účelem vytvoření chytrých lipozomálních nanokonstruktů s biologicky a fyzikálně-chemicky výhodnými vlastnostmi. Takové nanokonstrukty budou cíleny nejen na léčbu rakoviny, ale i chronické hepatitidy B a stejně tak budou využity jako kontrastní látky pro zobrazování v teranostice či monitorování jejich farmakokinetiky.

 

Kde se profesně vidím za 10 let

Mým cílem je vybudovat rovnocennou a udržitelnou spolupráci mezi českým a rakouským výzkumem, kde bych se zasadil o přinášení vzájemných inovací a nových iniciativ. To vytvoří oboustrannou podporu mezi oběma zeměmi, kdy jedna bude posilovat druhou za vzniku významného subjektu ve střední Evropě coby nepostradatelné protiváhy západním mocnostem z hlediska vědy a výzkumu. Kromě toho chci předat nabyté poznatky a zkušenosti mladšímu pokolení, které bude utvářet novou budoucnost.

 

Proč mám rád/a Brno

Ačkoliv jsem k Brnu nikdy neměl žádný osobní vztah, tak mě velmi těší, že je považováno za nejrychleji se rozvíjející město v ČR, a stává se tak nejvýznamnějším centrem vědy, výzkumu i pokročilých technologií (zejména informačních a telekomunikačních) v zemi. Díky tomu je v těchto odvětvích Brno konkurenceschopné i ve světovém měřítku.