Tomáš Nohejl

The pitfalls of prebiotics in the presence of antibiotic resistant bacteria able to utilize scFOS

Školitel: doc. RNDr. Monika Dolejská, Ph.D.

Instituce: University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno, Faculty of Veterinary Hygiene and Ecology

Obor: Veterinary Ecology

 

O projektu

Antibiotická rezistence je celosvětový problém, který zapříčinil zákaz používání antibiotik jako růstových promotorů, které byly nahrazeny prebiotiky jako jsou fruktooligosacharidy s krátkými řetězci (scFOS). Můj projekt poukazuje na asociaci genů pro metabolismus scFOS a genů antibiotické rezistence na přenosných, mobilních genetických elementech. Pokud se prokáže souvislost a podpora šíření antibiotické rezistence podáváním prebiotik, může to vést k omezení nebo zákazu používání těchto látek.

 

Kde se profesně vidím za 10 let

Svou budoucnost vidím ve výzkumu, zejména v oblasti antibiotické rezistence, která představuje jednu z největších hrozeb, kterým lidstvo kdy čelilo.

 

Proč mám rád/a Brno

Brno není jen město, je to životní styl.