Jana Musilová

GENOME ANNOTATION AND FUNCTIONAL DESCRIPTION OF NON-MODEL ORGANISMS IN BIOTECHNOLOGY RESEARCH

Školitel: Karel Sedlář

Instituce: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication

Obor: Biomedical technologies and bioinformatics

 

O projektu

Projekt je zaměřen na vytvoření a verifikaci nové metody pro efektivní popis regulačních mechanismů u nemodelových organismů. První část se zabývá návrhem genové regulační sítě pomocí vzájemné informace. Projekt následuje vyhledáváním obecných motivů a rekonstrukcí biologické sítě pro nemodelové organismy. Získaná metoda bude použita především u druhu Clostridium beijerinckii.

 

Kde se profesně vidím za 10 let

Za 10 let se vidím ve špičkovém výzkumném týmu, který se bude zabývat aktuálními problémy a hledat jejich efektivní řešení.

 

Proč mám rád/a Brno

Brno mám ráda, protože je to takový vlastní svět mezi okolními městy. Navíc se zde sdružují studenti a lidi s nadšením v technických oborech, což je super.