Veronika Fedorová

Role of miRNAs and protein-coding genes in stem cell specification during neurodevelopment in vitro

Školitel: Mgr. Dáša Bohačiaková, Ph.D.

Instituce: Masaryk University, Faculty of Medicine

Obor: Biomedical Sciences

 

O projektu

miRNA byly identifikovány jako zásadní posttranskripční regulátory genové exprese a jsou také přímo spojovány s udržováním fyziologie a klíčových vlastností lidských embryonálních kmenových buněk. Molekulární mechanismy řídící počátky diferenciace lidských embryonálních kmenových buněk jsou však podstatně méně popsané. Našim cílem je proto studovat, jak miRNA a protein-kódující geny společně udržují specifické vlastnosti neurálních kmenových buněk - tj. schopnost sebeobnovy a diferenciace.

 

Kde se profesně vidím za 10 let

Zatím sleduji, kam mě profesní život zavede. Za 10 let bych za sebou ráda měla PhD. studium, získala zkušenosti ze zahraničí a dále se věnovala vědě.

 

Proč mám rád/a Brno

Na Brně mám ráda vědecké příležitosti, kulturní dění a jídlo, které nabízí.