Miroslav Rebej

Comprehensive model of a photobioreactor

Školitel: doc. Ing. Zdeněk Jegla, Ph.D.

Instituce: Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering

Obor: Design and Process Engineering

 

O projektu

Cieľom projektu je poskytnúť popredný výskum v oblasti pestovania mikrorias v kontrolovaných podmienkach za použitia odpadných plynov zo zariadení na energetické využitie odpadov. Hlavnou časťou projektu je vytvorenie matematického modelu fotobioreaktora, ktorý bude zahrňovať všetky podstatné sub-modely. Úplný model bude popísaný hydrodynamickým modelom všetkých fáz (plyn, kvapalina a biomasa), modelom prenosu hmoty, modelom prenosu energie a modelom rastu biomasy.

 

Kde se profesně vidím za 10 let

Pestovanie mikrorias vo fotobioreaktoroch je rozvíjajúcou sa oblasťou s veľkým komerčným potenciálom a s dobrou perspektívou budúcej kariéry. Myslím si, že vďaka multidisciplinárnemu prístupu projektu budem schopný porozumieť procesom pestovania mikrorias v širšom kontexte. Preto si predstavujem, že za 10 rokov budem schopný viesť spin-off firmu, v ktorej budem môcť získané poznatky komerčne aplikovať.

 

Proč mám rád/a Brno

Na Brne mám rád to, že je to mesto, ktoré dokáže spojiť študentskú atmosféru s veľkým potenciálom na rast inovácií. V Brne sa nachádzajú kvalitné inovačné centrá, univerzity alebo významné firmy. Avšak, pretože je mesto stále plné študentov, Brno ponúka aj bohaté možnosti na spoločenské vyžitie.