Kristýna Bukvišová

New systems enabling in-situ electron microscopy of growth of nanostructures

Školitel: Miroslav Kolíbal

Instituce: Brno University of Technology, CEITEC VUT

Obor: Advanced Nanotechnologies and Microtechnologies

 

O projektu

CVD techniky se dají využít pro syntézu širokého spektra nanomateriálů. Ex-situ analýza produktů reakce ovšem poskytuje jen omezené informace o mechanismu jejich růstu. Cílem projektu je vývoj a především následné využití CVD reaktoru, který umožní in-situ pozorování růstu nanostruktur v rastrovacím elektronovém mikroskopu. Projekt je realizován ve spolupráci s firmou Thermo Fisher Scientific.

 

Kde se profesně vidím za 10 let

Po úspěšném ukončení doktorského studia bych ráda pokračovala ve vývoji nových metod v oblasti elektronové mikroskopie, ať už to bude v akademickém nebo průmyslovém prostředí. Pokud bych zůstala ve vědě, ráda bych vedla skupinu zabývající se in-situ transmisní elektronovou mikroskopií.

 

Proč mám rád/a Brno

Brno je rozvíjejícím se městem se spoustou pracovních příležitostí, ale stále je tu pomalejší životní styl než ve velkých metropolích, a proto se sem vždy ráda vracím.