O projektu

BRNO PH.D. TALENT 2020

Prestižní soutěž pro mladé vědecké talenty zná své vítěze. Ze 130 přihlášek do programu Brno Ph.D. Talent 2020 bylo vybráno 25 studentů prvních ročníků doktorských programů brněnských univerzit. Soutěžní projekty i samotné uchazeče hodnotili špičkoví vědci převážně ze zahraničí, ale i České republiky.

“Důležitým prvkem tohoto programu je možnost nabídnout lepší podmínky talentovaným doktorandům a tím je také přilákat do Brna. Díky této podpoře přichází i řada nadaných doktorandů ze zahraničí a mnoho z nich pak v Brně i zůstává pracovat v návaznosti na svůj výzkum, což je dobré pro rozvoj regionu jako místa založeného na podpoře znalostní ekonomiky", vysvětluje dlouhodobou podporu programu ze strany města Brna ředitel JCMM, Miloš Šifalda.

Po tři následující roky budou vybraní studenti pobírat finanční podporu v celkové výši 300 000 Kč.  Ocenění putuje do rukou českých i zahraničních doktorandů (Francie, Itálie, Ukrajina či Slovensko) na přírodovědné a technické obory Masarykovy univerzity, Vysokého učení technického v Brně a Mendelovy univerzity v Brně. Soutěž probíhá v anglickém jazyce, letos se navíc žadatelé i hodnotitelé museli popasovat s komplikacemi, způsobenými pandemií Covid-19. Poslední kolo, probíhající tradičně před komisí, složenou z vědeckých expertů, proběhlo historicky poprvé online.

“Pro stipendisty je hlavním benefitem projektu zisk finančního příspěvku, jež by měl mít pro studenta pozitivní efekt v eliminaci starostí o zajištění každodenního živobytí. Tím pádem dává stipendistovi prostor plně se věnovat doktorskému studiu a vědecké práci, “ dodává k tradičně vysokému zájmu o soutěž ze strany brněnských univerzit Barbora Dofková, manažerka projektu JCMM, z. s. p. o.

Dotaci poskytuje statutární město Brno. Projekt je součástí Regionální inovační strategie. Jeho realizaci zajišťuje JCMM, z. s. p. o.
Vedle nadšení pro daný obor a vynikající výsledky v předchozích soutěžích hraje roli znalost anglického jazyka pro vědeckou práci.   

E-mail: barbora.dofkova@jcmm.cz 
Telefon: +420 724 929 257

 

25 NEJLEPŠÍCH DOKTORANDŮ Z PARTNERSKÝCH BRNĚNSKÝCH VYSOKÝCH ŠKOL.

LIST OF BENEFICIARIES

INSTITUTION

Anna Hrčková

Masaryk University

Daniela Rubanová

Masaryk University

Lucia Baďurová

Masaryk University

Polina Nadtochaeva

Masaryk University

Denisa Belisová

Masaryk University

Lucie Curylová

Masaryk University

Daniela Kristeková

Masaryk University

Jaroslav Krč

Masaryk University

Roberto Pivato

Masaryk University

Andrea Martišová

Masaryk University

Petra Kompaníková

Masaryk University

Michael Killinger

Masaryk University

Ludovic Mayer

Masaryk University

Vojtěch Suchánek

Masaryk University

Dominik Trnka

Masaryk University

Jiří Pavela

Brno University of Technology

Iveta Lolová

Brno University of Technology

Michela Sanna

Brno University of Technology

Lucie Pejchalová

Brno University of Technology

Roman Andriushchenko

Brno University of Technology

Ondřej Wojewoda

Brno University of Technology

Lucie Kotásková

Brno University of Technology

Adelia Kashimbetova

Brno University of Technology

Zdeněk Kratochvíl

Mendel University in Brno

Marcela Vlčnovská

Mendel University in Brno

 

 

V TUTO CHVÍLI PŘIPRAVUJEME TERMÍNY PRO NADCHÁZEJÍCÍ ROČNÍK

Podmínky pro registraci do soutěže:

 • student prezenčního studia na jedné z partnerských univerzit (v přihlášce uvedete datum přijetí k doktorskému studiu a zápisu ke studiu)
 • v podzimním semestru 2021 zahájení 1. nebo 2. semestru prvního ročníku studia 
 • být v době registrace ve věku do 32 let
 • zaměření na technický nebo přírodovědný obor

Po vyhlášení soutěže a zpřístupnění registrace dle harmonogramu soutěže se uchazeči registrují ZDERegistrace je otevřena do 30. září. Na pozdější registrace nebude brán zřetel.

1) kliknutím na odkaz se dostanete do formuláře, kterým se zaregistrujete do informačního systému JCMM. Vše pravdivě vyplňtě a potvrzením odešlete (REGISTER TO THE SYSTEM).

2) po registraci do systému budete automaticky navedeni do formuláře pro registraci do projektu Brno Ph.D. Talent 2021.

 

Základní struktura přihlášky

Životopis uchazeče

 • vzdělání a kvalifikace pro řešení navrženého projektu
 • praktické zkušenosti, odborné stáže, řešené projekty
 • výsledky a ocenění

Vědecký projekt

 • cíle a originální přínos
 • teoretický rámec, metody a techniky, reference
 • časový harmonogram a hlavní milníky
 • motivace pro řešení projektu

Zázemí projektu

 • školitel a odborní konzultanti
 • pracoviště a spolupracující instituce
 • jiné relevantní informace

Důležité: Celá přihláška musí být napsána v angličtině a odevzdána v jednom souboru formátu PDF. Maximální délka přihlášky je 12 stran formátu A4 vlastního textu. Podrobnější popis přihlášky a průběhu soutěže vám poskytne Příručka pro uchazeče.

Jaké projekty mohou uspět?

Aby měl váš projekt šanci na úspěch, doporučujeme zodpovědět si následující otázky:

 • Jaký projekt je dobrý? Splňuje ten můj kritéria dobrého projektu?
 • Je můj projekt smysluplný a inovativní?
 • Dal/a jsem si záležet s přípravou každé jeho části?
 • Je napsaný tak, že zaujme odborné hodnotitele?
 • Dokážu vyjmenovat důvody, proč by zrovna můj projekt měl být podpořen?
 • Dokážu svůj projekt řádně odprezentovat tak, aby jeho smysl, vize a důvody pro jeho podporu oslovily komisi?

Doplňkové stipendium získá 20 nejlepších, kteří přesvědčí naše nestranné odborníky o výjimečnosti svých dosavadních výsledků a kvalitách navrženého vědeckého projektu. 

Zadáním registračních údajů na odkazu, který naleznete v září zde, si uchazeč vytvoří vlastní účet, do kterého vloží přihlášku v elektronické podobě.

Přihláška je tvořena textem složeným ze tří částí - odborný životopis uchazeče, popis vědeckého projektu a definicí týmu a odborného zázemí, které bude k řešení projektu využito.

Pokud potřebujete další informace, prosím kontaktujte nás.Začátek registrace do soutěže 17.8.2020 - 17.8.2020


Konec registrace do soutěže 30.9.2020 - 30.9.2020


Formální kontrola přihlášek (1. kolo) 1.10.2020 - 11.10.2020


Odborné hodnocení přihlášek (2. kolo) 12.10.2020 - 27.11.2020


Prezentace finalistů soutěže před odbornou komisí (3. kolo) 1.12.2020 - 11.12.2020


Vyhlášení výsledků soutěže 14.12.2020 - 14.12.2020

PHD talent (2020-2021)

PHD talent (2019-2020)

PHD talent (2018-2019)

PHD Talent (2017-2018)

Brno Ph.D Talent 2018

Brno Ph.D Talent 2017

Brno Ph.D Talent 2016

Brno Ph.D Talent 2015

Brno Ph.D Talent 2014

Brno Ph.D Talent 2011

Brno Ph.D Talent 2010

Brno Ph.D Talent 2009

Donátor akce:

Partnerské univerzity: 

Na aktivitách podporujících profesní růst stipendistů a finalistů spolupracují:

Ing. Jana Musilová

Telefon: 724 919 622

E-mail: jana.musilova@jcmm.cz

Koordinátor aktivit pro nadané iKAP JMK II, Brno Ph.D. Talent


Mgr. Barbora Dofková

Telefon: 724 929 257

E-mail: barbora.dofkova@jcmm.cz

Brno Ph.D. Talent