O projektu

BRNO PH.D. TALENT 2020

 

I pro letošní rok město Brno podpořilo projekt Brno PhD Talent a tak i letos budeme znovu vybírat 25 nejlepších doktorandů z partnerských brněnských vysokých škol.


Soutěž začne online registrací od 17. srpna 2020 a skončí týden před Vánoci, 14. prosince 2020, oznámením jmen nových stipendistů. Další důležité termíny najdete v záložce "Harmonogram".

Rádi zodpovíme všechny Vaše případné dotazy, které směřujte na jana.musilova@jcmm.cz. Nejprve si ale prosím prostudujte Brno Ph.D. Talent in a Nutshell. Ptát se budete moci i osobně na semináři, který pro Vás připravujeme na začátek září. Termín včas oznámíme.

 

Důležité upozornění: celá soutěž probíhá v angličtině.

 

Nutnou podmínkou pro účast v soutěži je denní studium 1. nebo 2. semestru přírodovědného nebo technického oboru na jedné ze 4 partnerských univerzit a maximální věk 32 let .

Kdo se může přihlásit

Podmínky pro registraci do soutěže:

 • student prezenčního studia na jedné z partnerských univerzit (v přihlášce uvedete datum přijetí k doktorskému studiu a zápisu ke studiu)
 • v podzimním semestru 2020 zahájení 1. nebo 2. semestru prvního ročníku studia 
 • být v době registrace ve věku do 32 let
 • zaměření na technický nebo přírodovědný obor

Po vyhlášení soutěže a zpřístupnění registrace dle harmonogramu soutěže se uchazeči registrují ZDERegistrace je otevřena do 30. září. Na pozdější registrace nebude brán zřetel.

1) kliknutím na odkaz se dostanete do formuláře, kterým se zaregistrujete do informačního systému JCMM. Vše pravdivě vyplňtě a potvrzením odešlete (REGISTER TO THE SYSTEM).

2) po registraci do systému budete automaticky navedeni do formuláře pro registraci do projektu Brno Ph.D. Talent 2020.

Vyberte z nabídky projektů ten s názvem PHD talent (2020-2021), dejte EDIT a vyplňte všechny potřebné údaje. Provedené změny potvrďte klikem na SAVE - jde o průběžné uložení Vaší žádosti, které můžete měnit, doplňovat.

V okamžiku, kdy máte celou registraci kompletní, včetně vloženého projektu (vše potřebné najdete ve výše zmíněné Příručce pro žadatele), odešlete svoji registraci kliknutím na SUBMIT REGISTRATION a to nejpozději posledním dnem registrace, tj. 30. září 2020. Tímto odesláním již nelze přihlášku do projektu a uvedené údaje měnit! 

Nezapomeňte prosím vložený soutěžní projekt správně pojmenovat: příjmení_jméno_2020. Děkuji.

Držím Vám pěsti, hodně štěstí!

 

Základní struktura přihlášky

Životopis uchazeče

 • vzdělání a kvalifikace pro řešení navrženého projektu
 • praktické zkušenosti, odborné stáže, řešené projekty
 • výsledky a ocenění

Vědecký projekt

 • cíle a originální přínos
 • teoretický rámec, metody a techniky, reference
 • časový harmonogram a hlavní milníky
 • motivace pro řešení projektu

Zázemí projektu

 • školitel a odborní konzultanti
 • pracoviště a spolupracující instituce
 • jiné relevantní informace

Důležité: Celá přihláška musí být napsána v angličtině a odevzdána v jednom souboru formátu PDF. Maximální délka přihlášky je 12 stran formátu A4 vlastního textu. Podrobnější popis přihlášky a průběhu soutěže vám poskytne Příručka pro uchazeče.

Jaké projekty mohou uspět?

Aby měl váš projekt šanci na úspěch, doporučujeme zodpovědět si následující otázky:

 • Jaký projekt je dobrý? Splňuje ten můj kritéria dobrého projektu?
 • Je můj projekt smysluplný a inovativní?
 • Dal/a jsem si záležet s přípravou každé jeho části?
 • Je napsaný tak, že zaujme odborné hodnotitele?
 • Dokážu vyjmenovat důvody, proč by zrovna můj projekt měl být podpořen?
 • Dokážu svůj projekt řádně odprezentovat tak, aby jeho smysl, vize a důvody pro jeho podporu oslovily komisi?

Doplňkové stipendium získá 25 nejlepších, kteří přesvědčí naše nestranné odborníky o výjimečnosti svých dosavadních výsledků a kvalitách navrženého vědeckého projektu. 

Zadáním registračních údajů na odkazu, který naleznete v září zde, si uchazeč vytvoří vlastní účet, do kterého vloží přihlášku v elektronické podobě.

Přihláška je tvořena textem složeným ze tří částí - odborný životopis uchazeče, popis vědeckého projektu a definicí týmu a odborného zázemí, které bude k řešení projektu využito.

Poslední krok, který by jste měl/a udělat před podáním přihlášky, je přečíst si pečlivě tohoto Příručka pro uchazeče.

Pokud potřebujete další informace, prosím kontaktujte nás.Začátek registrace do soutěže 17.8.2020 - 17.8.2020


Konec registrace do soutěže 30.9.2020 - 30.9.2020


Formální kontrola přihlášek (1. kolo) 1.10.2020 - 11.10.2020


Odborné hodnocení přihlášek (2. kolo) 12.10.2020 - 27.11.2020


Prezentace finalistů soutěže před odbornou komisí (3. kolo) 1.12.2020 - 11.12.2020


Vyhlášení výsledků soutěže 14.12.2020 - 14.12.2020

PHD talent (2019-2020)

Brno Ph.D Talent 2018

Brno Ph.D Talent 2017

Brno Ph.D Talent 2016

Brno Ph.D Talent 2015

Brno Ph.D Talent 2014

Brno Ph.D Talent 2011

Brno Ph.D Talent 2010

Brno Ph.D Talent 2009

Donátor akce:

Partnerské univerzity: 

Na aktivitách podporujících profesní růst stipendistů a finalistů spolupracují:

Ing. Jana Musilová

Telefon: 724 919 622

E-mail: jana.musilova@jcmm.cz

Koordinátor aktivit pro nadané iKAP JMK II, Brno Ph.D. Talent


Mgr. Barbora Dofková

Telefon: 724 929 257

E-mail: barbora.dofkova@jcmm.cz

Brno Ph.D. Talent