O projektu

Staň se Brno Ph.D. Talentem

 

 • Uvažuješ o doktorském studiu na univerzitě v Brně?
 • Jsou technické nebo přírodní vědy smyslem tvého života?
 • Máš v hlavě zajímavý a inovativní vědecký projekt?
 • Soutěž o stipendium ve výši 100 000 Kč ročně po dobu 3 let je tu právě pro tebe.

 

Soutěž je určena vynikajícím studentům prvních ročníků doktorských programů brněnských univerzit. O stipendium se mohou ucházet čeští i zahraniční studenti. Soutěž je otevřená a její pravidla nestanovují žádné kvóty příjemcům partnerských univerzit, fakult ani ústavům, jejichž studentům je určena.

Finanční příspěvek by měl mít pro stipendistu pozitivní efekt s cílem eliminovat starosti o každodenní živobytí, aby se mohl plně věnovat doktorskému studiu, vědecké práci, a rovněž budování své profesní budoucnosti.

Důvodem podpory právě talentovaných doktorských studentů je prokázané nízké finanční ohodnocení v porovnání s doktorskými studenty ve vyspělých státech EU. To ovlivňuje jejich rozhodování o samotném pokračování ve studiu, včetně změny místa působení během studia i po něm.

Cílem je také snaha o vytvoření vhodného místa pro rozvoj znalostní ekonomiky v souladu s vysokou koncentrací firemních vývojových center a veřejných výzkumných institucí v Jihomoravském kraji.

Dotaci poskytuje Statutární město Brno a projekt je součástí Regionální inovační strategie.

Uchazeč musí splňovat:

 • prezenčně studovat na partnerské univerzitě
 • zahajovat v podzimním semestru 1. nebo 2. semestr v prvním roce doktorského studia
 • studovat technický nebo přírodovědný obor
 • být v době registrace ve věku do 32 let

Důležité: Jako uchazeč musíte podmínky pro registraci splnit v podzimním semestru daného roku. Jinak se bohužel soutěže zúčastnit nemůžete.

Schopnosti uchazeče:

 • pracovitost, motivace, kreativita
 • zvládá studium rychleji než průměrný student
 • vykazuje vynikající výsledky ve studiu a v odborných soutěžích
 • aktivně se zapojuje do vědeckých projektů
 • umí srozumitelně prezentovat své myšlenky a záměry

Uchazeči se do soutěže registrují na webových stránkách dle harmonogramu soutěže.

Soutěž má tři kola:

 1. formální kontrola přihlášek
 2. odborné hodnocení přihlášek mezinárodními odbornými komisaři
 3. osobní prezentace finalistů před multioborovou odbornou komisí 

 

Další informace najdeš v Brno Ph.D. Talent 2017 in a Nutshell ZDE a v PŘÍRUČCE PRO ŽADATELE.

Počet stipendistů závisí na výši dotace. V roce 2017 je podpořeno 25 stipendistů + 10 finalistů získává ocenění "Brno Ph.D. Talent Finalist".

Pro stipendisty a finalisty máme připravenu sérii aktivit zaměřenou na kariérní rozvoj.

 

Kdo se může přihlásit

Podmínky pro registraci do soutěže:

 • prezenční studium na jedné z partnerských univerzit
 • zahajovat v podzimním semestru 1. nebo 2. semestr v prvním roce doktorského studia
 • být v době registrace ve věku do 32 let
 • zaměření na technický nebo přírodovědný obor

Po vyhlášení soutěže a zpřístupnění registrace dle harmonogramu soutěže se uchazeči registrují na webových stránkách.

Základní struktura přihlášky

Životopis uchazeče

 • vzdělání a kvalifikace pro řešení navrženého projektu
 • praktické zkušenosti, odborné stáže, řešené projekty
 • výsledky a ocenění

Vědecký projekt

 • cíle a originální přínos
 • teoretický rámec, metody a techniky, reference
 • časový harmonogram a hlavní milníky
 • motivace pro řešení projektu

Zázemí projektu

 • školitel a odborní konzultanti
 • pracoviště a spolupracující instituce
 • jiné relevantní informace

Důležité: Celá přihláška musí být napsána v angličtině a odevzdána v jednom souboru formátu PDF. Maximální délka přihlášky je 12 stran formátu A4 vlastního textu. Podrobnější popis přihlášky a průběhu soutěže vám poskytne Příručka pro uchazeče.

Jaké projekty mohou uspět?

Aby měl váš projekt šanci na úspěch, doporučujeme zodpovědět si následující otázky:

 • Jaký projekt je dobrý? Splňuje ten můj kritéria dobrého projektu?
 • Je můj projekt smysluplný a inovativní?
 • Dal/a jsem si záležet s přípravou každé jeho části?
 • Je napsaný tak, že zaujme odborné hodnotitele?
 • Dokážu vyjmenovat důvody, proč by zrovna můj projekt měl být podpořen?

Doplňkové stipendium získá 25 nejlepších, kteří přesvědčí naše nestranné odborníky o výjimečnosti svých dosavadních výsledků a kvalitách navrženého vědeckého projektu. Dalších 10 finalistů získá ocenění Brno Ph.D. Talent Finalist a bude zařazeno do programu kariérní podpory.

Poslední krok, který doporučujeme provést, než se pustíte do psaní přihlášky, je pečlivě si prostudovat PŘÍRUČKU PRO UCHAZEČE.

Zadáním registračních údajů si uchazeč vytvoří vlastní účet, do kterého vloží přihlášku v elektronické podobě.

Přihláška je tvořena odborným životopisem uchazeče, popisem vědeckého projektu a definicí týmu a odborného zázemí, které bude k řešení projektu využito.


Seminář pro žadatele

V úterý 29. srpna 2017 proběhl Seminář pro žadatele o Brno Ph.D. Talent 2017. Nabídl žadatelům bližší informace, jak co nejlépe napsat přihlášku do soutěže. Své zkušenosti ze psaní žádosti sdílela i jedna z podpořených stipendistek. 
Prezentace je ke stažení ZDE. Prezentace stipendistky programu včetně její zkušenosti se psaním žádosti je ke stažení ZDE.


Vyhlášení podmínek soutěže: červen 2018 1.6.2018 - 30.6.2018


Seminář pro žadatele: srpen 2018 1.8.2018 - 31.8.2018


Registrace do soutěže: září 2018 1.9.2018 - 30.9.2018


Vyhodnocení přihlášek: září-listopad 2018 1.9.2018 - 30.11.2018


Prezentace finalistů: prosinec 2018 1.12.2018 - 31.12.2018


Vyhlášení výsledků: prosinec 2018 1.12.2018 - 31.12.2018

PHD Talent (2017-2018)

Brno Ph.D Talent 2017

Brno Ph.D Talent 2016

Brno Ph.D Talent 2015

Brno Ph.D Talent 2014

Brno Ph.D Talent 2011

Brno Ph.D Talent 2010

Brno Ph.D Talent 2009

Donátor akce:

Partnerské univerzity: 

Na aktivitách podporujících profesní růst stipendistů a finalistů spolupracují:

Jana Musilová

Telefon: +420 724 919 622

E-mail: jana.musilova(at)jcmm.cz