Záchrana lidského života jako jedna z nejoblíbenějších exkurzí JCMM

Už několik let mají budoucí vysokoškoláci jedinečnou příležitost nahlédnout prostřednictvím půldenní exkurze na nejzajímavější vědecká a univerzitní pracoviště v Brně. Tematické exkurze pořádá pro jihomoravské středoškoláky JCMM ve spolupráci s brněnskými univerzitami, ústavy Akademie věd a odbornými lékařskými a výzkumnými pracovišti. Mezi nejoblíbenější patří kurz první pomoci zážitkem se ZDrSEM, kteří jako první v ČR začali aktivně rozvíjet metodiku výuky prostřednictvím autentických simulací a řízené reflexe prožitků v nich získaných.

„První pomoc je ve skutečnosti docela jednoduchá, zvládne ji každý, zároveň je ale třeba ji trénovat a opakovat. Má smysl se v tomto směru vzdělávat dál,“ říká školitelka zážitkové první pomoci Zdrsem Radka Zounková s tím, že středoškolák, který se přihlásí na T-exkurzi JCMM, je obvykle aktivním účastníkem, se kterým se pracuje výborně.

Důvodů, proč se studenti hlásí na T-exkurze, je celá řada. Primárním cílem je ochutnat atmosféru pracoviště, které je vázáno na jejich budoucí studium. Exkurze je přitom lákají na témata jako jsou veterinární medicína, mikrobiologie, počítačová chemie, bioinformatika, matematika, astronomie, molekulární biotechnologie, genetika.

„Pod odborným vedením dostávají studenti možnost poznat a zažít práci vědce na přístrojích v reprezentativních prostorách laboratoří jihomoravských univerzit nebo na elitních výzkumných pracovištích. Zkušenosti nabyté díky T-exkurzím mohou středoškolákům pomoci v rozhodování, jakou vysokou školu a jaký obor si vyberou pro vysokoškolské studium,“ upřesnil Miloš Šifalda, ředitel JCMM.

„Pracoviště vybírám dle tématu a možnosti školitele. Zajímavými tématy mě inspirují sami studenti a třeba finančně podpořená témata SOČ (Středoškolské odborné činnosti). Nemalým dílem při výběru témat přispívají i osobní kontakty na pracovištích univerzit, firem, vědeckých ústavů a jednotlivých pracovišť Fakultní nemocnice Brno,“ říká Adriana Pavlů, manažerka projektu T-exkurzí, která nyní realizuje podobný typ aktivit také pro děti ze základních škol, a to díky projektu zaměřenému na podporu nadaných.

„Byl to opravdu úžasný zážitek a kdybych mohla znovu bych si ho zopakovala. Exkurze mi pomohla ve všech směrech,“ vyjádřila spokojenost studentka Šárka Matulová. „Zdůraznila bych především pojetí celého kurzu, který nebyl jen výčtem teoretických poznatků. Díky mnoha simulacím, na kterých jsme se mohly přímo podílet, jsem zjistila, že právě praxe je snad nejdůležitější součástí první pomoci. Bez ní nejsme schopni teorii uplatnit,“ ocenila praktické simulace v rámci exkurze studentka Gabriela Vorožbjanská. „Studuji zdravotní školu, tak bych si chtěla dosud získané znalosti znovu osvěžit, přiučit se něco nového a vžít se do situací, které jsem ještě nezažila. A nemůžu vědět, kdy se mi naskytne možnost, využít znalosti v reálném život,“ říká studentka Lenka Hrubá.

Účastníkem T-exkurze se stane středoškolák se zájmem o budoucí studium na některé z jihomoravských univerzit. Pro velký zájem se může zapojit jen omezený počet účastníků T-exkurzí, a to na základě vynikajících studijních výsledků a práce, kterou musí každý ze zájemců poslat v rámci přihlášky. Doposud se T-exkurzí JCMM zúčastnilo 2500 studentů z jihomoravských škol. Navštívili univerzitní pracoviště, ústavy Akademie věd, pracoviště Fakultní nemocnice Brno, Masarykův onkologický ústav, vědecké pracoviště firmy SAB Aerospace s.r.o., Red Hat nebo REPROMEDA.

Nejbližší T-exkurze JCMM:

10. 12.  Včely a med

15.12. Miniorgány z laboratoře 

16.12. Mutace vs. Mechanická síla aneb Jak se zdravá buňka mění na nádorovou

17.12.  Hrajeme si s hydrogely aneb chemie může být zábava

Exkurze jsou součástí aktivity Podpora vzdělávání nadaných žáků v JmK.

 

Brno 21_12_08

Kontakt média:  Veronika Hollerová T: 777 908 294 E: veronika.hollerova@jcmm.cz