Podpora vzdělávání nadaných žáků v Jihomoravském kraji

Aktivita projektu „Podpora vzdělávání nadaných žáků v Jihomoravském kraji“ (iKAP JMK II, číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177) je realizována v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání s finanční podporou z Evropské unie a Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Aktivity jsou realizovány Jihomoravským krajem ve spolupráci s JCMM, z. s. p. o. jako partnerem, který naplňuje aktivity v rámci podpory vzdělávání nadaných žáků. Realizace je stanovena od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2023.

Aktivity směřují k podpoře rozvoje nadaných žáků, a to například prostřednictvím podpory učitelů základních a středních škol při jejich vzdělávání, poradenstvím, zájmovými aktivitami nebo mentorskou sítí. Cílem dílčích aktivit je podpořit učitele v jejich snaze rozvíjet nadání žáků prostřednictvím vzdělávacích aktivit, workshopů či společného sdílení. Dále je podpora směřována k nadaným žákům, kterým kromě identifikace míry nadání bude například poskytnuta mentorská síť odborníků, rozvojové aktivity či také informační podpora. Učitelé i žáci mohou využít služeb poradenského centra, které bude poskytovat informace o problematice nadání také rodičům a široké veřejnosti.

Šest klíčových aktivit, na kterých budeme pracovat:

 1. Poradenské centrum pro nadané žáky, rodiče a učitele
 2. Síť metodiků k rozvoji péče o nadané
 3. Vzdělávání pedagogických pracovníků
 4. Aktivity na podporu rozvoje nadání u žáků
 5. Prescreening míry nadání u žáků 4. ročníku základní školy
 6. Zahraniční experti

Podívejte se na představení aktivit projektovým týmem.

V případě Vašeho zájmu o aktuality a chystaná setkání se můžete zaregistrovat zde k odběru novinek.

 

Jste rodič, který má doma nadané dítě a nevíte si rady?

Chtěli byste najít aktivity, které podporují rozvoj nadání vašeho dítěte?

Zajímáte se jako učitel o problematiku nadání? 

Poradenské centrum nabízí bezplatnou informační a konzultační činnost nadaným žákům a jejich rodičům. Učitelům a dalším pedagogickým pracovníkům poskytneme metodickou podporu. 

S jakými tématy se na nás můžete obracet?

 • nadané děti
 • legislativní rámec související s problematikou nadání v České republice
 • školská poradenská zařízení (PPP, SPC)
 • dotazy spojené s testováním žáků prostřednictvím Invenia 
 • prescreening nadaných žáků v rámci KA (klíčová aktivita) projektu iKAP II 
 • konzultace výsledků plošného testování metodou Invenio
 • otázky ohledně organizací podporující rozvoj nadání 
 • nabídky olympiád, soutěží a dalších volnočasových činností pro nadané
 • činnosti a nabídky aktivit JCMM se zaměřením na nadané žáky
 • doporučení herních aktivit (online, offline, deskové hry, smart games) 
 • doporučení publikací (odborné publikace, encyklopedie pro žáky, pracovní sešity)
 • možnosti navázání spolupráce škol, které chtějí rozvíjet systém podpory nadání

Poradenské centrum je určeno:

 • žákům 1. a 2. stupně základních škol (či odpovídajícím ročníkům nižšího gymnázia) a středoškolským studentům,
 • zákonným zástupcům těchto žáků, studentů,
 • učitelům a dalším pedagogickým pracovníkům zajímajícím se o problematiku nadání,
 • všem výchovně-vzdělávacím zařízením.

Jak můžete naše služby využít?

 • můžete napsat na e-mailovou adresu: nadanijmk@jcmm.cz
 • zavolejte nám na čísla: 725 503 087,  702 088 934

Připraveni jsem také na:

 • online individuální konzultace
 • osobní konzultace v prostorách JCMM

Kontaktováním Poradenského centra souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Dokument "Nastavení služeb Poradenského centra pro nadané" ke stažení zde.


Mgr. Eliška Sobotková

Poradce a koordinátor aktivit pro nadané iKAP JMK II

E-mail: eliska.sobotkova@jcmm.cz

Telefon: 725 503 087

 

Mgr. Leona Winklerová

Poradce pro nadané iKAP JMK II

E-mail: leona.winklerova@jcmm.cz

Telefon: 702 088 934

 

 

 

Chcete najít pro své nadané dítě místo, kde bude moci rozvíjet nadání?

Rádi byste své nadané dítě naučili umění relaxace a psychohygieny?

Máte zájem na tom, aby se Vaše dítě setkávalo se stejně nadanými vrstevníky?

 

MiND Club je součástí Poradenského centra pro nadané žáky při JCMM a splňuje všechny tyto požadavky.


 

MiND Club

 • nabízí aktivity podporující rozvoj nadání žáků 
 • umožňuje setkávání s odborníky i se staršími nadanými studenty
 • poskytuje bezpečný prostor pro setkávání a sdílení
 • podporuje afektivní vývoj nadaných dětí
 • zaměřuje se na rozvoj sociálních dovedností nadaných dětí
 • poskytuje prostor pro zamyšlení, zklidnění, odpočinek apod.
 • nabízí smart games a další logické hry, odborné publikace i pracovní sešity

Jedinečnost MiND Clubu:

 • relaxační techniky
 • psychohygiena dětí
 • experti na fyziku i arteterapii
 • neformální setkávání rodičů
 • komunitní kruhy s psychologem
 • mezigenerační setkávání nadaných

Koho v MiND Clubu uvítáme?

 • nadané žáky 4. a 5. tříd základních škol Jihomoravského kraje
 • rodiče nadaných žáků

Harmonogram připravovaných akcí:

(Konání jednotlivých akcí v MiND Clubu se bude řídit aktuální epidemiologickou situací a nařízením vlády.)

 • březen: Neformální setkání rodičů a nadaných žáků

 • duben: Matematika pro nadané (experti z PdF MUNI)

 • květen: Fyzika z blízka (experti z PřF MUNI)

 • červen: IT a robotika (nadaní studenti z programu PPNS)

Registrace na aktivity:

(Pozn.: Registrační formulář na březnovou akci bude zveřejněn během února s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci.)


Mgr. Eliška Sobotková

Poradce a koordinátor aktivit pro nadané iKAP JMK II

E-mail: eliska.sobotkova@jcmm.cz

Telefon: 725 503 087

 

Mgr. Leona Winklerová

Poradce pro nadané iKAP JMK II

E-mail: leona.winklerova@jcmm.cz

Telefon: 702 088 934

Síť škol

Je pro Vaši školu podpora nadaných žáků prioritou, hledáte nové cesty, jak nadané žáky podpořit a rozvíjet?

Chcete spolupracovat s dalšími školami v Jihomoravském kraji, sdílet Vaše zkušenosti a diskutovat?

Zapojte se do sítě škol podporujících nadání a staňte se součástí krajského systému podpory nadání. 

Vaše škola zapojením do sítě získá:

 • Podporu pro vybraného pedagoga, který se může stát díky aktivitám JCMM poradcem pro nadané žáky na Vaší škole. Všichni poradci ze zapojených škol se mohou účastnit skupinových intervizí.

 • Připravíme vzdělávací akce dle potřeb Vašeho pedagogického sboru. Využít můžete také poradenské činnosti v oblasti rozvoje nadaných žáků.

 • Vaše škola obdrží logo a certifikát školy podporující nadání, kterým se můžete prezentovat.

 

Staňte se součástí krajského systému na podporu a rozvoj nadaných žáků. Pro spolupráci se neváhejte obrátit na

 

Mgr. Martin Majcík

Telefon: 727 813 551

E-mail: martin.majcik@jcmm.cz

Odborný garant aktivity iKAP JMK II

 

 

 

 

Máte zájem rozvíjet ve vaší škole vzdělávání nadaných žáků?

Chcete získat tipy, informace, praktické materiály?

Zajímá vás, jak s nadanými žáky pracují ostatní kolegové?

 

Pedagogům v Jihomoravském kraji pomáháme rozpoznat a rozvíjet potenciál nadaných žáků.
Vzdělávací aktivity jsou tematicky rozděleny pro učitele I. a II. stupně základních škol, učitele středních škol a školní psychology.

 

Workshopy a vzdělávací semináře

 • odborný vhled do problematiky nadání
 • představení didaktických metod a postupů na podporu nadání
 • příklady dobré praxe použitelné ve vaší škole

 

Intervizní setkání

 • vzájemná výměna zkušeností v respektujícím a podpůrném prostředí
 • bezpečný prostor pro zkoumání procesů a obsahů vaší práce
 • řešení náročných výukových situací i každodenních problémů v kontextu vzdělávání nadaných

 

Exkurze

 • moderní vědecká pracoviště, výzkum a laboratoře, univerzitní prostředí, inovativní firmy

 

Registrujte se na nejbližší akce:

https://kap.cepac.cz/Login.aspx

17. 03. 2021  Prožívání a chování nadaných žáků (I. a II. stupeň ZŠ)

23. 03. 2021  Intervizní setkání pedagogů středních škol

30. 03. 2021  Jak smysluplně rozvíjet nadané žáky na 1. stupni ZŠ

15. 04. 2021  Kdo jsou nadaní žáci - typologie nadaných žáků na střední škole

 

Máte zájem dozvědět se v předstihu o dalších chystaných vzdělávacích akcích?

Zaregistrujte se ZDE k odběru novinek.

 

Kontakt:

Mgr. et Mgr. Dana Sklenářová
dana.sklenarova@jcmm.cz
727 813 552

 

 

 

Online konference: Vzdělávání nadaných žáků v Jihomoravském kraji 30.9.2020

Záznam konference naleznete zde: https://www.youtube.com/watch?v=GGSH7LlgJBI&feature=youtu.be


Vzdělávání nadaných žáků v běžné škole - diskuzní setkání 14.1.2021


Vzdělávání nadaných žáků na střední škole - diskuzní setkání 2.2.2021


Zdravý přístup k výkonu u nadaných žáků (I. a II. stupeň ZŠ) 17.2.2021


Jak poznat a vzdělávat přírodovědně nadaného žáka (I. a II. stupeň ZŠ) 18.2.2021


Prožívání a chování nadaných žáků (I. a II. stupeň ZŠ) 17.3.2021


Intervizní setkání pedagogů středních škol 23.3.2021


Jak smysluplně rozvíjet nadané žáky na 1. stupni ZŠ 30.3.2021

Mgr. Martin Majcík

Telefon: 727 813 551

E-mail: martin.majcik@jcmm.cz

Odborný garant aktivity iKAP JMK II


Mgr. Eliška Sobotková

Telefon: 725 503 087

E-mail: eliska.sobotkova@jcmm.cz

Poradce a koordinátor aktivit pro nadané iKAP JMK II


Mgr. et Mgr. Dana Sklenářová

Telefon: 727 813 552

E-mail: dana.sklenarova@jcmm.cz

Koordinátor vzdělávání iKAP JMK II


Ing. Jana Musilová

Telefon: 724 919 622

E-mail: jana.musilova@jcmm.cz

Koordinátor aktivit pro nadané iKAP JMK II, Brno Ph.D. Talent


doc. PhDr. Šárka Portešová, Ph.D.

Koordinátor prescreeningu


Mgr. Ondřej Straka

Odborný pracovník prescreeningu


Mgr. Michal Jabůrek, Ph.D.

Odborný pracovník prescreeningu


Mgr. Leona Winklerová

Telefon: 702 088 934

E-mail: leona.winklerova@jcmm.cz

Poradce pro nadané iKAP JMK II