Projekt Podpora nadaných žáků v JMK
vzdělávacích akcí pro učitele
rozvojových aktivit pro nadané
škol podporujících nadané děti

Nabízíme komplexní podporu vzdělávání nadaných žáků v Jihomoravském kraji. Celé to začíná prescreeningem míry nadání žáků 4. tříd v celém kraji prostřednictvím diagnostického systému Invenio. Zajišťujeme nejen rozvojové aktivity pro nadané děti sdružené v MiND Clubu, ale také vzdělávací aktivity pro učitele, aby věděli, jak mají s nadanými dětmi pracovat. V rámci projektu funguje síť škol s koordinátory, kteří aktivně pracují na podpoře nadaných dětí a provozujeme také poradenské centrum pro nadané děti i jejich okolí.

Rádi byste se dozvěděli víc? Chtěli byste vědět, jestli je vaše dítě nadané? Obraťte se na naše poradenské centrum.

Váš člověk

Jana Musilová

odborná garantka
jana.musilova@jcmm.cz 724 919 622

Aktivita projektu „Podpora vzdělávání nadaných žáků v Jihomoravském kraji“ (iKAP JMK II, číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177) je realizována v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání s finanční podporou z Evropské unie a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Aktivity jsou realizovány Jihomoravským krajem ve spolupráci s JCMM, z. s. p. o. jako partnerem, který naplňuje aktivity v rámci podpory vzdělávání nadaných žáků. Realizace je stanovena od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2023.

Aktivity směřují k rozvoji intelektově nadaných žáků, a to například prostřednictvím podpory učitelů základních a středních škol při jejich vzdělávání, poradenstvím, zájmovými aktivitami nebo mentorskou sítí. Cílem dílčích aktivit je podpořit učitele v jejich snaze rozvíjet intelektové nadání žáků prostřednictvím vzdělávacích aktivit, workshopů či společného sdílení. Dále je podpora směřována k nadaným žákům, kterým kromě identifikace míry nadání bude například poskytnuta mentorská síť odborníků, rozvojové aktivity či také informační podpora. Učitelé i žáci mohou využít služeb poradenského centra, které bude poskytovat informace o problematice nadání také rodičům a široké veřejnosti.

Šest klíčových aktivit, na kterých budeme pracovat:

 1. Poradenské centrum pro nadané žáky, rodiče a učitele
 2. Síť metodiků k rozvoji péče o nadané
 3. Vzdělávání pedagogických pracovníků
 4. Aktivity na podporu rozvoje nadání u žáků
 5. Prescreening míry nadání u žáků 4. ročníku základní školy
 6. Zahraniční experti

Podívejte se na představení aktivit projektovým týmem.

V případě Vašeho zájmu o aktuality a chystaná setkání se můžete zaregistrovat zde k odběru novinek.

 

Poradenské centrum

Prošlo Vaše dítě screeningem intelektového nadání pomocí diagnostického nástroje INVENIO nebo psychologickou diagnostikou v PPP? Byly Vašemu dítěti doporučeny rozvojové aktivity?  Máte otázky nebo nejasnosti v problematice intelektového nadání a rozvoje nadání?  

Pokud ano, jste tu správně.


 

Poskytujeme bezplatnou konzultační a informační činnost žákům a studentům (1. a 2. stupeň ZŠ a SŠ), kteří:

 • prošli screeningem INVENIO a byli doporučeni k rozvojovým aktivitám v MiND clubu JCMM,
 • žákům a studentům z Jihomoravského kraje, kteří byli diagnostikováni jako intelektově nadaní či mimořádně intelektově nadaní prostřednictvím pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra a mají potvrzený nominační formulář (nebo doručí zprávu z PPP/SPC).
 • mají doporučení od svého učitele/školy

Nabízíme:

 • Psychologické poradenství

Jedná se o konzultační činnost zaměřenou na problematiku testování žáků prostřednictvím standardizovaného diagnostického nástroje INVENIO (prescreening nadaných žáků ve 4. třídách ZŠ v JmK), poskytování informací o školských poradenských zařízeních (PPP, SPC) a doplňkové vyšetření komplexní diagnostickou baterií Woodcock-Johnson IV.

 • Obecné poradenství
Poskytujeme informace o aktivitách JCMM se zaměřením na rozvoj intelektově nadaných žáků, doporučení na spolupracující školy v systému podpory nadání, organizace podporující rozvoj nadání, nabídky olympiád, soutěží a dalších volnočasových činností pro nadané, tipy na herní aktivity (online, offline, deskové hry, smart games) a vhodné publikace (odborné publikace, encyklopedie pro žáky, pracovní sešity).
 
 • Rodičovská skupina pro rodiče mimořádně nadaných dětí (MiND)

Rodičovství intelektově nadaných dětí může být obohacující, krásnou, ale i náročnou  zkušeností. Nabízíme bezpečný prostor pro diskuzi, podporu a možnost sdílet  každodenní zážitky, které prožíváte s vašimi dětmi.

Termíny setkání rodičovské skupiny (max. 10 účastníků na jednom setkání)

 

Kontakt

nadanijmk@jcmm.cz

Leona Winklerová
leona.winklerova@jcmm.cz
+420 702 088 934
 
Poradenské centrum je pro Vás k dispozici každý pracovní den od 8:00 - 12:00 hod. , eventuálně dle individuální domluvy.
 
Poradenské centrum funguje ve spolupráci s docentkou Šárkou Portešovou a jejími kolegy, Michalem Jabůrkem a Ondřejem Strakou z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.

Metodika poradenského centra k dispozici zdeKontaktováním Poradenského centra souhlasíte se zpracováním osobních údajůV případě potřeby (1) vzít zpět udělený souhlas se zpracováním osobních údajů (2) nebo vymazání údajů apod. Prosím, napište na e-mail: eliska.sobotkova@jcmm.cz.

 

MiND Club

Chcete najít pro své intelektově nadané dítě místo, kde se bude moci rozvíjet? Rádi byste jej naučili odpočívat, zvládat své emoce i emoce druhých? Máte zájem na tom, aby se Vaše dítě setkávalo s nadanými vrstevníky a rozvíjelo své sociální dovednosti?


MiND Club je jedinečné místo

 • podporuje tvořivé rozvíjející prostředí,
 • žákům nabízí možnost naplnit jejich potenciál,
 • nabízí odborná témata a mentory (fyzika, matematika, IT, biologie apod.)
 • poskytuje prostor pro setkávání a sdílení, zamyšlení, zklidnění, odpočinek apod.
 • nabízí smart games a další logické hry, odborné publikace i pracovní sešity.

Pokud chcete mít nejnovější informace a chcete s námi zůstat ve spojení, vyplňte následující formulář.


Aktivity pro žáky:

 • odborné workshopy (jednorázová otevřená setkání, o tématech a termínech budeme průběžně informovat)
 • cyklus setkání zaměřený na rozvoj socio-emočních dovedností - kapacita naplněna!
  • Probíhá každou středu 15:30-17:00 hodin, v MiND Clubu JCMM
  • Termíny*: 13. 10.; 20. 10.; 3. 11.;  10. 11.; 17. 11.; 24. 11.; 1. 12.; 8. 12.; 15. 12. (poslední setkání bude společné - rodiče i děti)

Pro zapojení žáka do aktivit je nutné dodat potvrzení o vyšetření v PPP nebo nominaci ze školy . Prosíme o vytištění, vyplnění a následné potvrzení formuláře
v PPP/SPC, které provedlo diagnostiku nadání nebo ve škole.

 

Aktivity pro rodiče nadaných dětí:

 • společné akce rodičů a dětí (o tématech a termínech budeme průběžně informovat)
  • "Dvojí vyjímečnost", doc. Šárka Portešová - odboná přednáška (1. týden v prosinci, přesné datum a čas bude upřesněn)

 

Kontakt

Eliška Sobotkova
eliska.sobotkova@jcmm.cz
+420 725 503 087

*Konání jednotlivých akcí v MiND Clubu a Poradenském centru se bude řídit aktuální epidemiologickou situací a nařízením vlády. V době podzimních prázdnin - 27. 10. akce MiND Clubu nebude.

 

Je tu pro Vás SÍŤ ŠKOL podporujících nadání. 

 

Zapojte se a staňte se součástí krajského systému podpory nadání a získáte:

 

 • podporu pro vybraného pedagoga, který se může stát díky aktivitám JCMM poradcem pro nadané žáky na Vaší škole. Všichni poradci ze zapojených škol se mohou účastnit skupinových intervizí (vybraných 20 škol)

 • přednostní informace o akcích pro pedagogy a nadané žáky 

 • vzdělávací akce dle potřeb Vašeho pedagogického sboru. Využít můžete také poradenské činnosti v oblasti rozvoje intelektově nadaných žáků.

 • logo a certifikát školy podporující nadání, kterým prezentujete, že nadaní žáci pro Vás nejsou tabu či velkou neznámou

 

Kontakt

Jana Musilová
jana.musilova@jcmm.cz
+420 724 919 622

 

 

 

Máte zájem rozvíjet ve vaší škole vzdělávání nadaných žáků? 

Hledáte nové cesty, jak nadané žáky podpořit a rozvíjet ve Vaší škole? Je pro Vás prioritou, aby děti chodily, a to i ty nadané, do školy rády? Zajímá Vás, jaké metody a strategie práce s nadanými zvolily jinde? Nebojíte se diskutovat a sídlet svoje poznatky z praxe? Jste ředitel školy, pedagog nebo výchovný poradce? Chcete získat tipy, informace, praktické materiály? 

Pedagogům, výchovným poradcům v Jihomoravském kraji pomáháme rozpoznat a rozvíjet potenciál intelektově nadaných žáků.

 

Workshopy a vzdělávací semináře

 • odborný vhled do problematiky nadání
 • představení didaktických metod a postupů na podporu nadání
 • příklady dobré praxe použitelné ve vaší škole
 • zdarma

Na školní rok 2021/2022 připravujeme základní vzdělávací modul, který se bude skládat z několika přednášek týkajících se identifikace a typologie nadaného žáky, práce s nadanými, potřebnou legislativou aj. Registraci do vzdělávacích kurzů pro pedagogy otevřeme během října. 

Semináře základního modulu: 
Základy psychologie a pedagogiky nadaných dětí
doc. PhDr. Šárka Portešová, PhD. 
 
Cílem přednášky je seznámit pedagogy se základními tematickými okruhy spojenými s problematikou nadaných žáků a studentů. Společně se budeme zabývat otázkou časného vývoje nadání, rolí motivace, perfekcionismu a podvýkonu v manifestaci nadání i konceptem dvojí výjimečnosti. Hovořit budeme o některých vzdělávacích, sociálních a emočních potřebách těchto dětí. Vítáme aktivní účast pedagogů, otevřených k další diskusi a sdílení vlastních zkušeností z praxe.
Termín: 4.11.2021 14-17 hod, JCMM
REGISTRACE
 
Nové přístupy k identifikaci nadaných žáků
Mgr. Michal Jabůrek, PhD., Mgr. Ondřej Straka, PhD., doc. PhDr. Šárka Portešová, PhD.
 
V poslední době se možnosti identifikace nadání rozšířily o nové, netradiční přístupy a konkrétní diagnostické nástroje. Cílem přednášky, která je určená jak pro školní psychology, tak pro pedagogy prvního stupně, bude seznámit účastníky s těmito novými možnostmi. Představen bude především přístup tzv. game-based assessment, tedy zarámování intelektových či dalších kognitivních úloh do podoby počítačové hry, což by podle předpokladů mělo obecně zvyšovat motivaci dětí a snižovat jejich testovou úzkost. Výhody a úskalí tohoto přístupu budou demonstrovány konkrétně na příkladu diagnostického systému INVENIO. Dále budou součástí přednášky identifikační postupy zacílené na stanovení nadání v konkrétní školní oblasti, se zvláštním zřetelem na matematiku. Představen bude test TIM3-5 a rovněž nově vyvíjený, počítačově administrovaný nástroj pro vyhledávání matematicky nadaných žáků v prvních ročnících ZŠ. Část přednášky bude také věnována úskalím posuzovacích škál jakožto nástroje pro vyhledávání nadaných žáků.
Termín: 18.11.2021 14-17 hod, JCMM
REGISTRACE
 
Legislativa a podpůrná opatření ve vzdělávání nadaných žáků
Mgr. Dana Veselá, PhD.
 
Seminář je určen pedagogům základních škol v jihomoravském kraji, kteří si kladou otázku, jakou formu podpory pro nadané žáky zvolit. Představíme aktuální přehled podpůrných opatření v různých stupních a zaměříme se na možnosti jejich využití v konkrétních případech. Na semináři bude prostor pro konzultaci konkrétní situace na dané škole s cílem nastavit co možná nejlepší péči a podporu o nadané žáky.
Termín: 29.11.2021 14-17 hod, online
Registrace: (Bude spuštěna.)
 
Nadaní jako výzva a inspirace
PhDr. Alena Nováková 
 
Pohled do života jedné třídy. Náměty pro výuku, jak to zvládnout a zároveň mít z práce radost. Inspirace z pohledů dětí i učitele. Názorné ukázky a videa, výzva pro děti jako výrazný motivační prvek. Zdánlivě lehký úkol z učebnice může být zajímavý. Jak na tvorbu týdenních plánů, aby byly zajímavé a nápadité. Inspirace pro práci s nadanými dětmi i celým třídním kolektivem. 
Termín: 7.12.2021 14-17 hod, JCMM
Registrace: (Bude spuštěna.)
 
 

Intervizní setkání

 • vzájemná výměna zkušeností v respektujícím a podpůrném prostředí
 • bezpečný prostor pro zkoumání procesů a obsahů vaší práce
 • řešení náročných výukových situací i každodenních problémů v kontextu vzdělávání nadaných
 • zdarma

 

Máte zájem dozvědět se o dalších aktivitách, které v tématu nadaných žáků realizujeme? Zaregistrujte se ZDE k odběru novinek.

 

Kontakt

Leona Winklerová
leona.winklerova@jcmm.cz
+420 702 088 934

 

 

 

Hledáte rozvojové mimoškolní aktivity pro vaše nadané děti? Přejete si smysluplně naplnit jejich volný čas?

Chcete nadání dětí rozvíjet? 

 

 

 

 

Týden plný objevování, bádání a vědy zažiješ na příměstském táboře pro nadané děti. Pod vedením vědců a odborníků se dozvíš spoustu zajímavostí ze světa přírodních i humanitních věd.

Příměstský tábor I

termín: 16. - 20. 8. 2021, 9 - 16 hodin

zaměření: Geologie, astrofyzika, "Rizika chemických látek kolem nás",  "Léto na konci vesmíru" - astronomie, "Vila Tugendhat dětem" - architektura, "Ve stopách notáře Jana, autora Moravských zemských desek", labyrint pod Zelným trhem, "Jak se oživuje město" - zákulisí kulturních a turistických projektů 

věk: 10-12 let

místo: Brno - dle programu: Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity: Kamenice 5 a Kotlářská 2; vila Tugendhat, JIC: Purkyňova 127, TIC: Radnická 2, Hvězdárna a planetárium Brno

cena: Zdarma. Tato "cena" zahrnuje inspirativní program a chutný oběd. Nezahrnuje svačinu a dopravu na místo.

podmínka přihlášení: certifikát potvrzující nadání z pedagogicko psychologické poradny nebo testu Invenio (nadanedeti.cz) starý maximálně 3 roky. Tábor je určený pro děti z Jihomoravského kraje.

volná místa: 6/13

Program připravujeme ve spolupráci s kolegy z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, RECETOXu, Turistického informačního centra města Brna, vily Tugendhat, Löw-Beerovy vily, CEITEC VUT, Hvězdárny a planetária města Brna.

 

PŘIHLÁŠKA NA PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR I ZDE (https://forms.gle/ywMi5Hx8k5AuRmip8), přihlásit se můžete do 31. července, kapacita míst je omezená. 

 

 

Příměstský tábor II

termín: 23. - 27. 8. 2021, 9-16 hodin

zaměření: Biologie, botanika, zoologie, mikrobiologie, geologie, matematika, fyzika, chemie

věk: 10-12 let

místo: Bioskop - Vědecké výukové centrum Masarykovy univerzity, Kamenice 5/A7, Brno

cena: Zdarma. Tato "cena" zahrnuje inspirativní program a chutný oběd. Nezahrnuje svačinu a dopravu na místo.

podmínka přihlášení: certifikát potvrzující nadání z pedagogicko psychologické poradny nebo testu Invenio (nadanedeti.cz) starý maximálně 3 roky. Tábor je určený pro děti z Jihomoravského kraje.

volná místa: 8/12

Program připravujeme ve spolupráci s kolegy z Bioskopu a CF Plus Chemicals.

 

PŘIHLÁŠKA NA PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR II ZDE (https://forms.gle/eGU8gKYMoK6R1n9N8), přihlásit se můžete do 31. července, kapacita míst je omezená. 

 

 

 

********************************************************************************************************************************************************************

 

 

 

 

 

 

Jsi nadaná holka nebo nadaný kluk? Jsi ve věku 10–12 let? Zajímáš se o archeologii a antropologii? A přemýšlíš, co budeš dělat o prázdninách?

 

Jestli jo, tak pro tebe máme šanci obrovskou jako mamut! Celý červenec můžeš jezdit na stáž do Archeoparku Pavlov – jen kousek od místa, kde skoro před 100 lety našli Věstonickou venuši. Staneš se součástí týmu Archeoparku (stanou tvými mentory), vyzkoušíš si práci všech lidí, kteří se na jeho chodu podílejí (snad jen kromě paní uklízečky). Poznáš, co dělají kurátoři, pokladní a průvodci. Zažiješ, co se v Archeoparku děje před otevřením a taky po zavírací hodině.

 

Stáž se bude konat v červenci, vždy jeden den v týdnu, a je určena pro dvě nadané děti z Jihomoravského kraje ve věku 10–12 let. („Nadané děti“ znamená děti s potvrzením z Pedagogicko-psychologické poradny nebo z testu Invenio https://www.nadanedeti.cz/.)

Přihlášky pošli e-mailem na adresu jana.musilova@jcmm.cz do 31. 5. 2021. Do předmětu uveď „Nadaní stážisté v Archeoparku“ a v e-mailu nám napiš, proč by si v Archeoparku měli vybrat právě Tebe.

 

Prapraprapraprapraprapraprapotomci Kopčema a Žabky, těšíme se na vaše dopisy!

 

 

Jana Musilová

odborná garantka
jana.musilova@jcmm.cz 724 919 622

Šárka Portešová

prescreening míry nadání

Ondřej Straka

prescreening míry nadání

Michal Jabůrek

prescreening míry nadání

Leona Winklerová

poradenské centrum pro nadané děti
leona.winklerova@jcmm.cz 702 088 934

Eliška Sobotková

aktivity pro nadané děti
eliska.sobotkova@jcmm.cz 725 503 087

Michaela Zimová

koordinátorka aktivit
michaela.zimova@jcmm.cz 727 813 552