Projekt STEAM kluby pro žáky

Cíle:

- podpořit mladé výzkumníky (žáci SŠ) ve vědeckých minitýmech vedených odbornými školiteli.

- motivovat žáky pro navazující studium na VŠ, výzkum, vědu, soutěže typu SOČ, Otevřená věda.

- podpora tvůrčích myšlenek a rozšíření obzorů žáků nad rámec běžné školní výuky s důrazem na vědecký přístup.

- umožnit žákům vstup a působení na reálném pracovišti.

- podpořit navazování kontaktů a spolupráci v týmu.

Realizace:

Témata pro školní rok 2023/24:

obory první pololetí:

  1. Chemie 
  2. Ochrana životního prostředí 

obory druhé pololetí:

  1. Biologie 
  2. Radioelektronika
  3. Fyzika materiálů
  4. Architektura
  5. Matematika

STEAM klub je realizován a financován v rámci projektu „Implementace DZ JMK“ v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský, který je financován Evropskou unií, státním rozpočtem ČR a Jihomoravským krajem.