Projekt STEAM kluby pro žáky

Cíle:

- podpořit mladé výzkumníky (žáci SŠ) ve vědeckých minitýmech vedených odbornými školiteli.

- motivovat středoškoláky pro navazující studium na VŠ, výzkum, vědu, soutěže typu SOČ, Otevřená věda.

- podpora tvůrčích myšlenek a rozšíření obzorů žáků nad rámec běžné školní výuky s důrazem na vědecký přístup.

- umožnit žákům vstup a působení na reálném pracovišti.

- podpořit navazování kontaktů a spolupráci v týmu.

Realizace:

Témata pro školní rok 2023/24:

  1. Chemie 
  2. Ochrana životního prostředí 
  3. Chronobiologie 
  4. Radioelektronika
  5. Fyzika materiálů
  6. Architektura
  7. Matematika - kryptografie

STEAM klub je realizován a financován v rámci projektu „Implementace DZ JMK“ v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský, který je financován Evropskou unií, státním rozpočtem ČR a Jihomoravským krajem.