Projekt SoMoPro

Způsobilé hostitelské instituce 

Způsobilou hostitelskou institucí je veřejná výzkumná instituce, která má sídlo nebo pobočku (detašované pracoviště, ústav apod.) v Jihomoravském kraji. 

Přehled možných hostitelských institucí:

  1. Veřejné vysoké školy, např.:
  1. Veřejné výzkumné instituce (podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů), např.:
  1. Pobočky ústavů Akademie věd České republiky se sídlem v Jihomoravském kraji:
  1. Lékařská zařízení provádějící výzkum a vývoj, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví ČR:
  1. Další veřejné výzkumné organizace