Projekt SoMoPro

Lákáme špičkové vědce ze zahraničí na výzkumné instituce v Jihomoravském kraji. 

South Moravian Programme for Distinguished Researchers, SoMoPro, poskytuje hostitelským institucím finančí podporu na pokrytí vědeckých i osobních nákladů. Program podporuje projekty v přírodovědných, lékařských a technických oborech. 

Kdo se může přihlásit:

Výběr provádí odborná mezinárodní komise. Další soutěž o granty bude vyhlášena za předpokladu, že získáme financování z programu COFUND.

Sledujte náš web!

POZNEJTE NAŠE VĚDCE na www.somopro.cz

VŠE o projektu: 

 1. Co je SoMoPro
 2. Rozpočet a struktura 
 3. Něco málo ze statistiky
 4. SoMoPro jako součást Regionální inovační strategie
 5. Věda a výzkum v Jihomoravském kraji
   
 1. Co je SoMoPro

SoMoPro, South Moravian Program for Distinguished Researchers, je grantový program spolufinancovaný Jihomoravským krajem a Evropskou komisí. Jeho prostřednictvím lákáme špičkové vědce ze zahraničí, kteří chtějí spolupracovat s jihomoravskými výzkumnými institucemi na projektech v oblasti technických, lékařských a přírodních věd po dobu 1 až 3 let.
Uchazeči si vybírají vědecká témata volně, program jim nabízí i možnost dalšího vzdělávání a kariérního růstu. Podpořený vědec získává finanční podporu na životní náklady, vědecký výzkum a  vzdělávací aktivity a případně i příspěvek na náklady spojené s přesunem jeho i rodinných příslušníků.

Doposud jsme podpořili 71 vědců a vědkyň, tabulka 1 znázorňuje celkový přehled zájemců a podpořených:

Tabulka 1
  1. výzva 2. výzva 3. výzva 4. výzva 5. výzva 6.výzva
žadatelé 32 31 52 70 56 60
způsobilí žadatelé 30 30 48 67 54 59
podpoření 13 14 12 14 8 10

 

SOMOPRO V AKCI - video, jak se pracuje a žije podpořeným vědkyním v Brně.
 

 1. Rozpočet a struktura programu

SoMoPro je spolufinancován evropským programem COFUND, Akce Marie Skłodowska-Curie a Jihomoravským krajem. Administrátorem programu je naše organizace - Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu.

Program běží již od roku 2009 a rozpočet na předchozí 4 výzvy programu činil 8 653 720 EUR. Rozpočet na  program SoMoPro 3 je 3 875 000 EUR.

 1. Něco málo ze statistiky

První dvě generace programu SoMoPro podpořily 53 vědců a vědkyň z 23 různých států, z čehož nejvíce je původem z České republiky a Slovenska, dále pak z Indie, Itálie, Francie a dalších zemí. Nejvíce příjemců je zaměstnaných na Masarykově univerzity a na Vysokém učení technickém v Brně.

Podrobný přehled najdete v grafech:

 1. SOMOPRO JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE

Program je součástí Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje, jejímž posláním je zajistit dlouhodobý rozvoj a prosperitu regionu zvýšením jeho mezinárodní konkurenceschopnosti.
Přečtěte si kompletní Regionální inovační strategii Jihomoravského kraje 2014 - 2020.

 1. VĚDA A VÝZKUM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

Jižní Morava má velký potenciál v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu. V Brně najdete 6 státních, 5 soukromých vysokých škol a rozsáhlou řadu vědecko-výzkumných institucí. Přehled těchto institucí najdete v Brno Research Navigator.