Projekt Let´s Grow

Projekt LET´S GROW! navazuje na předchozí spolupráci s nadací The Velux Foundations v podobě projektu Don´t give up! a nabízí bezplatné služby pro mladé migranty při jejich integraci do vzdělávacího systému a na trh práce v České republice.

Nabízíme sociální a kariérové poradenství, doučování, kurzy českého jazyka, roční přípravný kurz pro usnadnění nástupu na střední školu i dobrovolnickou podporu.
Vedle toho se  zaměřujeme i na metodickou podporu středoškolských pedagogů při práci se studenty bez dostatečné znalosti češtiny.

Cílovou skupinou projektu je mladá generace migrantů ve věku 14 – 25 let, kteří potřebují vyřešit svou studijní a profesní situaci s důrazem především na nejvíce znevýhodněnou skupinu v přístupu ke vzdělání: ti po splnění povinné školní docházky (většinou v zemi původu) nemají možnost se bezplatně učit česky a neznalost českého jazyka následně těmto dospívajícím znemožňuje vstup na střední školu v České republice, čímž jsou vyřazeni ze středoškolského i dalšího vzdělávání.
Aktivity v projektu tak reagují na tuto situaci a cílí na zvýšení šancí studentů na přijetí a úspěšné studium na škole odpovídající jejich potenciálu.

V rámci projektu vzniká online platforma Česky levou zadní online jako podpora pro vícejazyčné žáky a jejich vyučující. Jedná se o roční jazykový kurz vycházející z obsahu učebnice, pracovního sešitu a metodiky Levou zadní, kterou rozšiřuje o nová cvičení, poslechy a další materiály, ve výuce využitelné pro studenty navštěvující jiné kurzy češtiny jako druhého jazyka a jejich vyučující v rámci metodické podpory. Jedná se i o samostatný e-learningový kurz pro studenty samotáře.

Projekt je financován z The Velux Foundations a aktivita Česky levou zadní online je spolufinancována z Nadace Kooperativy. Realizovaný je ve spolupráci s Krajským centrem vzdělávání a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň, sady 5. května 42 a
META, o.p.s. - Podpora příležitostí ve vzdělávání

Doba realizace: 1. 8. 2022 – 31. 8. 2027