Projekt Let´s Grow

Kurzy pro školní rok 2024/2025

 

Roční přípravný kurz

Roční přípravný kurz s každodenní výukou od září do června pro studenty ve věku cca 15-18 let. Rozsah cca 1100 hodin, otevíráme 2 třídy pro celkem maximálně 24 studentů.

Cílem přípravného kurzu je zvýšit předpoklady mladých lidí s odlišným mateřským jazykem (dále OMJ) pro studium na střední škole. První polovina kurzu obsahuje výuku češtiny jako druhého jazyka (ČDJ) (od úrovně A0) zaměřenou na získání komunikačních dovedností, funkční i čtenářské gramotnosti a osvojení gramatických jevů (z pohledu ČDJ). Druhá polovina kurzu je věnována rozvoji vyučovacího jazyka v autentickém kontextu jednotlivých vzdělávacích oblastí ZŠ, kde si účastníci mají možnost osvojit terminologii, hlavní myšlenky a především akademický jazyk používaný v běžné výuce. Zvýšená pozornost je věnována tématům z oblasti české historie, zeměpisu a občanské výchovy. Aktivity a obsah kurzu směřují k tomu, aby absolvent kurzu rozvinul jazyk na úroveň samostatného uživatele (B1), a to zejména v tématech specifických pro školní prostředí a výuku. Cílem kurzu je také posílit klíčové kompetence (jak je definuje RVP ZV), zvláště kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní kompetence a kompetence sociální a personální. V neposlední řadě je cílem rozvíjet socio-kulturní kompetence účastníků kurzu vztahující se k životu a hlavně studiu v ČR.

Termín konání: 16. 9. 2024—27. 6. 2025, pondělí až pátek od 9:00 do 14:35

Místo konání:  Česká 166/11, Brno

Vratná záloha: 5 000 Kč (v případě splnění podmínek kurzu bude záloha vrácena zpět)

Leták: CZE, ENG, VIE, SPA, FRE, MON, UKR

Registrace: zde

 

Letní intenzivní kurz

Intenzivní letní kurz pro Slovany/pokročilejší studenty ve věku 14-18 let v rozsahu 100 hodin. Jedná se o měsíční kurz, 5 dní v týdnu, denní hodinová dotace cca 5 vyučovacích hodin (45 minut). Po vyplnění registrace bude uchazečům zaslán test jazykové úrovně.

Místo konání: Česká 166/11, Brno

Termín: 29. 7.—23. 8. 2024, 8:30 - 13:00

Vratná záloha: 1 500 Kč (v případě splnění podmínek kurzu bude záloha vrácena zpět)

Leták: CZE, UKR, ENG

Registrace: zde

 

Zdokonalovací jazykové kurzy - obecné

Zdokonalovací kurzy jsou bezplatné kurzy češtiny, určené pro mladé migranty ve věku 14-18 let, kteří studují 9. třídu na ZŠ nebo studují SŠ v České republice. Celková hodinová dotace je 60 vyučovacích hodin (45 min) a kapacita kurzu 8-10 osob. Kurzy budou probíhat od října jednou týdně PO - ČT od 16:00 do 17:30 na České 166/11, 602 00 Brno.

Jedná se o 5 typů kurzů dle úrovně.:
- zdokonalovací kurz 1 a 2 (pro studenty 1. a 2. ročníku SŠ), vhodné pro minimální úroveň A2+/B1
- maturitní kurz 3 a 4 (pro studenty 3. a 4. ročníku SŠ), vhodné pro minimální úroveň B1/B2
- přípravný kurz k přijímacímu pohovoru na SŠ (pro studenty 9. ročníku ZŠ), vhodné pro minimální úroveň A2

Po vyplnění registračního formuláře bude uchazečům zaslán rozřazovací test a pozvánka k osobnímu pohovoru. 

Místo konání:  Česká 166/11, Brno 602 00

Vratná záloha: 1 500 Kč (v případě splnění podmínek kurzu bude záloha vrácena zpět)

Registrace budou spuštěny koncem srpna.

 

Probíhající kurzy 2023/2024