Organické a anorganické molekuly se zajímavými vlastnostmi

Klub je v plném proudu. Co je nového?

Další témata otevíráme od září 2024. Sleduj registrace.

Místo konání: Ústav chemie PřF MU, Kamenice 5/C10, Brno

Čas konání: od 10.  11. 2023 do 24. 5. 2024 jednou měsíčně v pátek 15:00 - 18:00

ŠkolitelMgr. Erik Kalla

Účastníci budou mít příležitost si sami připravit organické a anorganické molekuly se zajímavými vlastnostmi (léčiva, fotochromní sloučeniny, fluorescenční barviva apod.) nebo z přírodních zdrojů izolovat organické látky a studovat je s využitím různých instrumentálních technik běžně používaných v reálném výzkumu (nukleární magnetická rezonance, infračervená a UV/vis spektroskopie, plynová chromatografie).

Takové náročnější chemické experimenty nelze provádět ve středoškolských laboratořích.

Součástí je: