Co nového v klubu Chemie?

Čeká nás kurz prezentačních dovedností, kde se naučíme výsledky půlročního bádání prezentovat pro STEAM Slam 21. 6. 2024.

3. 5. 2024 Závěrečné setkání jsme oslavili jednoduchostí a zároveň barevností a připravili jsme kanárkově žlutou látku 1,4-dihydropyridin provedením Hantzschovy syntézy. To byl vzrušující praktický důkaz toho, jak můžeme v laboratoři připravit složité organické sloučeniny z jednodušších prekurzorů. Tento experiment nás nejen naučil důležité organické syntetické techniky, ale také nám poskytl hlubší porozumění významu připravené látky v biochemii a farmakologii.

Ve kterém vitaminu skupiny B se strukturní motiv pyridinu vyskytuje?

  

 

5. 4. 2024 Tentokrát jsme se zabývali tvrdostí vody. Konkrétně stanovením vápníku a hořčíku pomocí chelatometrické titrace. V titračních baňkách jsme během tohoto procesu pozorovali barevné přechody mezi žlutou, oranžovou a modrofialovou barvou. Ani tentokrát se to neobešlo bez přesného počítání hmotnostních koncentrací a pipetování. Také jsme se naučili  standardizovat látku chelaton 3.  Sůl které kyseliny se skrývá pod tímto obchodním názvem?

   

1. 3. 2024  Soli kovů

Dnes jsme v úvodní části připravili zelenkavé krystaly Mohrovy soli rozpouštěním síranu amonného a železnatého v kyselině sírové. K čemu se vzniklá sůl používá? Například jako mořidlo. Více času zabrala příprava acetylacetátových komplexů, které jsme na závěr podrobili tenkovrstvé chromatografii na silikagelu. Tato metoda pomáhá určit počet složek ve směsi nebo čistotu látky. Jde o pečlivou práci, protože průměr zkoumaných skvrn nemá být větší než 3 mm.

Příště 5. 4. 2024 od 15:00 pracujeme s EDTA Na2. Zkušení vědí, že jde o ... dihydrát disodné soli kyseliny ethylendiamintetraoctové.

  

 

2. 2. 2024 Destilace s vodní párou

Tento klub připomínal práci v kuchyni - začali jsme třením hřebíčku najemno v hmoždíři.  Potom následovalo trpělivé hodinové čekání na dokončení destilačního procesu v pečlivě sestavené aparatuře z baněk. Emulzi silice jsme potom extrahovali v dělící nálevce a vysušili pomocí síranu sodného. To ale pořád nestačilo. Nakonec jsme museli ještě filtrovat sušidlo a odpařit diethyelther.  A pár kapek čisté silice … je na světě. Ve kterém oboru se nejhojněji používá destilace látek s vodní párou?

       

 

5. 1. 2024 

Toto setkání patřilo organické chemii. Nejdříve bylo nutné přesně přepočítat množství použitých výchozích látek a připravit destilační aparaturu pro přípravu cyklopentadienu. Jde o těkavou látku nepříjemného pronikavého zápachu, proto je nutné zabránit jejímu úniku do prostředí laboratoře a pracovat v digestoři. Posloužila jako výchozí surovina pro další reakci, a to hetero-Dielsovu-Alderovu reakci s benzylaminem. Výsledný produkt bude základem příštího setkání, kdy budeme identifikovat vzniklé látky pomocí spektrálních metod.

 

 

 

 

      

 

8. 12. 2023
  Nejvíce času zabrala příprava fluoresceinu - tmavě červené barvivo, které ve tmě svítí a používá se třeba jako stopovač pro odhalování toků kapalin nebo pro detekci skvrn v soudnictví. Než se připravená směs ve zkumavce pomalu rozpustila, stihli výzkumníci připravit nitrocelulózu, která je velmi citlivá na otřesy a slisovaná dokonce exploduje. Pod odborným vedením se jim naštěstí podařilo tmu prozářit jen jasným plamenem zapálené střelné bavlny a do tmy svítila i  "zářivka" s fluoresceinem. Jako vánoční bonus si ještě vytvořili voňavé šumivé koule do koupele - každý jistě ví, že základem je Epsomská sůl, kyselina citronová a NaHCO₃ - hydrogenuhličitan sodný neboli ??? Obyčejná jedlá ???
 
 
 
 
 

      

 

10. 11. 2023 Příprava azobarviva Hned první setkání klubu patřilo aktivní laboratorní činnosti: středoškoláci z deseti SŠ JMK připravovali organickou sloučeninu - temně fialové barvino, které se využívá převážně v textilním průmyslu na barvení přírodních, syntetických či chemických vláken.