Ing. Michal Kubíček, Ph.D.

Pracuji jako odborný asistent na Ústavu radioelektroniky Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, kde se věnuji návrhu elektroniky. Specializuji se na napájecí zdroje a hradlová pole (FPGA), ale není mi cizí ani programování - konec konců to je dnes nezbytnou znalostí každého v našem oboru.

Za sebou mám řadu rozmanitých projektů řešených pro firmy, kde jsem získal mnoho praktických zkušeností. Ty se snažím předat našim studentům v rámci výuky, která mne velmi baví, a je pro mne hlavní motivací proč zůstávám na VUT :-)