Co nového v klubu Radioelektronika?

Vrcholí příprava na závěrečné setkání STEAM Slam 21. 6. 2024

28. 5. 2024 Na posledním setkání si účastníci dokončili své navržené moduly blikajících policejních majáků . Každý  obdržel vyrobenou desku plošných spojů s vlastním návrhem a “nazobal” si potřebné součástky. Všichni se pak pustili do pájení dle schématu zapojení ... a  všem se podařilo oživit svou konstrukci. Nakonec byla "blikátka" mechanicky zapouzdřena do 3D vytištěných plastových krabiček, které si studenti sami navrhli v předchozím setkání. I tento krok se všem zdařil, byť u některých návrhů bylo nutné dopomoci vrtačkou či pilníkem :-)


Setkání jsme završili exkurzí v laboratořích stavu radioelektroniky: laboratoř optických komunikací, laboratoř elektromagnetické kompatibility a také antény a komunikační zařízení na střeše fakulty.

 

   

14. 5. 2024  Jaké VR brýle využívají sledování očí?

Seznámili jsme se s virtuální a rozšířenou realitou: jaké parametry jsou důležité u speciálních brýlí a na jakých principech jednotlivé technologie pracují. Poté si vyzkoušeli dva rozdílné typy brýli pro virtuální realitu a v nich si zkusili cestování ve virtuálním prostoru, který byl vytvořen na základě reálného světa. Také jsme vyzkoušeli vlastní tvorbu 360° fotografie pomocí mobilního telefonu.

Je možné provozovat doma vlastní 5G síť? V jakých kmitočtových pásmech a s jakým výkonem? Jak je složité pomocí SDR udělat rušičku?

V druhé části jsme se věnovali tvorbě vlastní 4G/5G sítě. Probrali jsme aktuální stav komerčních 5G sítí v České republice a kam směřujeme. Následně jsme si zprovoznili vlastní 5G síť vytvořenou na softwarove definovaném rádiu SDR a připojili se k ní pomocí klasického mobilního telefonu, a také pomocí přijímače vytvořeného pomocí SDR.  Ukázali jsme si jak vypadá komerční základnová stanice zevnitř.

28. 5. 2024 nás čeká nás závěrečné setkání na téma elektromagnetická kompatibilita.

   

 

30. 4. 2024 Satelitní komunikace. Toto téma vyvolalo spoustu dotazů: Můžu si postavit vlastní satelit a vypustit ho na oběžnou dráhu? Používá se jaderný reaktor na sondách do vesmíru? Co je vibrační stolice? Co musím udělat, abych mohl/a na stáž na Evropskou kosmickou agenturu? A všichni, koho zajímají satelity, jsou zváni do studentského klubu https://www.vut.cz/yspace/kdo-jsme.

Příště 14. 5. 2024 budeme řešit virtuální realitu, síť 5G a možná se projedeme v elektromobilu.

  

16. 4. 2024 Dnes jsme se učili používat základní nástroje 3D CAD softwaru pro navrhování konstrukcí, a to Solid Edge. Cílem bylo vymodelovat krabičku pro policejní maják navržený na minulých setkáních. Po vytištění na 3D tiskárně ji  použijeme pro osazení desky s mikročipy a LED diodami, připojíme baterii  a … snad bude takto vytvořený maják opravdu modře problikávat.

Příště 30. 4. 2024 nás čekají satelitní komunikace opět od 15:00.

  

2. 4. 2024 Jaké je praktické využití mikrokontrolérů? Jaké projekty s nimi lze vytvořit?

Mikrokontrolér = jednočipový počítač, který můžeme různě naprogramovat.

Dnes jsme se seznámili se základy embedded systémů a programování pomocí jazyka MicroPython na mikrokontrolérech ESP32, nejdříve pomocí online simulátoru Wokwi. Zkusili jsme pracovat s LED diodami. Poté jsme programovali v prostředí Thonny IDE a zjišťovali úroveň dostupných Wi-Fi sítí a tvořili si vlastní přístupové body pomocí mobilního telefonu. Další úkol se zaměřil na komunikaci s kombinovaným senzorem teploty a vlhkosti vzduchu. Posledním úkolem bylo odeslání naměřených dat a jejich vizualizace v cloudu pomocí platformy ThingSpeak.

Příště budeme pokračovat v programování STM32.

Pozor!!! Změna času konání klubu – sraz 16. 4. 2024 v 16:00.  

  

19. 3. 2024 Dnes jsme navrhovali elektroniku pomocí software pro projektování plošných spojů. Projektovat elektronické obvody je v tomto přrostředí mnohem jednodušší a podařilo se nám vytvořit a simulovat na počítači funkci policejního majáku.

Příště nás čeká programování. Sraz 2. 4. 2024 opět na Technické 12 v Brně.

  

5. 3. 2024  Po prezentaci o přípravě návrhů vědeckých projektů, SWOT analýze a dalších aspektech vědecké práce se žáci sami pokusili vypracovat krátký návrh projektu, který obsahoval název a cíle projektu, motivaci k řešení projektu, návrh metod řešení (postup řešení), očekávané výstupy projektu a rozpočet projektu. Shodli se, že by je práce projektového managera nejspíše nebavila a pokud by se věnovali vědecké práci, tak by se raději zaměřili na kreativní stránku projektů.

V druhé části se seznámili se základními aspekty komunikačních systémů, které využívají pro přenos informace optické záření z UV, VIS a IR spektra. Jaké jsou dostupné technologie pro tento typ bezdrátové komunikace?  Prezentace byla zaměřena také na analýzu atmosférického přenosového prostředí s důrazem na útlumy atmosféry, atmosférickou turbulenci a šumy v bezdrátové optické komunikaci. 

Nejvíce zaujalo pozorování UWC komunikace s ohledem na přenos informace optickým zářením a sonickou vlnou.

Příště budeme opět navrhovat elektroniku. Sraz 19. 3. 2024 opět na Technické 12 v Brně.

  

Hned z prvního setkání 20. 2. 2024 si každý účastník odnesl vlastnoručně vyrobený funkční napájecí zdroj, který se dá použít třeba v autě pro nabíjení mobilního telefonu … pokud se nám doma povede k destičce připájet správné konektory :-)

Toto se povedlo díky pochopení významu a principu funkce napájecích zdrojů v elektronických systémech z krátké úvodní přednášky. Takové zdroje najdeme vlastně všude, třeba v mobilním telefonu nebo notebooku. Jejich návrh není úplně jednoduchý, ale dnes již existují interaktivní programy, které nám tuto práci hodně usnadní. A hlavně bylo potřeba se naučit přesně pájet a osadit součástky … což se podařilo vše. Těm nejzručnějším osazené destičky fungovaly hned při prvním zapnutí.

Osazování součástek je jemná práce, která je dnes potřebná při opravách nebo konstrukci prototypových desek, ale pro sériovou výrobu ji už necháváme na strojích, které to zvládnou rychleji, levněji a (přiznejme si) také o něco spolehlivěji.