Co nového v klubu Radioelektronika?

2. 4. 2024 Jaké je praktické využití mikrokontrolérů? Jaké projekty s nimi lze vytvořit?

Mikrokontrolér = jednočipový počítač, který můžeme různě naprogramovat.

Dnes jsme se seznámili se základy embedded systémů a programování pomocí jazyka MicroPython na mikrokontrolérech ESP32, nejdříve pomocí online simulátoru Wokwi. Zkusili jsme pracovat s LED diodami. Poté jsme programovali v prostředí Thonny IDE a zjišťovali úroveň dostupných Wi-Fi sítí a tvořili si vlastní přístupové body pomocí mobilního telefonu. Další úkol se zaměřil na komunikaci s kombinovaným senzorem teploty a vlhkosti vzduchu. Posledním úkolem bylo odeslání naměřených dat a jejich vizualizace v cloudu pomocí platformy ThingSpeak.

Příště budeme pokračovat v programování STM32.

Pozor!!! Změna času konání klubu – sraz 16. 4. 2024 v 16:00.  

  

19. 3. 2024 Dnes jsme navrhovali elektroniku pomocí software pro projektování plošných spojů. Projektovat elektronické obvody je v tomto přrostředí mnohem jednodušší a podařilo se nám vytvořit a simulovat na počítači funkci policejního majáku.

Příště nás čeká programování. Sraz 2. 4. 2024 opět na Technické 12 v Brně.

  

5. 3. 2024  Po prezentaci o přípravě návrhů vědeckých projektů, SWOT analýze a dalších aspektech vědecké práce se žáci sami pokusili vypracovat krátký návrh projektu, který obsahoval název a cíle projektu, motivaci k řešení projektu, návrh metod řešení (postup řešení), očekávané výstupy projektu a rozpočet projektu. Shodli se, že by je práce projektového managera nejspíše nebavila a pokud by se věnovali vědecké práci, tak by se raději zaměřili na kreativní stránku projektů.

V druhé části se seznámili se základními aspekty komunikačních systémů, které využívají pro přenos informace optické záření z UV, VIS a IR spektra. Jaké jsou dostupné technologie pro tento typ bezdrátové komunikace?  Prezentace byla zaměřena také na analýzu atmosférického přenosového prostředí s důrazem na útlumy atmosféry, atmosférickou turbulenci a šumy v bezdrátové optické komunikaci. 

Nejvíce zaujalo pozorování UWC komunikace s ohledem na přenos informace optickým zářením a sonickou vlnou.

Příště budeme opět navrhovat elektroniku. Sraz 19. 3. 2024 opět na Technické 12 v Brně.

  

Hned z prvního setkání 20. 2. 2024 si každý účastník odnesl vlastnoručně vyrobený funkční napájecí zdroj, který se dá použít třeba v autě pro nabíjení mobilního telefonu … pokud se nám doma povede k destičce připájet správné konektory :-)

Toto se povedlo díky pochopení významu a principu funkce napájecích zdrojů v elektronických systémech z krátké úvodní přednášky. Takové zdroje najdeme vlastně všude, třeba v mobilním telefonu nebo notebooku. Jejich návrh není úplně jednoduchý, ale dnes již existují interaktivní programy, které nám tuto práci hodně usnadní. A hlavně bylo potřeba se naučit přesně pájet a osadit součástky … což se podařilo vše. Těm nejzručnějším osazené destičky fungovaly hned při prvním zapnutí.

Osazování součástek je jemná práce, která je dnes potřebná při opravách nebo konstrukci prototypových desek, ale pro sériovou výrobu ji už necháváme na strojích, které to zvládnou rychleji, levněji a (přiznejme si) také o něco spolehlivěji.