Ing. Eva Švábenská, Ph.D.

Vystudovala fyzikální chemii na Vysokém učení technickém Brno a poté Biomolekulární chemii na Masarykově univerzitě.

V současnosti působí jako vědecký pracovník na Ústavu fyziky materiálů Akademie věd České republiky, ve Skupině elektrických a magnetických vlastností, konkrétně zkoumala např. dopad nanočástic uvolňovaných při brzdění.

Snaží se o popularizaci vědy při přednáškách pro veřejnost a vedení prací SOČ.