Jak se stát hodinářem svého vnitřního času?

Registrace pro žáky na SŠ v Jihomoravském kraji - za pololetí je možná účast jen v jednom tématu.

Max. počet účastníků: 10

Pokud je kapacita klubu překročena a registrace zamítnuta, můžeš se stát náhradníkem nebo si počkat na klub od září 2024. Napiš mail.

Začínáme:  únor 2024

Místo konání: JCMM, z. s. p. o., Česká 166/11, Brno – místnost 217 a Spánkové centrum FN Brno
Školitel Mgr. Vendula Lužná, Ph.D.  

Přestože jsou lidé denní živočichové, jejich preference doby spánku se mezi jednotlivci liší. Můžeme tak populaci rozdělit na tzv. chronotypy – sovy a skřivany. Během setkávání budou účastníci zasvěceni do oboru chronobiologie, který vnitřní hodiny zkoumá. Budou se zabývat vlivem světla na tyto hodiny a na náš spánek, a také budou mít možnost nahlédnout do laboratoří, které se studiem spánku a vnitřních hodin zabývají.
Budeme se snažit zjistit, jaký chronotyp se vyskytuje u každého účastníka klubu a u lidí v jejich okolí. Tyto poznatky zasadíme do kontextu světových odborných publikací, naučíme se získaná data vyhodnocovat a interpretovat.

Součástí je: