Co nového v klubu Chronobiologie?

6. 5. 2024 Dnes jsme získaná data z dotazníkového šetření interpretovali a zasazovali do kontextu výzkumů. Potom první pracovní skupina připravovala a prezentovala získaná data a poznatky formou prezentace a druhá tvořila poster. Jaké jsou výhody a nevýhody obou formátů? Kde se dá poster využitít? Dostali jsme tipy a triky na to, jak ho udělat co nejlépe. Jak to funguje na vědecké konferenci? Jaké jsou zásady nakládání s časem?

 

23. 4. 2024 Co řídí naše biologické hodiny kromě spánku?

Dnes jsme dokončili statistické vyhodnocení údajů z chronobiologických dotazníků a dat z hodinek actiwatch a zpracovali je do grafů. Umíme rozlišovat relevantní informace, data třídit a tvořit názorné grafy. Diskutovali jsme získané výsledky ve srovnání s odbornou studií provedenou v Česku v roce 2020.

Příště 6. 5. 2024 budeme diskutovat rozlišení chronotypů ve společnosti.

  

 

8. 4. 2024 Vyhodnocení chronobiologických dotazníků

Co jsou relevantní data? Jakým způsobem funguje statistika? Jak dopadly podobné průzkumy v zahraničí? 

Tyto otázky si dnes kladli výzkumníci, kteří přinesli vyplněné dotazníky a celé setkání pracovali na jejich vyhodnocování. Podařilo se nasbírat bohatý vzorek respondentů z různých věkových skupin. Některé odpovědi nebyli srozumitelné nebo neodpověděli na zadanou otázku. To  ukazuje na nutnost se více zaměřit na tvorbu otázek, které budou srozumitelné opravdu každému respondentovi.

Jednomu účastníkovi klubu se také podařilo se přihlásit k psaní práce v rámci SOČ v oboru chronobiologie.

Příště 22. 4. 2024 budeme pokračovat tvorbou grafů a statistického vyhodnocení. 

  

25. 3. 2024   Vliv světla na cirkadiánní systém

Nejdříve jsme udělali reflexi minulé návštěvy spánkové laboratoře a krátké vyhodnocení výsledků měření hodinek Actiwatch. Poté jsme probírali, co všechno řídí v přírodě světlo a jeho změny v průběhu dne a také roku. Pomocí LED pásku s možností měnit barvy jsme si ukazovali na několika modelových situacích, jak si nastavit osvětlení v exteriéru, aby co nejvíce odpovídalo tomu přirozenému, a tudíž nám správně seřizovalo biologické hodiny. Na závěr setkání jsme se prošli centrem Brna a podívali jsme se, jak je ve městě vyřešeno pouliční osvětlení a zda je v souladu s poznatky chronobiologie. Co nás tentokrát nejvíce zajímalo:
Jaký vliv na člověka má měnící se světlo v průběhu roku?
Proč a kdy byl zaveden letní čas?
Co mají doporučit svým prarodičům, aby se jim lépe spalo? 
Domácí úkol: nafotit pouliční osvětlení v místě svého bydliště, abychom příště mohli porovnat, jak vypadá osvětlení v různých částech a městech Jihomoravského kraje. 

Na příštím setkání opět v pondělí 8. 4. 2024 od 16:00 na JCMM vyhodnotíme výsledky chronobiologického dotazníku od dospělých i dětských respondentů.

 
 

7. 3. 2024 Poruchy spánku - exkurze do Spánkového centra FN Brno

Jedná se o nově vybudované moderní pracoviště (od 2021), kde vyšetřují a léčí pacienty trpícími poruchami spánku. Většina z nich je diagnostikována se spánkovou apnoí, při níž dochází k opakovaným zástavám dechu během spánku a k následnému snížení saturace kyslíku v krvi. K její léčbě se využívá dýchacích masek. Tyto nám pracovnice centra ukázala, popsala průběh vyšetření a provedla nás po pracovišti. V ovladovně jsme si podrobněji rozebrali i reálné záznamy polygrafů a seznámili se tak s jednotlivými výstupy ze spánkové analýzy. 

Pracovníkům centra patří veliký obdiv, protože musí s plnou ostražitostí monitorovat pacienty po celou noc, což jejich přirozenému biorytmu rozhodně nesvědčí. Proto zde stále hledají posily! A co zajímalo nejvíce nás?

Jak se tady pacientům daří usnout a spát?

Jak dlouho je pro vyšetření potřeba, aby zde spali?

Dá se z výsledků měření ve spánku z chytrých hodinek odhalit možná porucha?

Potřebují na vyšetření u vás žádanku?

Jaká je úspěšnost vyléčení?

            

 

26. 2. 2024 Chronotypy 

Na začátku účastníci sdíleli svoji zkušenost s hodinkami, které dostali na zaznamenávání spánku. Předmětem diskuze byly chronotypy, jak se určují a co je ovlivňuje. Jsi sova nebo skřivan? Diskutovali jsme i výsledky studií, které určovaly chronotypy na velkých populačních vzorcích. Sestavili jsme vlastní chronobiologický dotazník, který budeme rozdávat ve svém okolí a v následujících setkáních vyhodnocovat. Ukázali jsme si, jak vypadá vědecká publikace a jaké jsou tipy na popularizační média, odkud se dají čerpat důvěryhodné informace, jestliže nemáme přístup k vědeckým publikacím.

Nejzajímavější bylo sdílení vlastních zkušeností se spánkovými návyky v rodině. Vyplynulo z něj spousta otázek k dalšímu bádání:

Jaký vliv má na kvalitu spánku místo práce? Jaký vliv na spánek mají stimulanty? Jak nakládat s nedostatkem spánku? Jaký vliv má nedostatek spánku na fyzickou činnost člověka? Jaký vliv má doba jídla na spánek?

Příště 7. 3. 2024 jdeme na exkurzi do Spánkového centra FB Brno.

  

 

 

12. 2. 2024 Úvodní setkání patřilo prezentaci o ne příliš známém oboru chronobiologie, který zkoumá vliv vnitřních hodin na aktivitu a spánek nejen člověka, ale i zvířat. Téměř každý slajd vyvolal živé sdílení životních zkušeností a mnoho dotazů:

V jakých fázích spánků se nám zdají sny?

Jaké spánkové poruchy existují?

Je moje nastavení spánku nějak vysvětlitelné vědecky?

Jaké je souvislost mezi nočními děsy a duševním stavem?

Motivací pro náš týmový výzkumný úkol může být snaha na základě zjištěných údajů pomoci v diskusi o zavedení pozdějšího začátku školní výuky a to vzhledem k pozdějšímu chronotypu u starších dětí a studentů alespoň na druhých stupních a středních školách. Dva žáci dostali pro domácí záznamy denních biorytmů hodinky actiwatch. Postupně si je vyzkouší každý a data z nich budeme na schůzkách sbírat a vyhodnocovat.