Mgr. Vendula Lužná, Ph. D.

Vystudovala molekulární biologii a genetiku postupně na Univerzitě Palackého v Olomouci a na Karlově Univerzitě v Praze. Během doktorského studia zkoumala biologické rytmy na Fyziologickém ústavu AV ČR, zabývala se především vývojem vnitřních hodin u savčích embryí a v placentě.

Momentálně se na rodičovské dovolené věnuje především popularizaci vědy. Své poznatky a zkušenosti se snaží předávat malým i velkým dospělým. Píše pro portál Vědavýzkum.cz a tvoří výukové programy pro olomouckou Pevnost poznání