Brno podpoří 25 vědeckých nadějí v programu Brno Ph.D. Talent


 

Brno podpoří 25 vědeckých nadějí v programu Brno Ph.D. Talent

Tisková zpráva

Brno, 13. prosince 2023

 

Ročník 2023 úspěšných mladých vědců dostal další velkorysou finanční podporu od Statutárního města Brna. Dvacet pět doktorandek a doktorandů z brněnských vysokých škol získá v rámci programu Brno Ph.D. Talent v následujících třech letech stipendium ve výši 330 000 Kč.

Budou se tak moci více věnovat svému vědeckému výzkumu. A tuto investici tak mnohonásobně vrátit nejen Brnu, ale možná i celému lidstvu.

Nové stipendisty z řad studentů postgraduálního studia z Masarykovy univerzity, Mendelovy univerzity a Vysokého učení technického vybraly odborné komise složené z významných českých vědkyň a vědců na základě přihlášek a prezentací výzkumných projektů, kterým se mladí vědci chtějí v budoucnu věnovat. 

Tříleté stipendium získalo celkem 14 studentek a 11 studentů. Z toho 15 vybraných studentů působí na Masarykově univerzitě, 9 na VUT a 1 na Mendelově univerzitě. Nejvíce z 25 podpořených doktorandů působí na Přírodovědecké fakultě MU (9), mezi další úspěšné instituce patří CEITEC MUNI, Lékařská fakulta MU, CEITEC VUT nebo například Fakulta strojního inženýrství VUT.

Dotaci pro Brno Ph.D. Talent poskytuje Statutární město Brno. Projekt je součástí Regionální inovační strategie. Jeho realizaci zajišťuje JCMM. 

Mezi úspěšné absolventy programu Brno Ph.D. Talent patří například několik příjemců Fullbrightova stipendia a ocenění Česká hlava RNDr. Martin Toul, Ph.D., M.Sc. Alžběta Ressnerová nebo laureát ceny Neuron a nově jmenovaný profesor, prof. MUDr. Mgr. Marek MRÁZ, Ph.D

 

Oficiálně budou noví stipendisté z programu Brno Ph.D. Talent přijati primátorkou na začátku března roku 2024.
 

Barbora Dofková 

Brno Ph.D. Talent

barbora.dofkova@jcmm.cz

+420 725 503 085