Architektura ve veřejném prostoru

Registrace do klubu pro žáky SŠ v Jihomoravském kraji  - za pololetí je možná účast jen na jednom tématu.

max. počet účastníků: 10

Pokud je kapacita klubu překročena a registrace zamítnuta, můžeš se stát náhradníkem nebo si počkat na klub od září 2024. Napiš mail.

Místo konání: Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace, Zelný trh 331/13, Brno

Čas konání:  od 13. 2. 2024 do 21. 5. 2024  každé druhé úterý 16:30 - 19:00

Školitel: Ing. arch. Tomáš Pavlíček

Architektura formuje nejen prostor kolem nás, ale také nás samotné. Vyvolává v lidech pozitivní i negativní emoce, sbližuje nás nebo nás odděluje, vytváří bariéry nebo propojuje. Architektura balancuje na hranici exaktních věd a uměleckého díla.

V klubu můžeš zkusit změnit kousek města k lepšímu. Společně projdeme celým procesem navrhování a nahlédneme tak pod pokličku práce architekta. Čeká nás týmová práce, kde budeme společně hledat to nejlepší řešení pro konkrétní zadání, které si společně stanovíme. 

Projdeme procesem podrobné analýzy vybraného místa, ze které bude definováno zadání pro návrh. Výsledek práce bude prezentován nejen formou grafického výstupu na posteru, ale také formou fyzického modelu, který společně vytvoříme.

Součástí je: