Ing. arch. Tomáš Pavlíček

Absolvoval Fakultu architektury VUT v Brně. V letech 2009 až 2016 působil v architektonické kanceláři knesl + kynčl architekti, kde se spolupodílel na řadě projektů jak bytových či občanských staveb, tak i veřejných prostranství a větších územních celků.

Od roku 2017 pracuje v Kanceláři architekta města Brna, kde se věnuje projektům ve veřejném prostranství a organizování architektonických soutěží.