Co nového v klubu Architektura?

9. 5. 2024 Práce na návrhu

Pokračovali jsme v práci na návrhu řešení po jednotlivých skupinách. Rozpracované koncepce z minulého setkání jsme doprecizovali a při výrobě modelů  jsme zapojili kreativitu na maximum a používali pestrou paletu materiálů od polystyrenu přes lepenku, plastelínu, folie až po písek. Z nesmělých skic se tak začaly rýsovat návrhy, které jasněji ukázaly možné představy, jak přistupovat k řešení veřejného prostranství navrženého na míru teenagerům.

Na posledním setkání 21. 5. 2024 nám budou návrhy představeny "odborné komisi" a obhájeny. 

  

 

23. 4. 2024 Koncepce návrhu řešení

Po důkladné analýze místa na uplynulých setkáních jsme se pustili do návrhu úprav zadaného veřejného prostranství. Jeho součástí bude i prostor pro teenagery. Přístup k návrhu byl ponechán na vlastní kreativitě a invenci, a tak bylo možné pozorovat, jak jednotlivé týmy nad zadáním přemýšlejí a jakým způsobem zhmotňují své myšlenky. Nezůstalo jen u tužky a papíru, ale pracovali jsme se štětcem a temperovými barvami, nebo s polystyrenem. 

Výsledné návrhy budou pestré.  Příště ZMĚNA termínu na čtvrtek 9. 5. 2024 dokončíme modely návrhů.

  

9. 4. 2024 Výsledky svých analýz místa jsme ve skupinách shrnuli na jednom výkresu a závěry představili ostatním. Ukázaly se různé priority: pro někoho je důležité zachování zeleně, pro druhého to, jak se v místě pohybují lidé a jiní preferují hlavní limity v území. Následně jsme se všichni společně pustili do výroby modelu okolí místa návrhu, naučili jsme se vytvořit podložku modelu a vyřezat z polystyrenu budovy a také jsme vužili pomocný architektonický software pro určování výšek budov. Podařilo se nám tak vytvořit jeden společný pracovní  model, do kterého budeme následně vkládat svoje návrhy na zlepšení daného místa. 

Příště 23. 4. 2024 se těšíme na dokončení modelů a konečně na tvořivé navrhování vlastních úprav. 

  

26. 3. 2024 Analýza místa

Návrhy se nevytváří pouze v kanceláři u počítače. Abychom dokázali místo lépe pochopit a poznat, navštívili jsme místo v Komárově. Po celou hodinu jsme vnímali jeho atmosféru, všímali si lidí, kteří se zde pohybují, hledali jeho potenciál i slabá místa v podobě bariér. Ověřili jsme si tak některé detaily a v pracovních skupinách mohli zpět v Kanceláři architekta města Brna zapracovat závěry analýzy do vytisknutých plánů.

Součástí klubu byla i krátká návštěva interaktivní výstavy DLAŽBA BRNO! VSTUPTE na Zelném trhu 13, kde je možné si vyzkoušet práci dlaždiče a prohlédnout si různé druhy dlažby v historickém centru Brna.

Příště sraz 9. 4. 2024 v 16:30 na KAM a budeme prezentovat výsledky analytické části a seznámíme se se softwarem, se kterým architekti pracují.

 

   

12. 3. 2024 Úvod patřil prezentacím žáků. Představili zajímavé veřejné stavby ze svého okolí: vodojem, výrobní areál, biotop, veřejný park, kulturní centrum, vědeckou knihovnu nebo funkcionalistickou vilu. 

Prezentace o SWOT analýze místa před jeho revitalizací nebo výstavbou nového veřejného prostoru upozornila na nutnost detailně rozebrat situaci daného místa z mnoha aspektů (infrastruktura, majetkové vztahy, zasíťování, apod.) Potom žáci ve skupinách analyzovali místo z dostupných podkladů. Příště se sejdeme na vytipovaném místě a budeme přímo v terénu diskutovat možnosti realizace úprav. Sraz 26. 3. 2024 v Komárově.

  

 

27. 2. 2024 Na komentované prohlídce Fakultou architektury VUT na Poříčí jsme se podívali na místa, kde probíhá výuka budoucích architektů a mohli se ptát zkušených vyučujících na vše, co se týká dílny a práce se dřevem, laseru a 3D tisku modelů, kreslírny (kam někteří z nás již docházejí na přípravné kurzy), ateliérů, přednášek i galerie prací žáků. Všude byla cítit tvořivost, spolupráce a přátelská atmosféra. Prolistovali jsme zajímavé publikace v bohatě vybavené knihovně. A hlavně jsme mohli vyslechnout osobní příběh naší průvodkyně - její studium na FA VUT, stáže v Nizozemí a na Islandu až po práci na fakultě. 

Po prohlídce fakulty jsme prošli kvalitní příklady revitalizace v blízkém okolí Pořící a Mendelova náměstí.

Příště 12. 3. 2024 každý přinese podobné ukázky zajímavých staveb z okolí svého bydliště. Sraz opět na Zelném trhu 13 v sídle Kanceláře architekta města Brna.

   
 

13. 2. 2024 Seznámení

Úvodní prezentace představila hlavní úkoly moderní architektury a odpověděla na otázku v jakém vztahu jsou urbanismus a architektura. Na několika konkrétních ukázkách jsme porovnali řešení různých veřejných prostranství, např. toho před brněnským a rotterdamským hlavním nádražím. Pochopili jsme, že zamyslet se nad přívětivostí míst, kde trávíme většinu životního času, a snažit se o jejich kultivaci, může přinést do celé společnosti pohodu. 4 týmy na závěr prodiskutovali, kterou z navržených variant “Bolavého místa města” k řešení si vyberou.  Hlasování jednoznačně určilo cílové místo.