I díky JCMM Martin Kaleta zamířil mezi České hlavičky

Nejlepší čeští středoškoláci, kteří se svými projekty uspěli v soutěži SOČ, mají možnost rozvíjet svůj potenciál i v dalších programech. Jedním z nich jsou České hlavičky, kde letos uspěl i student jihomoravského Purkyňova gymnázia ve Strážnici Martin Kaleta. Ucelený program je zaměřen na podporu nadaných studentů v technických a přírodovědných oborech. Má především zvýšit zájem mladých lidí o studium těchto oborů na středních a vysokých školách. Program pomáhá nadějným studentům na startu jejich profesní kariéry a potvrzuje to i cesta Martina Kalety.

JCMM Martina Kaletu podpořilo v rámci soutěže SOČ a prošel si i několik T-exkurzí v programu, který připravuje středoškoláky na budoucí vědeckou dráhu. Díky JCMM se propojil s budoucím školitelem, pod jehož vedením uspěl nejprve v celostátním kole SOČ a poté v Českých hlavičkách. Projekt, který obhajoval, provádí na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity, na Anatomickém ústavu pod vedením jeho přednosty, pana docenta MUDr. Marka Joukala, Ph.D.

„S mrtvicí jsem se poprvé blíže seznámil před 3 lety v projektu Fakultní nemocnice u sv. Anny HOBIT. Od té doby jsem ambasadorem tohoto projektu, jehož cílem je co nejvíce rozšířit povědomí o mozkové mrtvici. Většina lidí totiž nezná příznaky tohoto onemocnění.  Cévní mozková příhoda patří mezi nejčastější příčiny úmrtí a je bohužel nejčastější příčinou trvalé invalidity. Stále ale nejsou odhaleny některé faktory, které mohou zmírnit její následky na život postiženého,“ popisuje svůj projekt Martin Kaleta a dodává, že jeho největším snem je pomáhat lidem. Proto by chtěl studovat na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity, pokračovat s výzkumem mrtvice a někdy snad zachraňovat životy i jako lékař.

Projekt České hlavičky je odvozen od mateřského projektu Česká hlava, který má v současné době dobře fungující mediální kampaň zaměřenou na popularizaci vědy v České republice a daří se mu zvyšovat společenskou prestiž vědeckých a technických pracovníků. Je završen pravidelným udělováním Národní ceny vlády Česká hlava a dalšími cenami z oblasti vědy a techniky. Zároveň jsou České hlavičky součástí programu EXCELENCE vyhlašovaným Ministerstvem školství. Tento program je určen pro podporu škol a pedagogů, kteří se o talentované a nadané žáky starají a vytvářejí jim kvalitní podmínky pro jejich další rozvoj.

Středoškolská odborná činnost (SOČ) je soutěž středoškoláků v řešení problémů v jednom z 18 vědních oborů. Soutěžící prezentují svá řešení formou prezentací během soutěžních přehlídek. Nejúspěšnější řešitelé reprezentují ČR na obdobných soutěžích na mezinárodní úrovni.

Zkušenosti nabyté díky T-exkurzím mohou středoškolákům pomoci v rozhodování, jakou vysokou školu a jaký obor si vyberou pro vysokoškolské studium.