Projekt SOČ - studenti
vědních oborů
zapojených středních škol
soutěžících studentů

Středoškolská odborná činnost (SOČ) je soutěž středoškoláků v řešení problémů v jednom z 18 vědních oborů. Soutěžící prezentují svá řešení formou prezentací během soutěžních přehlídek. Nejúspěšnější řešitelé reprezentují ČR na obdobných soutěžích na mezinárodní úrovni.

Více informací najdete na www.sockari.cz.

Přihlásit se můžete zde.

Váš člověk

Alena Hynková

Středoškolská odborná činnost
alena.hynkova@jcmm.cz 724 206 697

Co je SOČ

Středoškolská odborná činnost je soutěž středoškoláků v řešení problémů v jednom z 18 vědních oborů. Soutěž probíhá formou prezentací na soutěžních přehlídkách. Nejúspěšnější řešitelé často reprezentují ČR na obdobných mezinárodních soutěžích.

 

 • spolupráce s odbornými vědeckými  pracovišti
 • zapojené střední školy z Jihomoravského kraje
 • 18 vědních oborů
 • možné body k přijímacímu řízení na vysoké školy nebo případně automatické přijetí

 

JCMM ve spolupráci s vysokými školami, ústavy Akademie věd ČR a firmami nabízí témata prací SOČ a zároveň poskytuje  finanční podporu těchto prací. Studenti SŠ z Jihomoravského kraje si každoročně v březnu a dubnu vybírají  témata, která pak v období července až února řeší na pracovištích svých školitelů. Výstupem jejich bádání je sepsaná práce SOČ a účast v soutěži.

JCMM pomáhá studentům jihomoravských středních škol a jejich školitelům k tomu, aby v SOČ se zaměřením na přírodovědné a technické obory dosáhli skvělých výsledků. Díky dobrému umístění v soutěži SOČ se studentovi otevírá možnost automatického přijetí na univerzitu, vstup do prestižního programu PPNS a v konečném důsledku napomáhá k udržení kvalitních lidských zdrojů v regionu.

 

Přihláška k tématům

Podpora SOČ více na SOCKARI.CZ

Inspirujte se úspěchy studentů v celostátní přehlídce SOČ

 

Co znamená dělat SOČ s JCMM

Co znamená být řešitelem KROK ZA KROKEM

 

Další aktivity v rámci projektu organizované SNPTM a MU:

Odložen kvůli pandemii koronaviru.

Připravujeme zářijové akce pro účastníky letošní online celostátní přehlídky, ale také pro naprosté začátečníky. Doufáme, že aktuální epidemiologická situace nám dovolí obě akce uspořádat v plném počtu.

Akce pro vysoce pokročilé SOČkaře, účastníky celostátní přehlídky SOČ. Náplní akce je propojení SOČ na skutečnou „dospělou“ vědu, networking špičkových SOČkařů napříč kraji a obory.

Ve spolupráci s Lékařskou fakultou MU se můžete těšit na témata prací SOČ z oblasti anatomie, biologie, histologie a embryologie, lékařské genetiky, genomiky, psychologie a psychosomatiky. 

FAQ

Motivační dopis napište společně. Podává se jeden na každé téma SOČ, a jelikož se hlásíte k řešení dohromady, tak i před školitelem budete vystupovat jako jeden celek.

 

Přihláška pro témata je stejná. Rozdělení je pouze kvůli snazší distribuci témat mezi studenty. Když u obou témat, na která se přihlásíš, vyberou školitelé mezi ostatními studenty právě tebe jako nejlepšího (nebo se přihlásíš pouze ty), budeme mít  jasný signál, o které téma máš větší zájem. Nebudeme tě tak "nutit" řešit téma, které je pro tebe méně zajímavé. Znevýhodnění oproti dalším studentům přihlášeným ke stejnému tématu není.

 

Kategorie 1 v znamená, že téma už má svého řešitele.

Kategorie 2 znamená, že se k tématu můžeš hlásit.

Kategorie 3 znamená, že máš zkontaktovat školitele sám rovnou, mimo cestu skrz JCMM. Nebudeš tedy zařazen do programu Podpora SOČ.

 

Ideální je pokud jsou dvojice nebo klidně i více studentů z jedné školy. Potom se nemusí řešit, kdo je hlavním řešitelem a kdo je spoluřešitel, pak vystupují jako jeden celek. Pokud jsou řešitelé z jiných škol, musí se domluvit, kdo je hlavním řešitelem a kdo spoluřešitel. SOČka se pak obhájí na škole hlavního řešitele.

 

Zeptejte se u vás na škole školního koordinátora SOČ, kdy škola vyhlásí školní kolo SOČ bývá to zpravidla v průběhu měsíce ledna a února. Školní kolo si každá škola vyhlašuje sama a proto není možné přesně říct, kdy to bude u vás na škole.

 

Nezbytnou součástí přihlášky ke zvolenému tématu SOČ je motivační dopis a doporučení třídního učitele.

Motivační dopis přikládá student při registraci k tématu, které ho zajímá a které si vybral jako jednu ze dvou možných voleb. (1 student se může přihlásit max. ke 2 tématům). Motivační dopis přiloží ke každému zvolenému tématu zvlášť. 

Doporučení třídního učitele posílá za každé přihlášené téma na e-mail projektového manažera třídní učitel popřípadě koordinátor SOČ na škole. 

Pokud se student příhlásí ke dvěma tématům, může jeho třídní učitel uvést obě témata na jeden formulář. Podmínkou ale je, že se jedná o témata ze stejného oboru. Pokud si student vybere každé téma z jiného oboru, je potřeba, aby třídní učitel vyplnit formuláře dva.

Na jednom formuláři doporučení třídního učitele může být uveden pouze jeden student. Z formuláře by pak nebylo patrné, který student se přihlásil ke kterému tématu. Taktéž by jednotlivá přihlášená témata byla z různých oborů. Z tohoto důvodu je potřeba, aby třídní učitel vyplnil za každého přihlášeného studenta samostatný formulář.

Pokud je student se školitelem domluven (jedná se o kategorii 1 - školitel zná svého studenta), nebo již motivační dopis zaslal školiteli dříve nebo předal při osobním setkání a školitel motivační dopis už nevyžaduje, není nutné do systému motivační dopis nahrávat. 

 

Termíny pro přihlášku

Ve dnech 2.3. 2022 - 25. 3. 2022 se můžete přihlásit k nově vypsaným tématům SOČ.

Pod vedením zkušených odborníků budete na zvolených tématech pracovat v období od léta 2022 do března 2023. Dokončenou práci lze přihlásit do soutěže SOČ.

 Předpokladem účasti studenta v SOČ je :

 1. vložení motivačního dopisu ke zvolenému tématu,
 2. doložení doporučení studenta do projektu SOČ třídním učitelem (požádejte svého třídního učitele, o zaslání podepsaného a naskenovaného doporučení na e-mail: alena.hynkova@jcmm.cz nejpozději do 31. 3. 2022). Nebude-li doporučení studenta dodáno, nebude vaše přihláška přijata. Formulář doporučení studenta je aktivní (klikněte)
 3. podpis závazné smlouvy mezi účastníkem a JCMM v průběhu června 2022.

Před podáním přihlášky doporučujeme pečlivě si prostudovat pravidla, harmonogram programu a web www. sockari.cz. Odpovědi na případné dotazy získáte na FAQ nebo se s důvěrou můžete obrátit na administrátorku programu, která vám ráda poradí na tel. č. 724 206 697, příp. na e-mailu: alena.hynkova@jcmm.cz.  

Rozhodli jste se některému z vypsaných témat skutečně zodpovědně věnovat.

PŘIHLÁŠKA

Již zaregistrovaní uživatelé se mohou přihlásit zde

Návod k vložení motivačního dopisu  k tématu ‒ klik na hnědý rámeček → vložení MD v levém spodním řádku

 

 

 

 

 Druhé kolo výběru témat studenty 15.4.2021 - 30.4.2021


Píšete SOČku 1.7.2021 - 31.1.2022


Odesíláte krátký report o dosavadní spolupráci se školitelem 11.10.2021 - 17.11.2021


Odevzdáváte práci do školního kola, píšete krátkou zpětnou vazbu 1.1.2022 - 25.2.2022


Školitelé přihlašují témata 1.2.2022 - 1.3.2022


Hlásíte se k tématům, píšete motivační dopisy 2.3.2022 - 25.3.2022


Školitelé si vybírají studenty, s nimiž chtějí spolupracovat 1.4.2022 - 15.4.2022


Zjistíte, jaká témata jsou podpořená 14.4.2022


JCMM podepisuje smlouvu s institucí školitele 2.5.2022 - 30.6.2022


Podepisujete smlouvu s JCMM 1.6.2022 - 30.6.2022

Témata SOČ (2021)


Instituce - fakulta/pracovištěvypsáno/podpořeno tématvypsáno/podpořeno Kč
Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 4 / 4 39 500 Kč / 39 500 Kč
Charakterizace sinicových vodních květů z rekreačních vodních ploch České republiky z pohledu prozánětlivého účinku na lidské keratinocyty in vitro. Podpořeno
DNA-vazebné proteiny v interakci se strukturou guaninového kvadruplexu Podpořeno
Detekce strukturních změn nukleových kyselin pomocí elektrody z pyrolytického grafitu Podpořeno
Strukturní rozmanitost čtyřřetězcových struktur vznikajících v DNA a RNA Podpořeno
CEITEC Masarykova univerzita 1 / 1 20 000 Kč / 20 000 Kč
Hledání predispozic k vrozeným krevním nemocem Podpořeno
Dům dětí a mládeže Brno, Helceletova, příspěvková organizace 2 / 2 36 000 Kč / 36 000 Kč
Zařízení pro výrobu a recyklaci 3D tiskového filamentu a optimalizace jeho výrobních parametrů Podpořeno
Řízení robota Oskar95 Podpořeno
Fakultní nemocnice Brno 1 / 1 20 000 Kč / 20 000 Kč
Genetická podstata talasémií Podpořeno
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 2 / 2 30 000 Kč / 30 000 Kč
Trombocyty - možnosti stanovení počtu trombocytů na analyzátoru Sysmex XN Podpořeno
Změny v koagulogramu COVID - 19 pozitivních pacientů. Podpořeno
Historický ústav AV ČR, v. v. i. 1 / 0 5 000 Kč / 0 Kč
Brno vědecké – Brno univerzitní. Josef Macůrek a jeho vklad brněnské vědě. Vypsáno
Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organiza 1 / 1 0 Kč / 0 Kč
Teleskopická pozorování lunárního útvaru Reiner Gamma Podpořeno
Masarykova univerzita 73 / 33 570 020 Kč / 280 520 Kč
Elektrochemické senzory a biosenzory pro rychlou identifikaci virů Podpořeno
Metrické prostory a Banachova věta o pevném bodě Podpořeno
Využití hmotnostní spektrometrie MALDI-TOF pro posouzení kvality masa a masných výrobků Podpořeno
CEITEC Masarykova univerzita 4 / 2 63 000 Kč / 28 000 Kč
Biochemická charakterizácia mutantných foriem proteinu SENATAXIN Podpořeno
Hi-C metoda: nový přístup při studiu genomů leukemických pacientů Vypsáno
Regulators of seed development Vypsáno
Úloha ubikvitinace RNA polymerázy II pomocí BRCA1-BARD1 při opravě poškozené DNA Podpořeno
Fakulta ekonomicko-správní 17 / 5 64 500 Kč / 22 000 Kč
Chci, aby kraj, ve kterém žiji, byl společensky odpovědný? Vypsáno
Daňové úlevy a volba exit strategie u Doplňkového penzijního spoření Podpořeno
Digitalizace veřejné správy v zemích EU a problémy a výzvy v ČR (na příkladu vybrané agendy) Vypsáno
Economic Consequences of the COVID-19 Outbreak Vypsáno
Hodnocení dopadů vybrané ekonomické činnosti na životní prostředí Vypsáno
Hodnocení výdajů do životního prostředí v dlouhodobém horizontu Podpořeno
International Migration Promotes Economic Development Vypsáno
Mobilita v cestovním ruchu Vypsáno
Možnosti digitalizace veřejné správy na vybraném příkladu řízení města Podpořeno
Náklady suburbanizace v České republice z pohledu obcí Vypsáno
Oceňování subjektivních užitků kouření z pohledu začínajících kuřáků Podpořeno
Ověření platnosti předpokladů teorie veřejné volby na specifické skupině poplatníků. Do jaké míry dokáží středoškoláci odhadnout své skutečné daňové zatížení? Vypsáno
Proč nemůžou být všechna hřiště zadarmo? Vypsáno
Sportuj a zbohatni Vypsáno
Vládní rozhodnutí a jejich dopad na podnikání v cestovním ruchu Vypsáno
Vnímání a využítí kryptoměn v ČR Podpořeno
Význam regionálních potravin pro venkovský cestovní ruch jižní Moravy Vypsáno
Fakulta filozofická 6 / 2 1 500 Kč / 0 Kč
Analýza předložek v češtině: příspěvek k vývoji nového jazykového korektoru Podpořeno
Analýza stupňování v češtině: příspěvek k vývoji nového jazykového korektoru Vypsáno
Etnokulturní tradice a zvyky národnostních menšin na jižní Moravě Vypsáno
Proměny života na venkově během 20. století Podpořeno
Recentní pověry související s plánováním dítěte, těhotenstvím a porodem Vypsáno
Volný čas mládeže během post-socialistické transformace Vypsáno
Fakulta lékařská 15 / 6 165 020 Kč / 60 020 Kč
Extramedulární onemocnění pacientů s mnohočetným myelomem Vypsáno
Genetické příčiny náhlé srdeční smrti Vypsáno
Histologická separace vrstev kůže při fixaci těla a její využití ve forenzní daktyloskopii Podpořeno
Involvement of the blood-cerebrospinal fluid barrier in Alzheimer's disease progression- an in-vitro study Podpořeno
Jak být k sobě vlídnější: podpora duševního zdraví pomocí Facebooku Vypsáno
Mechanické síly buněk v normální a nádorové tkáni Vypsáno
MikroRNA u mnohočetného myelomu Vypsáno
Mléko ze zkumavky Podpořeno
Moderní terapie cystické fibrózy Podpořeno
Molekulární mechanismy přežití nádorových buněk za extrémního nedostatku živin Podpořeno
Pronásledovaná genetika Vypsáno
Variabilita, velikost, pozice a symetrie foramen mentale na dolních čelistech z kostnic Vypsáno
Vypěstuj si plíce v laboratoři! Vypsáno
Výskyt, rozměry a tvar foramen supratrochleare na pažních kostech z kostnic Vypsáno
Zdravý spánek přes Facebook: jak využít mobilních technologií pro podporu zdraví Podpořeno
Fakulta pedagogická 2 / 2 25 000 Kč / 25 000 Kč
Autismus pohledem veřejnosti Podpořeno
Sledování aktivity a pozitivity klíšťat Ixodes ricinus na vybrané patogenní mikroorganismy, způsobující závažná onemocnění lidí; zaměřeno na Borrelia burgdorferi s.l., Anaplasma phagocytophilum, Ehrlichia chaffensis, Coxiella burnetii a Francisella tularensis Podpořeno
Fakulta právnická 2 / 2 13 000 Kč / 13 000 Kč
Vladimír Kubeš - prvorepublikový profesor brněnské právnické fakulty a oběť politických procesů padesátých let Podpořeno
Volné téma z oblasti ústavního práva a lidských práv Podpořeno
Fakulta přírodovědecká 17 / 9 175 000 Kč / 92 500 Kč
Aplikace deskriptivní geometrie Podpořeno
Biologie, léčba a výzkum renálního karcinomu Podpořeno
Charakterizace kvality vnitřního ovzduší pomocí komerčně dostupného senzoru Vypsáno
Etologie primátů - Etogram jako důležitý nástroj sledování chování primátů Podpořeno
Funkce cyklin-dependentní kinázy 12 ve vývoji mléčné žlázy Vypsáno
Intuicionistická logika Vypsáno
Jak si představit vyšší dimenze Podpořeno
Měření kvality vnitřního ovzduší Podpořeno
Parazitologická diagnostika: neinvazivní metody studia zdraví divokých orangutanů Vypsáno
Pesticidy v ovoci a zelenině Podpořeno
Produkce rekombinantního proteinu v bioreaktoru Podpořeno
Příprava a charakterizace oxidicných materiálů za využití spalovací techniky Vypsáno
Riemannovy plochy a modulární formy Podpořeno
Rozšířená realita jako nástroj marketingu regionálního rozvoje Vypsáno
Sociální izolace a pocit osamění u adolescentů a jejich vliv na variabilitu srdeční frekvence, kvalitu spánku a výkon ve škole Vypsáno
Syntéza molekulárních prekurzorů a jejich aplikace v syntéze nanočástic slitin kovů Vypsáno
Vliv lockdownu na fyzickou aktivitu mladých lidí Podpořeno
Fakulta sociálních studií 1 / 1 0 Kč / 0 Kč
Peer mediace na střední škole - výukové materiály Podpořeno
Fakulta sportovních studií 5 / 1 20 000 Kč / 4 000 Kč
Co jíst a pít před tréninkem aneb jak si zajistit co nejlepší sportovní výkon Podpořeno
Jak se změnila pohybová aktivita populace během doby covidové Vypsáno
Klady a nedostatky stravování dnešních mladých lidí Vypsáno
Vitaminy pro zdraví a krásu Vypsáno
Změny tepové frekvence v závislosti na různých denních činnostech Vypsáno
Farmaceutická fakulta 1 / 0 7 000 Kč / 0 Kč
Vaginální kroužky jako inovativní léková forma ve veterinární medicíně (Vaginal rings as an innovative dosage form in veterinary medicine). Vypsáno
Mendelova univerzita v Brně 25 / 4 202 980 Kč / 44 000 Kč
Sdílená zkušenost středoškoláků s ADHD (případně dys poruchou) Vypsáno
Agronomická fakulta 5 / 2 80 480 Kč / 25 000 Kč
Měření mikroklimatických parametrů v ovzduší učeben Vypsáno
Studie problematiky odpadního textilu Podpořeno
Studium vlivu způsobu aplikace plazmatem aktivované vody v rostlinné produkci Vypsáno
Zjišťování obsahu těžkých kovů v odpadním skle CRT obrazovek Vypsáno
Zjišťování těžkých kovů uvolňovaných z armatur do pitné vody II. Podpořeno
Fakulta agronomická 7 / 2 62 500 Kč / 19 000 Kč
Biodiverzita rostlin ve vinicích jižní Moravy Podpořeno
Hodnocení hydromorfologického stavu vodního toku Vypsáno
Mikrobiální rizika pěstování microgreens Podpořeno
Možnosti využití jedlého hmyzu v potravinářství Vypsáno
Optimalizace PCR metod pro identifikaci bifidobakterií Vypsáno
Potenciál karbonizovaných čistírenských kalů v zemědělství Vypsáno
Ruderální vegetace skládek odpadů jako nový ekosystém Vypsáno
Fakulta lesnická a dřevařská 6 / 0 20 000 Kč / 0 Kč
Funkční diverzita lesních půd - cesta k poznání ekosystémových vztahů v lesním prostředí Vypsáno
Domácí úlohy z matematiky a WeBWorK Vypsáno
Hodnocení vitality stromů ponechaných po těžbě jako opatření ochrany přírody ke zvýšení biodiverzity lužních lesů na území LZ Židlochovice Vypsáno
Les – půda – voda: Jak půdotvorný substrát a lesní porost ovlivňují vodní režim lesní půdy? Vypsáno
Mortalita živočichů na vybraných úsecích pozemních komunikací Vypsáno
Vztah půda – voda – rostlina s procházkou Brněnskou podkovou Vypsáno
Fakulta provozně ekonomická 4 / 0 19 000 Kč / 0 Kč
Cenová komparace vybraných komodit u jednotlivých maloobchodních formátů Vypsáno
Formy cestovního ruchu v regionu Jižní Morava Vypsáno
Marketingový mix ve vybraném podnikatelském subjektu Vypsáno
Vývoj zahraničního obchodu České republiky s vybranou komoditou Vypsáno
Provozně ekonomická/ústav managementu 1 / 0 1 000 Kč / 0 Kč
Požadavky studentů SŠ, generace Z, na budoucího zaměstnavatele. Vypsáno
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky 1 / 0 20 000 Kč / 0 Kč
Měření mikroklimatických parametrů v objektech chovu hospodářských zvířat Vypsáno
Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace 1 / 0 3 000 Kč / 0 Kč
Motivovanost studentů středních škol a učilišť k bezpříspěvkovému dárcovství krve Vypsáno
S.A.B. Aerospace s.r.o. 2 / 1 0 Kč / 0 Kč
Návrh systému k zachytávání vesmírného smetí Podpořeno
Výzkum technologií aplikovatelných k řešení problému vesmírného smetí Vypsáno
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 5 / 2 80 000 Kč / 40 000 Kč
Fakulta veterinární hygieny a ekologie 3 / 1 40 000 Kč / 20 000 Kč
3D tisk potravin Vypsáno
Jedlé biodegradovatelné obaly - výroba a detekce stability při různých podmínkách skladování Podpořeno
Volně žijící drobní savci jako zdroj infekčních zoonotických onemocnění Vypsáno
Fakulta veterinárního lékařství 2 / 1 40 000 Kč / 20 000 Kč
Hematologický a biochemický profil psů s aktivní a chronickou infekcí Anaplasma sp. a Borrelia sp. Podpořeno
Tumory dělohy u králíků, frekvence jejich výskytu, diagnostika, terapie a prevence Vypsáno
Vysoké učení technické v Brně 29 / 11 266 000 Kč / 98 000 Kč
Fakulta chemická 2 / 1 37 000 Kč / 20 000 Kč
Přírodní šampony a jejich stabilita Vypsáno
Solární články s aktivní vrstvou perovskitu Podpořeno
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 25 / 9 224 500 Kč / 78 000 Kč
Analýza mikroskopických video sekvencí kardiomyocytů Vypsáno
Analýza snímků sítnice Vypsáno
Automatické řízení teploty ve skleníku Vypsáno
Bezdotykový měřič výšky vodní hladiny Podpořeno
Bezdrátové sítě nové generace - 5G New Radio Podpořeno
Bezdrátově ovládaný roj robotů Podpořeno
Biometrie sítnice Podpořeno
Detekce a trasování obličeje ve videu Podpořeno
Digitální dvojče pro Průmysl 4.0 - Implementace technologie NB-IoT v prostředí MATLAB Vypsáno
Digitální dvojče pro Průmysl 4.0 - Masivní nasazení LoRaWAN Vypsáno
Elektrická impedanční tomografie Vypsáno
IoT bezdrátové monitorování kvality ovzduší Vypsáno
IoT displej Podpořeno
Lokalizace polohy dronu v uzavřených prostorách Podpořeno
Multiskopie Vypsáno
Netradiční využití ultrazvuku Vypsáno
Optický analyzátor pro kolorimetrii založený na Arduinu Vypsáno
Vyhodnocení komunikačních vlastností technologie NB-IoT v různých rádiových podmínkách pro variabilní nastavení sítě s pomocí emulátoru CMW500 Vypsáno
Vytvoření univerzálního testovacího zařízení pro ověření vlastností komunikačních technologií NB-IoT a  LTE Cat-M1 Vypsáno
Vzdálené monitorování parametrů akvarijní vody Vypsáno
Zařízení pro zobrazení a sběr dat z elektronického průtokoměru Vypsáno
Zpřesnění hranice mozkového tumoru Podpořeno
Řídicí jednotka pro akvaristiku Vypsáno
Řízená fermentace vína Podpořeno
Řízení systémů pomocí programovatelného relé Vypsáno
Fakulta strojního inženýrství 2 / 1 4 500 Kč / 0 Kč
Challenger – fyzikální model tragického letu z 28. ledna 1986 Vypsáno
Návrh vesmírné mise Podpořeno
ÚSKVBL 1 / 1 0 Kč / 0 Kč
Stanovení reziduí hormonálně účinných látek v potravinách živočišného původu Podpořeno
Ústav analytické chemie AV ČR,v. v. i. 1 / 1 20 000 Kč / 20 000 Kč
Příprava foton up-konverzních nanočástic s obsahem gadolinia Podpořeno
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. 4 / 1 6 000 Kč / 1 500 Kč
Gradienty zimní početnosti ptáků v ČR - analýza dat z krmítkového sčítání Vypsáno
Hnízdní preference vybraných druhů ptáků v městském prostředí Podpořeno
Jsi zapálený ornitolog a hledáš školitele? Vypsáno
Skřivan polní v zemědělské krajině na jižní Moravě Vypsáno
Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. 2 / 1 24 000 Kč / 11 500 Kč
Experimentální popis perspektivní duralové slitiny Al-Mg-Ti Vypsáno
Experimentální popis soustavy Se-Sn-Ni Podpořeno
Ústav geoniky AV ČR, v. v. i. 3 / 1 0 Kč / 0 Kč
E-learningový systém pro vlastníky půdy Vypsáno
Humanitární mapování v době post-covidové Podpořeno
Monitoring krajiny s podporou nástrojů občanské vědy Vypsáno
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. 1 / 1 0 Kč / 0 Kč
Algoritmus, co se koukne (na srdce) a hned ví Podpořeno

Témata SOČ (2020)


Instituce - fakulta/pracovištěvypsáno/podpořeno tématvypsáno/podpořeno Kč
Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 8 / 5 110 000 Kč / 50 000 Kč
Cytogenetické markery hmyzích škůdců Vypsáno
Elektrochemická detekce oxidačního poškození bílkovin. Vypsáno
Interakce jaderných proteinů s guaninovými kvadruplexy v regulačních oblastech genomu Podpořeno
Interakce proteinů rodiny p53 s guaninovými kvadruplexy Vypsáno
Studium elektrochemického chování DNA struktur na rtuťové elektrodě Podpořeno
Studium elektrochemického chování nukleových kyselin na povrchu elektrody z pyrolytického grafitu Podpořeno
Význam kyseliny hyaluronové v rozvoji fibróz Podpořeno
Čtyřřetězcové struktury v DNA a RNA Podpořeno
CEITEC, Masarykova univerzita 1 / 1 20 000 Kč / 20 000 Kč
Ústav chemie 1 / 1 20 000 Kč / 20 000 Kč
Vývoj supramolekulárních systémů odvozených od žlučových kyselin Podpořeno
Dům dětí a mládeže Brno, Helceletova, příspěvková organizace 5 / 3 90 000 Kč / 55 000 Kč
Automatický skleník Vypsáno
Blackbox Podpořeno
Integrace do průmyslu 4.0 Podpořeno
Modulární stavba soutěžních robotů Vypsáno
Software pro Blackbox Podpořeno
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 6 / 3 93 000 Kč / 38 000 Kč
Srovnání vlivu různých dávek lidského rekombinantního tkáňového aktivátoru plazminogenu (rtPA) na rychlost fibrinolýzy u potkana Vypsáno
Výukový atlas krevních buněk Podpořeno
Zavedení in vivo modelu přímého sledování fibrinolýzy umělých trombů u potkana Vypsáno
Změny v krevním obraze při bakteriální a virové infekci Podpořeno
Oddělení klinické hematologie 2 / 1 30 000 Kč / 15 000 Kč
Fibrinogen a faktor VIII - proteiny akutní fáze? Podpořeno
Změny koagulogramu při antikoagulační léčbě. Vypsáno
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 1 / 0 0 Kč / 0 Kč
ICRC 1 / 0 0 Kč / 0 Kč
Výzkum konopí v medicíně Vypsáno
Historický ústav AV ČR, v. v. i. 1 / 0 5 000 Kč / 0 Kč
Josef Macůrek a jeho vklad vědě Vypsáno
Masarykova univerzita 63 / 20 395 900 Kč / 123 500 Kč
CEITEC 00216224 4 / 2 40 000 Kč / 20 000 Kč
Analýza genetického profilu leukemických buněk Podpořeno
Bioinformatická analýza sekvenačních dat pro identifikaci nádorových biomarkerů Podpořeno
Charakterizacia interakcií medzi reparačným faktormi a RNA polymerázou II Vypsáno
Identifikace prekurzorových buněk chronické lymfocytární leukémie Vypsáno
Fakulta ekonomicko-správní 6 / 2 13 000 Kč / 9 000 Kč
Cirkulární potenciál školy Vypsáno
Hospodářský systém antického Řecka a přesahy do současnosti Vypsáno
Kvalita vysokoškolského studia z pohledu středoškoláků Podpořeno
Proč se mi vyplatí sportovat? Podpořeno
Vládní rozhodnutí a jejich dopad na podnikání v cestovním ruchu Vypsáno
Zapojení veřejnosti do rozhodování a dění v obci Vypsáno
Fakulta filozofická 13 / 1 69 900 Kč / 0 Kč
Analýza stupňování v češtině: příspěvek k vývoji nového jazykového korektoru Vypsáno
Digitalizace a virtuální rekonstrukce archeologických artefaktů, další cesta restaurace historických památek. Vypsáno
Digitální technologie - metody prezentace Vypsáno
Děti a jejich volný čas Podpořeno
Folklor a folklorní hnutí v současnosti Vypsáno
Herní design: Tvorba (vzdělávací) deskové hry Vypsáno
Mládežnické organizace za komunismu Vypsáno
Proměny života na venkově během 20. století Vypsáno
Příběhy kolektivizace Vypsáno
Rekonstrukce úpravy a používání zvířecích kůží v neolitických společnostech na jižní Moravě. Vypsáno
Video databáze náboženských rituálů Vypsáno
Výroba a využití soli v pravěku z pohledu experimentu (Což takhle dát si... sůl?) Vypsáno
ŽIvotní příběhy pracovníků brněnských továren Vypsáno
Fakulta informatiky 3 / 2 1 500 Kč / 1 500 Kč
Isogenie v kryptografii Podpořeno
Segmentace obrazů členovců pomocí neuronových sítí Podpořeno
Vzory dělení slov Vypsáno
Fakulta lékařská 6 / 1 85 000 Kč / 5 000 Kč
Funkční mozkové mikrostavy jako biomarkery v elektrokonvulzivní léčbě afektivních poruch Podpořeno
Kontrola růstu kontinuálně rostoucího myšího řezáku Vypsáno
Studium exprese a regulace proteinů těsných spojů hematoencefalické bariéry po subarachnoidálním krvácení Vypsáno
Studování dynamiky signální dráhy ERK ve vývoji mléčné žlázy Vypsáno
Studování role signální dráhy NOTCH ve vývoji mléčné žlázy a kancerogenezi pomocí 3D kultur Vypsáno
Terapie condylomata accuminata Vypsáno
Fakulta právnická 6 / 3 15 000 Kč / 3 000 Kč
Ochrana osobních údajů nezletilých v prostředí sociálních sítí Podpořeno
Vizualizace citačních vztahů v judikatuře Vypsáno
Vladimír Kubeš - prvorepublikový profesor brněnské právnické fakulty a oběť politických procesů padesátých let Vypsáno
Volné téma v oblasti ústavního práva a lidských práv Podpořeno
Vyvažování náboženské svobody a dalších hodnot v českém právním řádu Vypsáno
Záškoláctví nejen z trestněprávního pohledu Podpořeno
Fakulta přírodovědecká 11 / 4 82 500 Kč / 31 000 Kč
Biodiverzita velkých nočních motýlů (Macrolepidoptera) v přírodním parku Údolí Bílého potoka Vypsáno
Hladké variety a jejich aplikace Podpořeno
Kamenné suroviny štípaných artefaktů ze středopaleolitické stanice Bořitov V - Horky Vypsáno
Matematická desková hra Podpořeno
Matematické modely pro popis růstu bakterií v potravinách Vypsáno
Pcháč bezlodyžný (Cirsium acaulon) a jeho problematické chromozomy Vypsáno
Renální karcinom: biologie, léčba a proteinové biomarkery Vypsáno
Studium variability karyotypu a heterochromatinových sekvencí Trifolium medium Vypsáno
Teplotní profil suchou částí Punkevních jeskyní Vypsáno
Toxicita na vlastní oči - obrazová analýza v in vitro toxikologii Podpořeno
p-adická čísla Podpořeno
Fakulta sociálních studií 6 / 1 10 000 Kč / 0 Kč
Biologičtí roboti, umělý život, software a DNA - společenský kontext syntetické biologie Vypsáno
Emocionální roboti - algoritmy a programování života pro společnost 4.0 Vypsáno
Jak se utváří společenská diskuse o klimatické změně Podpořeno
Motivy studentů středních škol k vyplňování on-line dotazníků Vypsáno
Osobnosti fanoušků: mezi outsiderem a spolutvůrcem mediálních obsahů Vypsáno
Subkultury jako prostory významů Vypsáno
Fakulta sportovních studií 4 / 1 19 000 Kč / 4 000 Kč
Hýbeme se dost při běžných denních činnostech? Vypsáno
Jíme zdravě? Vypsáno
Potravinové alergie a život s nimi Vypsáno
Změny tepové frekvence při různých denních činnostech Podpořeno
Farmaceutická fakulta 2 / 2 40 000 Kč / 40 000 Kč
Metabolický profil antidepresiv a jejich vliv na rozvoj metabolického syndromu Podpořeno
Zelenou syntézou připravené superparamagnetické nanočástice pro detekci viru Afrického moru prasat Podpořeno
Přírodovědecká fakulta/RECETOX 2 / 1 20 000 Kč / 10 000 Kč
Hodnocení expozice prachovým částicím v brněnských školách a školkách Vypsáno
Optimalizace metody pro kvantifikaci proteinů akutní fáze pomocí ultra-účinné kapalinové chromatografie a hmotnostní spektrometrie Podpořeno
Masarykova univerzita 1 / 0 0 Kč / 0 Kč
Fakulta sociálních studií 1 / 0 0 Kč / 0 Kč
Podpora rodinných pečujících o seniora v domácím prostředí Vypsáno
Mendelova univerzita v Brně 33 / 4 346 900 Kč / 20 000 Kč
Diagnostika komunikační ostýchavosti. Podpořeno
Sdílená zkušenosti středoškoláků s ADHD (případně dys poruchou) Vypsáno
Agronomická fakulta 5 / 1 87 000 Kč / 20 000 Kč
Měření mikroklimatických parametrů v ovzduší učeben Vypsáno
Měření obsahu vybraných kovů uvolněných z trubního vedení do pitné vody Podpořeno
Studie problematiky odpadního textilu Vypsáno
Vápnění – vhodné řešení úpravy pH kyselých půd? Vypsáno
Zjišťování obsahu těžkých kovů v odpadním skle CRT obrazovek Vypsáno
Agronomická/Ústav technologie potravin 1 / 0 5 000 Kč / 0 Kč
Strategie v oblasti konzumace masa a masných výrobků Vypsáno
Fakulta agronomická 14 / 0 186 000 Kč / 0 Kč
Analýza průmyslových bioplynových stanic Vypsáno
I autovrak může obsahovat cenné kovy. Vypsáno
Invazní druhy rostlin na skládce komunálního odpadu Vypsáno
Je elektroodpad opravdu odpadem? Vypsáno
Kvalita vody ve studánkách a vrtech Jihomoravského kraje Vypsáno
Optimalizace PCR metod pro identifikaci bifidobakterií Vypsáno
Pozitivní energie nebo nebezpečné splodiny z komínů? Vypsáno
Produkce sekundárních metabolitů u kopřivy dvoudomé íUrtica dioica) v podmínkách in vitro Vypsáno
Struktura vegetace vinic na Jižní Moravě Vypsáno
Studium genetické variability zeleniny pomocí DNA markerů Vypsáno
Sušené ovoce a zelenina – zdravé mlsání? Vypsáno
Vliv aktivovaného biouhlu na fyzikálně chemické půdní parametry Vypsáno
Vliv modifikovaného biouhlu na kolonizaci kořenů pokusných rostlin arbuskulární mykorhizou Vypsáno
Vliv modifikovaného biouhlu na ztráty minerálního dusíku z půd Vypsáno
Fakulta lesnická a dřevařská 8 / 2 46 900 Kč / 0 Kč
Analýza osvětlení vnitřních prostorů budovy střední školy Vypsáno
Brněnská přehrada zhodnocení turistické využitelnosti Vypsáno
Buckinghamův Pi teorém a jeho využití Podpořeno
Funkční diverzita lesních půd - cesta k poznání ekosystémových vztahů v lesním prostředí Vypsáno
Model přemnožení lesního škůdce Vypsáno
Reprodukční potenciál prasete divokého Podpořeno
Rovnice vedení tepla Vypsáno
Vliv interiérového vybavení na kvalitu vnitřního pobytového prostředí Vypsáno
Institut celoživotního vzdělávání 2 / 0 2 000 Kč / 0 Kč
Prevence rizikového chování adolescentů Vypsáno
Vztahy ke spolužákům se specifickými vzdělávacími potřebami Vypsáno
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky 1 / 0 20 000 Kč / 0 Kč
Měření mikroklimatických parametrů ve stáji Vypsáno
Prevention Medicals s.r.o. 1 / 0 20 000 Kč / 0 Kč
Studium chování metalothioneinu v přítomnosti nanočástic za využití elektrochemických technik Vypsáno
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 11 / 3 156 500 Kč / 42 500 Kč
Fakulta veterinární hygieny a ekologie 10 / 3 150 500 Kč / 42 500 Kč
Bakterie Neoehrlichia mikurensis v těle klíštěte Podpořeno
Mobilní analytika - měření pH v potravinách novým typem iontově selektivní elektrody Vypsáno
Morfo-metrická revize všenek (Phthiraptera) kolibříků (Trochilidae) Vypsáno
Prodloužení trvanlivost banánů pomocí biodegradovatelných obalů na bázi chitosanu Vypsáno
Rizika v krmivech pro zvířata podle portálu RASSF Vypsáno
Senzorická analýza a fyzikální vlastnosti vepřového masa z různých chovů Vypsáno
Stanovení fyzikálně-chemických paramterů u českých medů Podpořeno
Volně žijící drobní savci jako zdroj infekčních zoonotických onemocnění Podpořeno
Výroba jedlých lžiček Vypsáno
Výroba netradičních pomazánek Vypsáno
Farmaceutická fakulta 1 / 0 6 000 Kč / 0 Kč
Izolace a identifikace hlavní obsahové látky v česnáčku lékařském Vypsáno
Vysoké učení technické v Brně 36 / 6 350 600 Kč / 47 000 Kč
CEITEC 00216305 v Brně 1 / 0 20 000 Kč / 0 Kč
Řízení elektrochemických procesů přípravy poréznich nanostruktur Vypsáno
Fakulta chemická 3 / 1 57 000 Kč / 20 000 Kč
Příprava monokrystalů perovskitů pro optoelektronické aplikace Podpořeno
Příprava stabilních šamponů pro alergiky Vypsáno
Solární články s aktivní vrstvou perovskitu Vypsáno
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 26 / 2 223 800 Kč / 15 000 Kč
Analýza snímků sítnice Vypsáno
Automatické řízení teploty ve skleníku Vypsáno
Bezdotykový měřič výšky vodní hladiny Vypsáno
Bezpečnost bezdrátové komunikace v Internetu věcí Vypsáno
Biometrie sítnice Vypsáno
Chirpy jsou (skoro) všude. Ještě jste o nich neslyšeli? Vypsáno
Chytrý zabezpečovací systém využívající platformu AndroidThings Vypsáno
Datalogger pro Internet věcí Vypsáno
Demonstrátor: Blockchain jako moderní nástroj pro obchod s elektřinou Podpořeno
Detekce a trasování obličeje Vypsáno
E-sekretářka Vypsáno
Elektrická impedanční tomografie Vypsáno
Elektrochemický dvoukanálový biosenzor pro včasnou diagnostiku celiakie Vypsáno
Experimentální pracoviště pro ověření vlastností technologie Narrowband IoT v rámci vize Průmysl 4.0 Vypsáno
Hlasová a datová komunikace ve ztížených podmínkách Vypsáno
Komunikační brána pro chytrou domácnost Podpořeno
Komunikační jednotka pro přenos měřených fyzikálních veličin v oblasti průmyslového Internetu věcí (IIoT) s využitím heterogenních technologií Narrowband IoT a LoRaWAN Vypsáno
Komunikační scénáře pro mobilní sítě 5G New Radio Vypsáno
Modelování propagace signálu pro LPWA komunikační technologie Vypsáno
Multiskopie Vypsáno
Netradiční využití ultrazvuku Vypsáno
Rádiově komunikující roboti Vypsáno
Vývoj detekční jednotky pro elektrochemickou detekci přítomnosti protilátek celiakie Vypsáno
Vývoj jednoduchého zařízení pro monitoring zdravého a ergonomického studijního prostředí Vypsáno
Zpracování mikroskopických video sekvencí kardiomyocytů Vypsáno
Řízení systémů pomocí programovatelného relé Vypsáno
Fakulta informačních technologií 2 / 1 29 800 Kč / 12 000 Kč
Návrh a výroba vrtulí pro drony s využitím 3D tisku Podpořeno
Vývoj kamerové technologie ptačí perspektivy Vypsáno
Fakulta strojního inženýrství 4 / 2 20 000 Kč / 0 Kč
Gravitační manévr a průlet komplexem binární černé díry Vypsáno
Návrh mise na oběžnou dráhu Měsíce Podpořeno
Okruhy celých čísel v imaginárních kvadratických polích, algoritmy dělení se zbytkem a aplikace v kryptografii Vypsáno
Přistávací manévr malého letadla Podpořeno
Ústav analytické chemie AV ČR,v. v. i. 1 / 1 20 000 Kč / 20 000 Kč
Využití difúzního denuderu pro stanovení benzenu v ovzduší Podpořeno
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. 2 / 0 8 000 Kč / 0 Kč
Jsi zapálený ornitolog a hledáš školitele? Vypsáno
Skřivan polní v zemědělské krajině na jižní Moravě Vypsáno
Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. 1 / 1 11 500 Kč / 11 500 Kč
Experimentální popis fázového diagramu Se-Sn-Ti Podpořeno
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. 1 / 1 0 Kč / 0 Kč
Umělá inteligence pro analýzu srdeční činnosti Podpořeno

Témata SOČ (2019)


Instituce - fakulta/pracovištěvypsáno/podpořeno tématvypsáno/podpořeno Kč
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. 1 / 0 20 000 Kč / 0 Kč
Digitální 3D rekonstrukce vybraných reliktů římských stavebních struktur z prostoru středního Podunají Vypsáno
Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 3 / 2 36 000 Kč / 26 000 Kč
Evoluce repetitivní DNA Vypsáno
Tvorba čtyřřetězcových sekundárních struktur v regulačně důležitých oblastech genomu Podpořeno
Oddělení imunologie buněčného systému 1 / 1 20 000 Kč / 20 000 Kč
Aktivace lidských keratinocytů po expozici LPS sinicového vodního květu Podpořeno
Dům dětí a mládeže Brno, Helceletova, příspěvková organizace 2 / 2 30 000 Kč / 30 000 Kč
Automatický skleník Podpořeno
Postav si svého prvního robota! Podpořeno
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 2 / 2 33 000 Kč / 33 000 Kč
Testy primární hemostázy a jejich využití v praxi. Podpořeno
Využití parametru nezralé granulocyty IG v diferenciálním rozpočtu bílých krvinek na analyzátoru Sysmex řady XN Podpořeno
Historický ústav AV ČR, v. v. i. 2 / 0 20 000 Kč / 0 Kč
Brno vědecké – Brno univerzitní a jeho tradice. Josef Macůrek. Vypsáno
Úspěchy kosmonautiky aneb proč musela zahynout Lajka? Vypsáno
Masarykova univerzita 68 / 17 580 900 Kč / 175 000 Kč
CEITEC 00216224 5 / 3 65 000 Kč / 40 000 Kč
Biochemická analýza komplexu SWI/SNF Podpořeno
Prognostická stratifikace pacientů s chronickou lymfocytární leukémií na základě germinálního mutačního profilu Vypsáno
Příprava dropletů – nových buněčných nemembránových organel Vypsáno
Vliv germinálního mutačního profilu na vznik a průběh chronické lymfocytární leukémie Podpořeno
Vliv použité naváděcí RNA na chybovost systému CRISPR/Cas9 Podpořeno
Fakulta filozofická 13 / 2 25 400 Kč / 9 500 Kč
Digitální knihovna - pokladnice informací pro poučení i zábavu Vypsáno
Dějiny knihovny v její každodennosti Vypsáno
Děti a jejich volný čas Vypsáno
Folklor a folklorní hnutí v současnosti Vypsáno
Mládežnické organizace za komunismu Vypsáno
Nejlepší hamburger podle receptu našich předků: příprava potravy v mladší době kamenné z pohledu experimentální archeologie Podpořeno
Postoje k tělesným modifikacím Podpořeno
Příběhy kolektivizace Vypsáno
Slavnosti v éře komunismu Vypsáno
Svámí Vivékánanda: První indický guru na Západě Vypsáno
Vizuální informační smog - fenomén místa, kde žiji Vypsáno
Výroba a využití soli v pravěku z pohledu experimentu (Což takhle dát si... sůl?) Vypsáno
ŽIvotní příběhy pracovníků brněnských továren Vypsáno
Fakulta lékařská 17 / 6 302 000 Kč / 102 000 Kč
Analýza nádorových buněk pomocí moderních mikroskopických technik. Vypsáno
Biomarkery stárnutí u české populace starší 90 let Vypsáno
Chování buněk na modifikovaném povrchu kovu Vypsáno
Detekce signálních proteinů v buňkách mléčné žlázy Vypsáno
Hodnocení adheze buněk kultivovaných na modifikovaném povrchu kovu Vypsáno
Jak světlo reguluje molekulární mechanismy, které řídí cirkadiální rytmy? Vypsáno
Jsou kmenové buňky cestou k věčnému mládí Vypsáno
Mechanismy umožňující nádorovým buňkám přežít extrémní metabolický stres Vypsáno
Prevence karcinomu děložního čípku Podpořeno
Příprava a charakterizace zinek rezistentních nádorových linií. Podpořeno
Příprava polymerních nanovlákenných struktur pro tkáňové inženýrství Vypsáno
Stres, buňky a nádory: molekulární signalizace z endoplazmatického retikula Podpořeno
Studium cytotoxického a migrastatického efektu pentamethiniových solí na nádorové buňky. Vypsáno
Studium prostupnosti mozkových bariér po subarachnoidálním krvácení Podpořeno
Testování vlivu fibroblastových růstových faktorů na vývoj mléčné žlázy ve 3D kulturách Podpořeno
Vznik a ultrastruktura dentinových tubulů Podpořeno
Úloha proteinu PARP1 při regulaci aktivity nádorového supresoru p53 Vypsáno
Fakulta přírodovědecká 17 / 4 154 000 Kč / 19 000 Kč
Burnsideovo lemma Vypsáno
Cizopasníci žab a želv Česka, Slovenska a jiných částí Evropy Vypsáno
Elektroanalýza fyziologicky významných purinů Vypsáno
Hodnocení expozice chemických látkek v lidské populaci Podpořeno
Izolace bakteriofágů pro terapeutické využití z povrchových vod Vypsáno
Konečná tělesa Vypsáno
Monitoring aktivity klíšťat odchycených na lokalitě v Brně a pozitivity na patogenní mikroorganismus způsobující onemocnění. Vymezení rizika možné nákazy člověka. Vypsáno
Nekonečné řady Podpořeno
Pcháč bezlodyžný (Cirsium acaulon) a jeho problematické chromozomy Vypsáno
Problematický nález neznámé lnice (Linaria sp.) na Jižní Moravě Vypsáno
Proteinové komplexy udržující stabilitu chromosomů Vypsáno
Riemannova hypotéza Podpořeno
Sledování vlivu magnetického pole na cirkadiánní rytmus savců Vypsáno
Spektrální studie G-kvadruplexových struktur - 3 guaniny stačí? Vypsáno
Studium oligomerizace proteinů Vypsáno
Teorie a experimenty z mechaniky bez idealizací Vypsáno
Zajímavá využití algebraické teorie čísel Podpořeno
Fakulta sociálních studií 12 / 1 15 500 Kč / 500 Kč
Arktida v mezinárodních vztazích Vypsáno
Bezpečnostní dopady politické korupce Vypsáno
Dezinformace a fake news Vypsáno
Kritické myšlení středoškoláků a informace Vypsáno
Prohřešky médií proti etice Vypsáno
Reklama a středoškoláci Vypsáno
Středoškolské časopisy jako trenažér žurnalistiky Vypsáno
Středoškoláci jako specifické mediální publikum Vypsáno
Subkultury jako prostory významů Vypsáno
Užívání sociálních sítí středoškoláky Vypsáno
Vybrané problémy dějin evropské integrace Vypsáno
Zájmová politika na komunální či regionální úrovni Podpořeno
Fakulta sportovních studií 4 / 1 19 000 Kč / 4 000 Kč
Hodnocení denního příjmu potravy Podpořeno
Hýbeme se dost při běžných denních činnostech? Vypsáno
Měření základních antropometrických parametrů Vypsáno
Změny tepové frekvence u hráčů florbalu Vypsáno
Mendelova univerzita v Brně 18 / 4 249 200 Kč / 49 100 Kč
Fakulta agronomická 10 / 3 140 200 Kč / 42 100 Kč
Analýza genetické variability zeleniny DNA markery Vypsáno
DNA markery rezistence k biotickým faktorům u zeleniny Vypsáno
Flóra vinic a vinohradů na Jižní Moravě Vypsáno
Hydroekologický monitoring vodního toku Vypsáno
Je elektroodpad opravdu odpadem? Vypsáno
Skládka komunálního odpadu jako nový ekosystém Podpořeno
Vliv mikrovlnného ohřevu na uvolňování esterů kyseliny ftalové Podpořeno
Vyhledání přirozených vývěrů minerální vody v okolí lázní Teplice nad Bečvou Vypsáno
Význam struktury krmných směsí (velikostí částic) pro drůbež Vypsáno
Úsporné žárovky šetří enregii, šetří také naše zdraví? Podpořeno
Fakulta lesnická a dřevařská 3 / 1 32 000 Kč / 7 000 Kč
Brněnská přehrada a úpravy vybrané části jejího okolí Vypsáno
Kapacita vodních toků ve vztahu k samočištění vody Vypsáno
Matematika podzemní vody Podpořeno
Fakulta provozně ekonomická 1 / 0 20 000 Kč / 0 Kč
Případová studie uplatnění architektury mikroslužeb prostřednictvím rámce TOGAF Vypsáno
Fakulta zahradnická 4 / 0 57 000 Kč / 0 Kč
Hodnocení nutričních ukazatelů u plodů starých a krajových odrůd ovocných dřevin Vypsáno
Využití mykorhizních hub při vegetativním množení dřevin (řízkování) Vypsáno
Využití mykorhizy při množení ovocných dřevin Vypsáno
Využití mykorhizy při pěstování okrasných dřevin v kontejnerech Vypsáno
Moravské zemské muzeum 1 / 0 3 000 Kč / 0 Kč
Mechorosty CHÚ v městě Brně Vypsáno
Prevention Medicals s.r.o. 1 / 1 20 000 Kč / 20 000 Kč
Sledování vlivu stříbrných nanočástic na klíční a hydroponicky kultivované kukuřice Podpořeno
S.A.B. Aerospace s.r.o. 2 / 2 14 500 Kč / 14 500 Kč
Jak se dostat do vesmíru? Podpořeno
Superzemě - účinek zvýšené gravitace na růst rostlin Podpořeno
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 5 / 1 76 000 Kč / 20 000 Kč
Fakulta veterinární hygieny a ekologie 3 / 1 60 000 Kč / 20 000 Kč
Ixodes ricinus jako zdroj infekčních onemocnění pro zvířata i lidi Vypsáno
Ixodes ricinus jako zdroj onemocnění v ZOO Brno Vypsáno
Výroba mýdla z použitých fritovacích olejů Podpořeno
Fakulta veterinárního lékařství 1 / 0 15 000 Kč / 0 Kč
Molekulární charakteristika genu TNFA u koček jako kandidátního genu pro vnímavost k infekci koronaviry Vypsáno
Farmaceutická fakulta 1 / 0 1 000 Kč / 0 Kč
Cyberchondria severity scale (CSS) Vypsáno
Vysoké učení technické v Brně 41 / 10 269 690 Kč / 57 800 Kč
Fakulta chemická 3 / 1 52 000 Kč / 15 000 Kč
Farmaceuticky významné biopolymery Podpořeno
Příprava krystalů perovskitů pro fotovoltaické aplikace Vypsáno
Příprava stabilních šamponů pro alergiky Vypsáno
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 26 / 4 142 200 Kč / 16 000 Kč
Analýza bezpečnosti bezdrátové komunikace v IoT Vypsáno
Analýza parametrů cévního řečiště na sítnici Vypsáno
Automatické řízení teploty ve skleníku Vypsáno
Bezdotykový měřič výšky vodní hladiny Podpořeno
Bezkontaktní snímání tepové frekvence Podpořeno
Biometrie pomocí sítnice Podpořeno
Demonstrátor: Blockchain jako moderní nástroj pro obchod s elektřinou Vypsáno
Historický vývoj vektorové analýzy na území ČR Vypsáno
Holografie a její využití pro přesná měření Podpořeno
Indoor lokalizace s využití sítí Internet of Things Vypsáno
Komunikační systémy 5G: Revoluce v podobě virtuální reality Vypsáno
Model architektury Network on Chip pro diagnostické účely Vypsáno
Měření a vizualizace úrovně Wi-Fi signálu pomocí softwarového rádia Vypsáno
Novodobý matematicko-fyzikální důkaz správnosti Křižíkova praktického řešení diferenciálního regulátoru obloukovky Vypsáno
Nízkonákladový bezkabelový optický spoj s LED Vypsáno
Nízkovýkonové zařízení pro přenos dat v rámci vize Průmysl 4.0 s využitím moderní technologie NB-IoT Vypsáno
Počítačový model obloukové lampy: novodobá učební pomůcka z dějin techniky Vypsáno
Proč studenty a žáky technické obory neoslovují navzdory vysoké praktické uplatnitelnosti? Vypsáno
Segmentace cévního řečiště na sítnici Vypsáno
Segmentace mikroskopických obrazů srdečních buněk Vypsáno
Určování míry turbulence atmosféry Vypsáno
Vysoce výkonné číslicové obvody Vypsáno
Využití otevřených dat pro zjišťování kvality mobilních datových služeb Vypsáno
Vývoj hardwarového akcelerátoru náročných výpočtů s více FPGA Vypsáno
Zpracování videa na FPGA využitelné pro autonomní řízení automobilů Vypsáno
Řízení systémů pomocí programovatelného relé Vypsáno
Fakulta informačních technologií 9 / 2 63 690 Kč / 15 000 Kč
Detekce výskytu objektů ve videozáznamu Vypsáno
Digitalizace biologických preparátů na mikroskopu Podpořeno
Odhad pozice osoby v prostoru pomocí kamery Vypsáno
Vytvoření biometrické databáze duhovek oka Vypsáno
Vytvoření biometrické databáze lidských jazyků Vypsáno
Vytvoření biometrické databáze obličejů Vypsáno
Vytvoření biometrické databáze otisků a žil dlaně a prstů Vypsáno
Vytvoření biometrické databáze sítnic oka Vypsáno
Vytvoření podvrhů 2D/3D obličeje Podpořeno
Fakulta strojního inženýrství 3 / 3 11 800 Kč / 11 800 Kč
Inovace rozhraní pilot-letoun Podpořeno
Mřížové problémy a kryptografie Podpořeno
S Joulem sem a tam - mechanický ekvivalent práce Podpořeno
Ústav analytické chemie AV ČR,v. v. i. 1 / 1 20 000 Kč / 20 000 Kč
Gelová elektroforéza up-konverzních nanočástic Podpořeno
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. 5 / 0 41 000 Kč / 0 Kč
Adaptace hnízdních parazitů ptáků Vypsáno
Evoluce receptorů sloužících pro vstup virů do buněk netopýrů Vypsáno
Jsi zapálený ornitolog a hledáš školitele? Vypsáno
Paraziti sumečků rodu Ameirus v České Republice Vypsáno
Zvyšují pásy disturbované vegetace pod vedením vysokého napětí lokální diverzitu ptáků? Vypsáno
Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. 1 / 1 10 000 Kč / 10 000 Kč
Vliv solných roztoků na brzdové obložení Podpořeno
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. 2 / 0 22 500 Kč / 0 Kč
Experimentální lineární výkonový nízkofrekvenční řízený zdroj Vypsáno
Srdeční aktivita a strojové učení Vypsáno
Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. 1 / 1 20 000 Kč / 20 000 Kč
Single cell analýzy aktivace kaspázy-3 ve vztahu k vývoji kostí Podpořeno

Témata SOČ (2018)


Instituce - fakulta/pracovištěvypsáno/podpořeno tématvypsáno/podpořeno Kč
AGROLAB spol. s r.o. 1 / 1 8 500 Kč / 8 500 Kč
Je opravdu potřeba hnojit? Aneb využití chemie v praxi Podpořeno
Akademie věd České republiky 17 / 8 174 000 Kč / 120 000 Kč
Archeologický ústav AV ČR, Brno 3 / 1 33 000 Kč / 20 000 Kč
Hospodářské zázemí skalního hradu Skály Vypsáno
Velkomoravské vojenství Vypsáno
Výzkum fortifikací vojenských zařízení římské armády na území Moravy Podpořeno
Biofyzikální ústav AV ČR 5 / 5 95 000 Kč / 95 000 Kč
Mechanismus aktivace buněk imunitního systému pomocí LPS sinic vodního květu Podpořeno
Mechanismus působení nových protinádorově účinných komplexů kovů Podpořeno
Nové telomerové sekvence Podpořeno
Strukturní rozmanitost čtyřřetězcových uspořádání DNA v důležitých oblastech lidského genomu Podpořeno
Testování schopnosti unikátních derivátů forskolinu specificky modulovat aktivitu různých izoforem adenylátcykláz Podpořeno
Historický ústav AV ČR 4 / 1 20 000 Kč / 5 000 Kč
Brno na oficiálních mapách a plánech po roce 1918 Podpořeno
Proměny českého vidění Ruské revoluce 1917 Vypsáno
Proč musela zahynout Lajka? Vypsáno
Státotvornost Velké Moravy v historické reflexi Vypsáno
Ústav analytické chemie AV ČR 1 / 0 18 000 Kč / 0 Kč
Mikropumpy v mikrofluidice Vypsáno
Ústav biologie obratlovců AV ČR 2 / 0 4 000 Kč / 0 Kč
Jsi zapálený ornitolog a hledáš školitele? Vypsáno
Zvyšují pásy vegetace pod vedením vysokého napětí lokální diverzitu ptáků? Vypsáno
Ústav fyziky materiálů AV ČR 2 / 1 4 000 Kč / 0 Kč
Počítačové simulace nanometrických smyček v kovech Podpořeno
Vliv solných roztoků na brzdové obložení Vypsáno
Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 1 / 0 15 000 Kč / 0 Kč
Kvadruplexy v promotoru genu oct4 Vypsáno
Dům dětí a mládeže Brno, Helceletova, příspěvková organizace 4 / 4 65 000 Kč / 65 000 Kč
Automatický skleník Podpořeno
Chytré ovládání osvětlení pro domov a malou kancelář Podpořeno
Elektronika pro řízení hoby stroje Podpořeno
Modulární stavba robota Podpořeno
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 4 / 2 51 000 Kč / 33 000 Kč
Stanovení diferenciálního rozpočtu bílých krvinek na analyzátoru Sysmex řady XN Podpořeno
Vliv preanalytické fáze na výslednou hodnotu základních hemokoagulačních testů. Podpořeno
Využití parametru nezralé granulocyty IG v diferenciálním rozpočtu bílých krvinek na analyzátoru Sysmex řady XN Vypsáno
Zhodnocení efektivity zdravotně-vzdělávacího programu pro seniory Vypsáno
Masarykova univerzita 36 / 21 448 750 Kč / 272 500 Kč
Fakulta sportovních studií 5 / 2 20 000 Kč / 8 000 Kč
Měření antropometrických parametrů u vybrané populace Vypsáno
Tepová frekvence během dne Podpořeno
Výskyt alergií v populaci Vypsáno
Výskyt vybraných potravinových alergií v české populaci Vypsáno
Život s potravinovou alergií Podpořeno
Lékařská fakulta 5 / 4 90 000 Kč / 80 000 Kč
Kináza Chk1 jako potenciální terapeutický cíl v buňkách maligního melanomu Podpořeno
Marfanův syndrom - osvěta, která zachraňuje životy Vypsáno
Nové synteticky letální interakce nízkomolekulárních inhibitorů v nádorových buňkách Podpořeno
Role hypoxie ve vývoji nádorů mléčné žlázy Podpořeno
Studium nádorového mikroprostředí u karcinomů v oblasti hlavy a krku. Podpořeno
Přírodovědecká fakulta 26 / 15 338 750 Kč / 184 500 Kč
Adaptivní evoluce genu CENP-C u rostlin s holocentrickými chromozómy Podpořeno
Aktivita Wnt signálních drah v buňkách CLL Podpořeno
Analýza interakcí protein-ligand v programu pro proteinové inženýrství – HotSpot Wizard Podpořeno
Analýza silikátových vzorků metodami ICP-OES a laserovou ablací Vypsáno
Analýza vlivu nesteroidních léčiv na morfologii a anatomii kořenů vyšších rostlin Podpořeno
Aplikace lineární algebry a teorie grafů v sociálních sítích Podpořeno
Distribuce estrogenů v povrchových vodách Brna a blízkého okolí Podpořeno
Dokáže buňka mezidruhového hybrida rozpoznat rodičovské chromozomy? Vypsáno
Miniaturizace a automatizace v přírodních a lékařských vědách Podpořeno
Molekulární průkaz mykobakterií v environmentálních vzorcích Vypsáno
Netradiční geometrie - origami Podpořeno
Optimalizace a zhodnocení procesu biokonverze odpadů bráněnkou Hermetia illucens Vypsáno
Popis mechanismu růstu tenkých vrstev v prachovém plazmatu pomocí mikroskopie atomové síly Vypsáno
Radioaktivita horninového podloží města Brna Vypsáno
Sledování vlivu magnetického pole na cirkadiánní rytmus savců. Podpořeno
Sledování výše aktivity a promoření klíšťat na vybrané spirochetální mikroorganismy, zaměřeno na Borrelia burgdorferi s.l. Podpořeno
Stanovení rtuti ve vzorcích vlasů a nehtů Podpořeno
Studium luminiscenčních vlastností derivátů fluoresceinu Vypsáno
Studium volné povrchové energie organosilikonových plazmových polymerů Vypsáno
Teorie automatů, Turingovy stroje Podpořeno
Trvalá expozice semen a plodů v botanické zahradě Vypsáno
Vliv vysokých teplot na vývoj a životnost pylu Vypsáno
Vývoj porézních nosičů léčiv odvozených od žlučových kyselin Podpořeno
Výzkum plazmové polymerizace a její aplikace v biosenzorice pomocí křemenných mikrovah Podpořeno
Změny krajiny a vegetace v historické době Vypsáno
Zobrazování a distribuce prvků a proteinů v biologických tkáních Podpořeno
Mendelova univerzita v Brně 58 / 5 614 850 Kč / 67 000 Kč
Agronomická fakulta 22 / 3 353 100 Kč / 55 000 Kč
Aleje a stromořadí v Jihomoravském kraji Vypsáno
Analýza jakosti povrchové vody v okolí Brněnské přehrady Vypsáno
Aplikace DNA markerů u zeleniny Vypsáno
Biouhel a jeho potenciální fytotoxicita pro rostliny Vypsáno
Co pomůže rostlině v boji s nepřítelem? Podpořeno
Flóra vinic a vinohradů vybrané vinařské obce na Jižní Moravě Vypsáno
Identifikace krajinných monumentů ve vybraném území Vypsáno
Inovace tradiční receptury masného výrobku Vypsáno
Je elektroodpad opravdu odpadem? Vypsáno
Monitoring a migrace esterů kyseliny ftalové u balených pekařských produktů Vypsáno
Měření vybraných mikroklimatických podmínek vnitřního prostředí budov se zaměřením na prachové částice Podpořeno
Návrh revitalizace vybraného brownfieldu Vypsáno
Odpadkový koš jako zdroj druhotných surovin Podpořeno
Proteiny tepelné šoku a jejich role v regulaci klíčení semen Vypsáno
Srovnání metod stanovení CHSK pro odpadní vody Vypsáno
Studium role rostlinných hormonů při regulaci větvení stonku na molekulárně biologické úrovni Vypsáno
Vápnění - vhodné řešení pro úpravu pH kyselých půd? Vypsáno
Výzkum medicinálního konopí Vypsáno
Význam antioxidantů pro toleranci xenobiotik u rostlin Vypsáno
Zaniklá sídla na území Jihomoravského kraje Vypsáno
Závlahy jako účinný nástroj vůči suchu Vypsáno
Úsporné žárovky šetří enregii, šetří také naše zdraví? Vypsáno
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií 2 / 0 0 Kč / 0 Kč
Evropeizace Zapadniho Balkanu Vypsáno
Migrační krize, EU a ČR Vypsáno
Lesnická a dřevařská fakulta 17 / 0 139 750 Kč / 0 Kč
3D tisk a jeho využití v designu nábytku Vypsáno
Diverzita vodních živočichů v lesních kolejových tůních Vypsáno
Hodnocení kvality prostředí pro zvěř Vypsáno
Hodnocení návštěvnosti trailů v okolí města Brna Vypsáno
Inventarizace stavu aleje od státního statku Rokytnice v  Orlických horách k  Novému dvoru Vypsáno
Konstrukce společných tečen dvou kuželoseček v programu GeoGebra Vypsáno
Krajina a umění Vypsáno
Mortalita živočichů na vybraných úsecích pozemních komunikací Vypsáno
Nábytek z papíru - od prvopočáteční myšlenky po realizaci konečného produktu Vypsáno
Návrh dendrologické naučné stezky Vypsáno
Opatření k zabránění střetu motorových vozidel se zvěří Vypsáno
Použitelnost krmiv pro zimní přikrmování zvěře Vypsáno
Tvorba sítě tématických naučných stezek Vypsáno
Určování početnosti volně žijících živočichů v krajině Vypsáno
Zavlečené druhy živočichů a možnosti jejich regulace Vypsáno
Účinnost repelentních přípravků proti ohryzu sazenic dřevin hlodavci Vypsáno
Životní prostředí a možnosti jeho ovlivnění Vypsáno
Provozně ekonomická fakulta 10 / 1 50 000 Kč / 0 Kč
Chytré bydlení - dobrý sluha, ale zlý pán Vypsáno
Determinanty spotřebitelského chování teenagerů na trhu s potravinami Vypsáno
Dilemma Game Vypsáno
Důvěryhodnost webových stránek a generace Z Podpořeno
Etika marketingu a reklamy Vypsáno
Marketing subkultury Vypsáno
Návrh otevřeného archivačního informačního systému s uplatněním GDPR Vypsáno
Směnárna virtuálních měn Vypsáno
Vizualizace volně dostupných dat v mapách na webu Vypsáno
Vnímání společenské odpovědnosti u středoškolských studentů Vypsáno
Vysokoškolský ústav - Institut celoživotního vzdělávání 2 / 0 0 Kč / 0 Kč
Rozvíjení kognitivních funkcí u seniorů Vypsáno
Zlepšování (udržování) fyzických schopností seniorů Vypsáno
Zahradnická fakulta 5 / 1 72 000 Kč / 12 000 Kč
Hospodaření s dešťovou vodou ve městě Podpořeno
Parkový okruh jako fenomén zahradní architektury 19. století Vypsáno
Parky města Brna - jejich historie a současná podoba Vypsáno
Studium možností využití stříbra ve vinařské technologii Vypsáno
Využití mykorhizy při pěstování okrasných dřevin Vypsáno
Moravské zemské muzeum 1 / 0 3 000 Kč / 0 Kč
Mechorosty CHÚ v městě Brně Vypsáno
S.A.B. Aerospace s.r.o. 1 / 1 500 Kč / 500 Kč
Využití termochemického cyklu pro výrobu vodíku a kyslíku vo vesmíre. Podpořeno
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 9 / 3 139 000 Kč / 40 000 Kč
Fakulta veterinární hygieny a ekologie 6 / 3 79 000 Kč / 40 000 Kč
?Volně žijící drobní savci v zoo Brno - zdroj infekcí pro zoo zvířata? Vypsáno
Hodnocení vlivu záhřevu na odolnost spor toxigenních Bacillus cereus Podpořeno
Použití jedlých obalů v potravinářství Podpořeno
Sledování mikrobiologické kvality syrového kravského mléka vybraných farem z pohledu platné legislativy Podpořeno
Strategie snižování obsahu soli v pekařských výrobcích Vypsáno
Vyšetření krve (krevní nátěr, Panoptické barvení, savčí a ptačí krev) – natočení videa Vypsáno
Farmaceutická fakulta 3 / 0 60 000 Kč / 0 Kč
Analýza obsahových látek rostlin s potenciální biologickou aktivitou pomocí HPLC Vypsáno
Využití nanotechnologií při léčbě karcinomu pankreatu Vypsáno
Zdravé a nezdravé cukry. Sacharosa vs. palatinosa. Vypsáno
Vysoké učení technické v Brně 41 / 7 345 610 Kč / 94 500 Kč
Fakulta chemická 7 / 3 102 500 Kč / 54 500 Kč
Alginát a měření jeho hustoty v roztocích Vypsáno
Farmaceuticky významné polymery a měření jejich vlastností Vypsáno
Organické solární články Podpořeno
Potravinářsky významné polysacharidy Vypsáno
Příprava stabilních krémů pro alergiky Podpořeno
Stabilita kosmetických přípravků Vypsáno
Vlastnosti a aplikace oxidických polovodivých vrstev Podpořeno
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 29 / 4 190 510 Kč / 40 000 Kč
Analýza bezpečnosti bezdrátové komunikace v IoT Vypsáno
Analýza pulzačních parametrů cévního řečiště na sítnici Vypsáno
Automatické řízení teploty ve skleníku Vypsáno
Bezdotykový měřič výšky vodní hladiny Vypsáno
Bezkontaktní snímání tepové frekvence Vypsáno
Bezpečnost a ochrana soukromí uživatelů kryptoměn Podpořeno
Digitalizace prostorových objektů pomocí výpočetní tomografie s rekonstrukcí na 3D tiskárně Podpořeno
Eye-tracking Vypsáno
Grafické karty ve vědeckých výpočtech Podpořeno
Historický vývoj vektorové analýzy na území ČR Vypsáno
Identifikace osob pomocí sítnice Vypsáno
Modelování elektronických signálů a numerické algoritmy pro jejich číslicové zpracování Vypsáno
Novodobý matematicko-fyzikální důkaz správnosti Křižíkova praktického řešení diferenciálního regulátoru obloukovky Vypsáno
Návrh a realizace antény pro Z-Wave modul v rámci konceptu chytrá domácnost Vypsáno
Nízkovýkonová přenosná meřicí stanice pro Internet věcí a chytrou domácnost Vypsáno
Nízkovýkonové zařízení pro přenos dat v rámci vize Průmysl 4.0 s využitím moderní technologie NB-IoT Vypsáno
Počítačový model obloukové lampy: novodobá učební pomůcka z dějin techniky Vypsáno
Proč studenty a žáky technické obory neoslovují navzdory vysoké praktické uplatnitelnosti? Vypsáno
Přepínač napájení zařízení pro Internet věcí a chytrou domácnost Vypsáno
Segmentace cévního řečiště ve snímcích sítnice Vypsáno
Segmentace shluků srdečních buněk Vypsáno
Vliv jazyků vysoké úrovně na výsledný fyzický návrh číslicových obvodů do FPGA Vypsáno
Vliv specifických technik pro zvyšování odolnosti proti poruchám na výkonnost síťových architektur NoC Vypsáno
Vysoko výkonový spínaný zdroj pro dálkově ovládané drony Vypsáno
Využití nano-části pro přenos informace uvnitř lidského těla Podpořeno
Využití ultrazvuku pro přenos informace Vypsáno
Výkonná IoT USB nabíječka Vypsáno
Vývoj (téměř) univerzálního hardwarového akcelerátoru náročných výpočtů s více FPGA Vypsáno
Řízení systémů pomocí programovatelného relé Vypsáno
Fakulta strojního inženýrství 1 / 0 20 000 Kč / 0 Kč
Progresivní programování CNC strojů v řídicím systému Sinumerik Vypsáno
Středoevropský technologický institut 4 / 0 32 600 Kč / 0 Kč
S Joulem sem a tam Vypsáno
S Rutherfordem na grafen Vypsáno
Spektroskopie jednomolekulárních magnetů Vypsáno
Vysokofrekvenční elektronová spinová rezonance Vypsáno
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. 1 / 0 19 000 Kč / 0 Kč
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. 1 / 0 19 000 Kč / 0 Kč
Chlorophyll a fluorescence imaging for investigating impact of cold acclimatin in natural accessions of Arabidopsis thaliana Vypsáno

 

Projektu SOČ dotovaného Jihomoravským krajem se mohou účastnit pouze studenti studující na jihomoravských středních školách.

Povinnosti řešitele

 • dbát na dodržování časového harmonogramu předloženého školitelem, zúčastnit se veškerých setkání a praxe dle instrukcí školitele
 • řídit se pokyny školitele
 • neprodleně dát vědět JCMM o případné špatné spolupráci se školitelem
 • vypracovat a odevzdat on-line dotazník průběžný a závěrečný dotazník 
 • uvést ve své práci zdroj financování včetně loga JCMM a JMK v kapitole "Poděkování", a to v následujícím znění: "Tato práce byla vypracována za finanční podpory JMK" (loga v křivkách)
 • dodat JCMM doporučení studenta do projektu SOČ od třídního učitele nejpozději do 31. 3. 2022
 • Registrovat svoji práci a účastnit se školního kola SOČ - výsledky projektů student prezentuje ve školním kole SOČ, jehož realizaci zajistí příslušná střední škola, na které student studuje. O termínu konání školního kola musí včas informovat školitele. Neorganizuje-li střední škola školní kolo SOČ, má student právo prostřednictvím SVČ Lužánky vstoupit přímo do Okresního kola. Student má možnost prezentovat svoji práci víceúrovňově. Po absolvování školního kola v případě, že je školou vybrán, postupuje do Okresního kola, Krajského kola a dále do Celostátního kola SOČ (www.soc.cz.).

Kategorie prací

Své téma do příslušné katagorie zařadí školitel při jeho vypisování.

Kategorie 1: Školitel může získat finanční podporu. Školitel je již s řešitelem domluvený. Pokud jím nejsi ty, k práci se nehlas.

Kategorie 2: Školitel může získat finanční podporu. Školitel vypíše téma a hledá pro něj řešitele.

Kategorie 3: Bez finanční podpory. Téma je zveřejněno, další spolupráce je čistě na dohodě řešitele a školitele mimo JCMM.

 

Dobré rady a tipy při dokončování SOČky a soutěžích

Studenti mohou použít námi připravenou šablonu pro sazbu SOČ:

Šablona pro přihlášku

Šablona

loga v křivkách

Příprava prezentace

JCMM ve spolupráci s Court of Moravia pro vás připravila návod jak vytvořit prezentaci tak, aby zaujala. 

Jak vytvořit úspěšně prezentaci

Příprava posteru

Další informace můžete zjistit na webu www.sockari.cz nebo www.soc.cz

Příprava na mezinárodní soutěže: https://www.soc.cz/soc-krok-za-krokem/#Priprava_na_zahranicni_soutez

 

Další odkazy související se soutěží SOČ

https://talentovani.cz/souteze/stredoskolska-odborna-cinnost

http://snptm.cz/

 

 

 

Partnerské instituce

Ústav geoniky AV ČR v.v.i.

Trojan, Jakub, RNDr., MSc, MBA, Ph.D.
jakub.trojan@ugn.cas.cz 774252817

ÚSKVBL

Rejtharová, Martina
rejtharova@uskvbl.cz 724221568