14. 1. 2022, 14:00
přidat do kalendáře
online
zdarma
702088934
nejvíce ocení
pedagogové, ředitelé škol, výchovní poradci a psychologové
kurz

Základy psychologie a pedagogiky nadaných dětí

Cílem přednášky je seznámit pedagogy se základními tematickými okruhy spojenými s problematikou nadaných žáků a studentů. Společně se budeme zabývat otázkou časného vývoje nadání, rolí motivace, perfekcionismu a podvýkonu v manifestaci nadání i konceptem dvojí výjimečnosti. Hovořit budeme o některých vzdělávacích, sociálních a emočních potřebách těchto dětí. Vítáme aktivní účast pedagogů, otevřených k další diskusi a sdílení vlastních zkušeností z praxe.

Přednáška je součástí základního vzdělávacího modulu, který se skládá z přednášek týkajících se identifikace a typologie nadaného žáka, práce s nadanými, vhledu do potřebné legislativy. 

 

Doc. PhDr. Šárka Portešová, Ph.D.

Věnuje se problematice dvojí výjimečnosti, tedy souběhu nadání a handicapu. Je autorkou monografií Rozumově nadané děti s dyslexií (2011), Skryté nadání (2010) a řady časopiseckých studií. Zajímá se i o problematiku časného čtenářství nadaných předškoláků. V současné době je součástí týmu aktivity Podpora vzdělávání nadaných žáků v JmK, pracuje v Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny a na katedře Psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, kde vyučuje kurzy Pedagogické a školní psychologie a Psychologie výchovy a vzdělávání.

Na přednášku se hlaste prostřednictvím REGISTRACE.

Termín konání je pátek 14. ledna 2022 od  14:00 do 17:00 online.