Steriani Elavsky

Steriani Elavsky

PROJEKT: Unlocking the potential of mHealth technologies to promote behavioral health and active aging in Czech older adults.

Hostiteslká instituce: Fakulta sociálních studií, Masarykova Univerzita
Země původu: Česká republika
Země předchozího působení: USA

TÉMA MÉHO VÝZKUMU:

Předmětem mého výzkumu je zkoumání využitelnosti technologií mHealth na podporu behaviorálního zdraví a aktivního stárnutí mezi českými seniory. 
 

PROČ JSEM SI TÉMA ZVOLILA:

Stárnutí a vliv chování (např. míra fyzické aktivity) na zdraví a duševní pohodu v procesu stárnutí již studuji  posledních 15 let, ale většina mého výzkumu se týkala americké  populace. V České republice je nedostatek výzkumu v oblasti behaviorálního zdraví a stárnutí a to navzdory rostoucímu počtu stárnoucí populace v České republice. Mezi českými a americkými seniory jsou také pozoruhodné kulturní rozdíly v tom, jak v přistupují vůči stárnutí a jak vnímají roli, kterou životní styl a návyky hrají v procesu stárnutí. Stejně tak existují rozdíly v hloubce penetrace mobilních technologií, která je u českých seniorů nižší v porovnání s americkými seniory, a je tak nutno zjistit, jak užitečné tyto technologie mohou být pro podporu zdraví u českých seniorů.

VYUŽITÍ VÝSLEDKŮ V PRAXI:

V rámci tohoto výzkumu budeme získávat data od seniorů, jejich dospělých dětí a poskytovatelů zdravotní péče v kontextu otázky, jak vnímají užitečnost a přijatelnost různých mHealth technologií pro podporu zdravého chování (zejména zvýšení tělesné aktivity, snížení sedavého způsobu života a zlepšení kvality spánku). Budeme také testovat proveditelnost využití mobilních technologií pro sledování behaviorálních ukazatelů u starších dospělých. Výsledky výzkumu budou využity k informování vývoje účinných intervencí ke zlepšení zdravotních návyků a chování v oblasti zdraví mezi českými seniory.

PROČ JSEM SI VYBRALA SOMOPRO:

Podpora SoMoPro mi umožní návrat do České republiky a usnadní mi budování nového programu výzkumu v oblasti aktivního stárnutí. Tento grant je také jedinečný v tom, že podporuje spolupráci s průmyslem, což je pro mě nová oblast a umožní mi navázat spolupráci s průmyslovými partnery za účelem vývoje technologií, které by vyhovovaly potřebám českých seniorů, jejich pečovatelů a poskytovatelů zdravotní péče.


Více o projektu si můžete přečíst ZDE.