Stipendia pro nejlepší doktorandské studenty

Prestižní soutěž pro mladé vědecké talenty zná své vítěze. Ze 130 přihlášek do programu Brno Ph.D. Talent 2020 bylo vybráno 25 studentů prvních ročníků doktorských programů brněnských univerzit. Soutěžní projekty i samotné uchazeče hodnotili špičkoví vědci převážně ze zahraničí, ale i České republiky.

“Důležitým prvkem tohoto programu je možnost nabídnout lepší podmínky talentovaným doktorandům a tím je také přilákat do Brna. Díky této podpoře přichází i řada nadaných doktorandů ze zahraničí a mnoho z nich pak v Brně i zůstává pracovat v návaznosti na svůj výzkum, což je dobré pro rozvoj regionu jako místa založeného na podpoře znalostní ekonomiky", vysvětluje dlouhodobou podporu programu ze strany města Brna ředitel JCMM, Miloš Šifalda.

Po tři následující roky budou vybraní studenti pobírat finanční podporu v celkové výši 300 000 Kč.  Ocenění putuje do rukou českých i zahraničních doktorandů (Francie, Itálie, Ukrajina či Slovensko) na přírodovědné a technické obory Masarykovy univerzity, Vysokého učení technického v Brně a Mendelovy univerzity v Brně. Soutěž probíhá v anglickém jazyce, letos se navíc žadatelé i hodnotitelé museli popasovat s komplikacemi, způsobenými pandemií Covid-19. Poslední kolo, probíhající tradičně před komisí, složenou z vědeckých expertů, proběhlo historicky poprvé online.

“Pro stipendisty je hlavním benefitem projektu zisk finančního příspěvku, jež by měl mít pro studenta pozitivní efekt v eliminaci starostí o zajištění každodenního živobytí. Tím pádem dává stipendistovi prostor plně se věnovat doktorskému studiu a vědecké práci, “ dodává k tradičně vysokému zájmu o soutěž ze strany brněnských univerzit Barbora Dofková, manažerka projektu JCMM, z. s. p. o.

Dotaci poskytuje statutární město Brno. Projekt je součástí Regionální inovační strategie. Jeho realizaci zajišťuje JCMM, z. s. p. o.
Vedle nadšení pro daný obor a vynikající výsledky v předchozích soutěžích hraje roli znalost anglického jazyka pro vědeckou práci.   

E-mail: barbora.dofkova@jcmm.cz 
Telefon: +420 724 929 257

 

25 nejlepších doktorandů z partnerských brněnských vysokých škol.

LIST OF BENEFICIARIES

INSTITUTION

Anna Hrčková

Masaryk University

Daniela Rubanová

Masaryk University

Lucia Baďurová

Masaryk University

Polina Nadtochaeva

Masaryk University

Denisa Belisová

Masaryk University

Lucie Curylová

Masaryk University

Daniela Kristeková

Masaryk University

Jaroslav Krč

Masaryk University

Roberto Pivato

Masaryk University

Andrea Martišová

Masaryk University

Petra Kompaníková

Masaryk University

Michael Killinger

Masaryk University

Ludovic Mayer

Masaryk University

Vojtěch Suchánek

Masaryk University

Dominik Trnka

Masaryk University

Jiří Pavela

Brno University of Technology

Iveta Lolová

Brno University of Technology

Michela Sanna

Brno University of Technology

Lucie Pejchalová

Brno University of Technology

Roman Andriushchenko

Brno University of Technology

Ondřej Wojewoda

Brno University of Technology

Lucie Kotásková

Brno University of Technology

Adelia Kashimbetova

Brno University of Technology

Zdeněk Kratochvíl

Mendel University in Brno

Marcela Vlčnovská

Mendel University in Brno