Stipendia pro nejlepší doktorandské studenty

V Rytířském sále Nové radnice byly 14. února 2020 slavnostně předány za účasti primátorky města Brna, JUDr. Markéty Vaňkové, zástupců brněnských univerzit a ředitele JCMM, z. s. p. o. RNDr. Miloše Šifaldy, šeky nejlepším doktorským studentům. 

V programu Brno PhD. Talent 2019 bylo vybráno 25 studentů prvních ročníků doktorských programů partnerských brněnských univerzit. Soutěžní projekty i samotné uchazeče hodnotili špičkoví vědci převážně ze zahraničí, ale i České republiky. Soutěž je v anglickém jazyce, pro uchazeče do 30 let. 

Podpora úspěšného zvládnutí doktorského studia 

Smyslem jejich života se staly technické nebo přírodní vědy a rozhodli se představit své vědecké projekty v otevřené soutěži –  25 nejlepších z celkově 127 studentů přihlášených do soutěže se od letošního roku stalo držitelem titulu Brno Ph.D. Talent 2019. Po tři následující roky (během jejich doktorského studia) bude každý z nich pobírat finanční podporu v celkové výši 300 000 Kč.  Ocenění putuje do rukou českých i zahraničních doktorandů (Kolumbie, Chorvatsko, Slovensko) na přírodovědné a technické obory Masarykovy univerzity, Vysokého učení technického v Brně a Veterinární a farmaceutické univerzity Brno.

“Důvodem podpory vzdělanosti právě v technických a přírodovědných oborech je ucelená snaha o vytvoření vhodného místa pro rozvoj znalostní ekonomiky v souladu s vysokou koncentraci firemních vývojových center a veřejných výzkumných institucí v Brně, potažmo Jihomoravském kraj,” vysvětluje dlouhodobou podporu programu ze strany města ředitel JCMM, RNDr. Miloš Šifalda. 

“U českých doktorandů je prokazatelně nižší finanční ohodnocení v porovnání s doktorskými studenty ve vyspělých státech EU, což ovlivňuje jejich rozhodování o samotném pokračování ve studiu, ale také o změně místa působení během studia i po”, upozorňuje na problém primátorka města Brna, JUDr. Markéta Vaňková.“ Tento rozdíl se snažíme zmírnit právě programem Brno Ph.D. Talent.”

“Pro stipendisty je hlavním benefitem projektu zisk finančního příspěvku, jež by měl mít pro studenta pozitivní efekt v eliminaci starostí o zajištění každodenního živobytí. Tím pádem dává stipendistovi prostor plně se věnovat doktorskému studiu a vědecké práci, tedy budování své profesní budoucnosti, “ dodává k tradičně vysokému zájmu o soutěž ze strany brněnských univerzit Ing. Jana Musilová, manažerka projektu, JCMM, z. s. p. o.

Dotaci poskytuje statutární město Brno. Projekt je součástí Regionální inovační strategie. Jeho realizaci zajišťuje JCMM, z. s. p. o. Vedle nadšení pro daný obor a vynikající výsledky v předchozích soutěžích hraje roli znalost anglického jazyka pro vědeckou práci. 

Odkazy univerzit: 

http://6b.cz/pTjD

http://6b.cz/yIwG

Kompletní informace o Brno Ph.D. Talent naleznete zde.

PR, marketing JCMM: veronika.hollerova@jcmm.cz

Konkrétní dotazy k programu, kontakt na stipendisty: jana.musilova@jcmm.cz.