Bonusové akce

Workshopy o vyhledávání zdrojů v odborné literatuře při psaní akademického textu a citování

Zkušená lektorka PhDr. Martina Machátová představila bezplatné multioborové elektronické databáze knih a článků odborného charakteru, a také dazabázi Moravské zemské knihovny. Na konkrétních příkladech si středoškoláci vyzkoušeli metody, jak vyhledávání co nejvíce zpřesnit Porovnali také vyhledávání v těchto databázích s  vyhledávačem Google. Středoškoláci v našich přírodovědných a technických STEAM klubech jistě ocení i vyhledávač informací právě z technických a přírodních věd https://tech.knihovny.cz/ nebo theses.cz, kde lze najít vysokoškolské kvalifikační práce. Získali také přehled o základních normách pro citování odborného textu. Porovnali si několik ukázek citací jednotlivých typů dokumentů a výhody i nevýhody citačních manažerů. Naučili jsme se generovat citace podle aktuálně platných pravidel .

Motto: „Uvádět kvalitně zpracované zdroje literatury ve vědecké práci je prestiží každého odborníka. Vždy si ověř správnost vygenerovaných citací.“

Pro ty, kteří s danou problematikou potřebují poradit, nabízí lektorka i možnost konzultace o tom, jak připravit kvalitní rešerše, tj. seznam literatury nebo faktů k danému tématu. Kontakt zdeÚčastníkům děkujeme za zpětné vazby i jejich podnětné dotazy:

„Bylo to moc poučné.

„Umět správně vyhledávat usnadní práci ve vědě a ušetří spoustu času.“

Děkuji mnohokrát. Zajímavé zjištění, jaké výhody mi mohou být zpřístupněny zdarma.“ (včetně členství v MZK)

„Tento workshop nebyl pro mě, ale pořádně jsem si ho užila a dozvěděla se něco nového.“

„Teď už vím, čeho se vyvarovat při psaní práce a jak správně citovat.“

Nikdy předtím mě nenapadlo používat u vyhledávání operátory.

„Citace online mohou velmi pomoct.