Spuštěny registrace do jarních T-exkurzí!
Jsi středoškolák? Zúčastni se některé z jarních T-exkurzí JCMM Brno. Právě otvíráme letošní REGISTRACE! Postupně budeme zveřejňovat jednotlivé
T-exkurze se studijními materiály, vstupními testy či motivačními dopisy.
 
Termín pro odevzdání a uzávěrka je 13. května 2021. Hlásit se můžete k jedné nebo k více T-exkurzím najednou. Ti z vás, kteří jsou již zeregistrováni v ISu JCMM klikněte zde. Studenti, kteří se hlásí poprvé, přihlaste se zde.
 
Pojďte se podívat na to, jak bude vypadat jedna z letošních jarních T-exkurzí. Zavede nás za lektorem Ing. Oto Janouškem, Ph.D. z Ústavu biomedicínského inženýrství z Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně.