12. 10. 2022, 14:00 - 17:00
přidat do kalendáře
ONLINE
zdarma
724 919 622
nejvíce ocení
pedagogové
přednáška

ONLINE! Rozvoj nadaných žáků ve světle zjištění ČŠI

Role pedagogů školy ve vytváření prostředí stimulujícího nadání. Způsoby obohacování vzdělávání tak, aby podporovalo rozvoj nadání. Identifikace nadaných žáků ve škole. Využívání individualizace jako jedné z forem podpory rozvoje nadaných žáků. Příležitosti pro zkvalitnění práce s nadanými žáky.Informace budou doplněny aktuálními zjištěními v oblasti využívaných forem práce s žáky nadanými, diagnostiky nadaných, spolupráci se ŠPZ při podpoře nadaných a mimořádně nadaných.
Včetně reálné podpory nadaných a mimořádně nadaných ve výuce.
 

Lektor: Mgr. Tomáš Pavlas

Na přednášku se hlaste prostřednictvím REGISTRACE.

Tato přednáška je součástí rozšiřujícího vzdělávacího modulu, který se skládá z přednášek týkajících se identifikace a typologie nadaného žáka, práce s nadanými, vhledu do potřebné legislativy. Víco o modulu i o dalších rozvojových aktivitách pro pedagogy a žáky najdete na stránkách www.jsmenadani.cz