Projekt Česká centra

26.9.2022 jsme za účasti členů JCMM, srbské univerzity a velvyslance České republiky v Srbsku Ing. Tomáše Kuchty slavnostně otevřeli lektorát českého jazyka.

 

University of Novi Sad

Faculty of Philosophy

Dr Zorana Đinđića 2

21000 Novi Sad 

SERBIA

Lektor:

Mgr. Martin Horn. 

Kontakt: mhorn@seznam.cz 

 

Z dění na lektorátu:

 

ZPRÁVA MARTINA HORNA ZA ŘÍJEN 2022

 

Bohužel letos na podzim nebylo kvůli válečnému konfliktu možné vrátit se do ukrajinského Charkova a pokračovat tam v práci. Začal jsem proto pracovat na novém lektorátu v Srbsku, na univerzitě v Novém Sadu.
Ukrajinští studenti ale nebyli hozeni přes palubu, vznikla skupina těch, kteří dále chtějí pokračovat ve studiu češtiny, a učíme se distančně. Probíhá i nábor do skupiny začátečníků. Činnost srbského lektorátu se zatím rozjíždí pomalu. Nábor do kurzů češtiny organizovala univerzita, zapsalo se sedm studentů.  V místě rovněž fungují krajanské spolky – Česká beseda Novi Sad a Česká beseda v blízkém Petrovaradinu. Už jsem se zúčastnil jejich akcí, mají zájem o spolupráci, osm členů se také zapsalo na kurzy. Nicméně naše cílová skupina to samozřejmě není. O našem projektu jsem informoval i krajanské komunity v Bělehradě a ve městě Bela Crkva. 
Podmínky pro výuku na univerzitě nejsou špatné, každá třída je vybavena počítačem s připojením k internetu a projektorem. Bohužel ale svoji stálou učebnu ani kabinet českého centra nemáme. Také se stále ještě potýkám s počátečními organizačními problémy. V současné době hledám další cesty, jak se dostat ke studentům technických a přírodovědných oborů a informovat je o novém lektorátu.