Brno Ph.D. Talent

Farshad Nejat

Host-specific parasites highlight the role of the Middle East in their cyprinoid hosts dispersion and diversification

Školitel: prof. RNDr. Andrea Vetešníková Šimková, Ph.D. ; Mgr. Michal Benovics, Ph.D.

Instituce: Masaryk University, Faculty of Science

Obor: Ecological and Evolutionary Biology

 

O projektu

Tento projekt si klade za cíl prozkoumat diverzitu a fylogenezi monogeneí, které parazitují na kaprovitých rybách ze Středního východu. Ten představuje nejvýznamnější historickou oblast výměny druhů mezi asijským, evropským a africkým kontinentem. Monogenní parazité budou aplikováni jako doplňkový nástroj k odvození (1) historických kontaktů kaprovitých ryb mezi oblastí Blízkého východu a Středomoří a (2) současných ekologických kontaktů v rámci Cyprinoidei.

 

Proč dělám vědu?

Věda je pro mě způsob, jak hledat odpovědi, uspokojit svoji zvědavost a nacházet souvislosti v různých faktech. Ekologie je vědní obor, který studuje interakci organismů s jejich prostředím a sebou samými. Nic pro mě není lákavější než pochopení těchto interakcí. Být v této oblasti vědy tedy odpovídá veškerým mým zájmům.

 

Proč mám rád/a Brno

Brno nabízí pro studenty, jako jsem já, širokou škálu příležitostí. Jednou z jeho fascinujících vlastností je, jak chytré město to je. Má unikátní veřejnou dopravu, a abych držel krok s tématem chytrého města, mohu spravovat své veřejné služby, jako jsou daně za odpady, jízdenky na autobusy atd., na jediném online účtu BrnoID.