Brno Ph.D. Talent

Vincent Jongen

Development of microfluidic systems for the modelling of lung tissue

Školitel: Assoc. Prof. MVDr. Aleš Hampl, CSc.

Instituce: Masaryk University, Faculty of Medicine

Obor: Biomedical Sciences

 

O projektu

Pokroky ve výzkumu kmenových buněk vedly k vývoji 3D in vitro modelů neboli organoidů. Organoidy umožňují částečnou rekapitulaci některých aspektů plicní tkáně, nicméně významná omezení přetrvávají. (např. nedostatek tkáňové architektury nebo koncentračních gradientů signálních molekul). Tento projekt si klade za cíl vyvinout mikrofluidní zařízení, které kombinuje plicní a endoteliální progenitory k překonání těchto problémů a řízení morfogeneze plicní tkáně v kontrolovaném mikroprostředí.

 

Proč dělám vědu?

Práce ve vědě vám dává člověku uspokojivý pocit, že přispívá k celkovému pokroku a ke zlepšení života a zdraví mnoha lidí. Práce je navíc vždy zpestřena kombinací práce u stolu s experimenty prováděnými v laboratoři a také účastí na příležitostných (mezinárodních) konferencích.

 

Proč mám rád/a Brno

Brno je živé studentské město s mnoha univerzitami a výzkumnými ústavy, kde se můžete věnovat vědecké kariéře, a zároveň nabízí mnoho možností, jak trávit volný čas, s velkým množstvím divadel, muzeí a hospůdek. Brno je navíc obklopeno krásnou přírodou a poloha města v srdci Evropy umožňuje úžasné víkendové výlety.