Brno Ph.D. Talent

Petr Janás

CRISPR/Cas-based editing of plant genomes: An exciting journey from the study of chromosome evolution to increasing the quality and yield of key crops

Školitel: RNDr. Terezie Mandáková, Ph.D.

Instituce: Masaryk University, Faculty of Science

Obor: Molecular biology and genetics

 

O projektu

Hlavním cílem tohoto projektu je indukce chromozomálních přestaveb pomocí CRISPR/Cas, které se vyskytly během evoluce a speciace brukvovitých (Brassicaceae). CRISPR/Cas je víceúčelová technologie pro genové inženýrství. Indukcí dvou a více dvouřetězcových zlomů lze CRICPR/Cas využít pro vytvoření velkých chromozomových přestaveb (inverze, translokace, delece,...), a tak přehrát pásku evoluce.

 

Proč dělám vědu?

Vědu vnímám jako velké poslání a je proto hlavním důvodem, proč jsem začal studovat molekulární biologii a genetiku. Jedním z mých snů je pak přínos výsledků z mého výzkumu ve prospěch lidstva.

 

Proč mám rád/a Brno

Brno mám rád hlavně kvůli svým přátelům, známým a milému kolektivu v naší laboratoři.