Brno Ph.D. Talent

Lucia Ivanová

Novel Nature-inspired Photosensitisers for Artificial Photosynthesis

Školitel: Assoc. Prof. Jozef Krajčovič, Ph.D.

Instituce: Brno University of Technology, Faculty of Chemistry

Obor: Chemistry, Technology and Properties of Materials

 

O projektu

Výroba bezemisných solárnych palív procesmi umelej fotosyntézy je kľúčom k riešeniu súčasných energetických a environmentálnych problémov. Môj projekt je zameraný na syntézu a aplikáciu nových prírodou inšpirovaných kovy neobsahujúcich organických fotosenzitizérov, čo sú molekuly schopné absorpcie svetelného žiarenia, jeho konverzie a uskladňovania do chemických väzieb čistého paliva - vodíku.

 

Proč dělám vědu?

Pretože sa jedná o dobrodružnú tvorivú činnosť, vďaka ktorej možno niečo zmeniť, objaviť niečo nové a zapísať svoje meno do histórie. Bádanie a postupné odhaľovanie riešení problémov ma motivuje a poháňa na ceste mojej kariéry výskumníčky.

 

Proč mám rád/a Brno

Ja a Brno, to bola láska na prvý pohľad. Mesto ponúka úžasné študijné a vedecké zázemie pre mladých výskumníkov a zároveň široké možnosti voľnočasových aktivít. Moje najobľúbenejšie miesto je vyhliadka na Petrove, kde sa dobre premýšľa ale aj odpočíva.