Brno Ph.D. Talent

Jiří Pavela

Towards Efficient, Scalable and Precise Performance Analysis

Školitel: prof. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D.

Instituce: Brno University of Technology, Faculty of Information Technology

Obor: Computer Science and Engineering

 

O projektu

Analýza výkonnosti je zaměřena na detekci nefunkcionalních software chyb, které způsobují zpomalení nebo nedostupnost programů a služeb. V praxi jsme nicméně limitováni množstvím režie, která vzniká při použití nástrojů pro analýzu (tzv. profilerů). Projekt cílí na návrh několika technik a metod, pomocí kterých bude možné dosáhnout nejen lepší efektivity, ale i přesnosti při použití těchto nástrojů, což povede k lepší škálovatelnosti analýzy i pro rozsáhlé programy.

 

Proč dělám vědu?

Zkušenosti a dovednosti získané v rámci Ph.D. studia a výzkumné činnosti bych rád využil při práci na důležitých a složitých problémech v oblasti IT v některé ze špičkových firem nebo výzkumných center.

 

Proč mám rád/a Brno

Na Brně oceňuji zejména velké množství zajímavých a inspirativních lidí - nejen v rámci akademické sféry - se kterými je možné se zde potkávat.