Brno Ph.D. Talent

Daniela Kristeková

Cellular and Molecular Mechanisms Participating in Organism Response to Metal Nanoparticles Exposure

Školitel: Assoc. Prof. RNDr. Marcela Buchtová, Ph.D.

Instituce: Masaryk University, Faculty of Science

Obor: Animal physiology, immunology and developmental biology

 

O projektu

Projekt si kladie za cieľ určiť distribúciu nanočastíc ťažkých kovov (NP) z miest primárnej expozície do sekundárnych orgánov a tkanivovo-špecifické zmeny u myší po inhalácii NP. Na molekulárnej a bunkovej úrovni bude analyzovaná odpoveď organizmu, rýchlosť a efektivita odstraňovania NP. V projekte sa budem zameriavať na indukciu procesov zúčastňujúcich sa odstraňovania NP z organizmu, keďže tieto znalosti nám môžu pomôcť s odstraňovaním NP z organizmov v znečistených priemyslových oblastiach.

 

Proč dělám vědu?

V budúcnosti chcem pokračovať v práci vo vede a objavovať mechanizmy za rôznymi procesmi v organizmoch. Rada by som pracovala v tíme vedcov s rozmanitými skúsenosťami na zaujímavých interdisciplinárnych projektoch v oblasti molekulárnej biológie a fyziológie. Po post-doktorandskej pozícii v zahraničí sa plánujem vrátiť do Brna a zužitkovať načerpané znalosti. Chcem pokračovať v popularizácii vedy a rada by som aj učila alebo pracovala s mladšími študentmi.

 

Proč mám rád/a Brno

Brno som si zamilovala hneď ako som tu po prvý krát prišla na jeseň 2013. Brno je dosť veľké aby ponúklo všetky možnosti veľkomesta, ale zároveň si stále zachováva šarm malého mesta. Mnoho výskumných centier a univerzít ponúka príležitosti pre študentov a vedcov, je tu veľa kultúrnych akcií a hlavne množstvo milých a nápomocných ľudí.