Brno Ph.D. Talent

Michael Killinger

Development of a 3D bone model for biomedical research

Školitel: Ing. Karel Klepárník, CSc.

Instituce: Masaryk University, Faculty of Science

Obor: Analytical Chemistry

 

O projektu

3D modely buněčných kultur našly své uplatnění v řadě fyziologických a patofyziologických procesů, neboť jejich 3D struktura vytváří unikátní prostředí pro zkoumání buněčných pochodů, které bylo dosud možné sledovat pouze ve zvířecím organismu. V projektu se zaměřuji na vývoj buněčného 3D modelu kosti a výrobu mikrofluidické kultivační komůrky, která nahrazuje in vivo podmínky. Tímto způsobem bude možné sledovat pochody vedoucí k výstavbě a degradaci kostní tkáně, růst nádorů či hojení zlomenin.

 

Proč dělám vědu?

Doufám, že se budu stále věnovat něčemu zajímavému v základním nebo aplikovaném výzkumu, ať již v České republice či v zahraničí. Rád bych měl spoustu kolegů z různých institucí, oborů a chtěl bych být součástí mezioborové spolupráce na užitečných projektech zaměřujících se na vývoj bioanalytických metod a biotechnologickou instrumentaci. Současně si přeji být dobrým vedoucím, který motivuje své studenty k jejich budoucí vědecké kariéře.

 

Proč mám rád/a Brno

Díky různorodému univerzitnímu zázemí poskytuje Brno mnoho pracovních možností a příležitostí stále se učit něčemu novému. Rozmanité vyžití nabízí Brno i po práci: dobře se najíst ve Vegalité, zhlédnout film ve Scale, zatrsat si s The Jivers, případně zajít na koncert na Špilas, neboť v Brně se možnostem meze nekladou.