Brno Ph.D. Talent

Kristýna Závacká

Exploring molecular pathways for better stratification and therapy administration in CLL patients

Školitel: Mgr. Karla Plevová, Ph.D.

Instituce: Masaryk University, Faculty of Medicine

Obor: Experimental Oncology and Tumor Biology

 

O projektu

Patogeneze lymfoproliferativních onemocnění úzce souvisí se změnami na úrovni genomu, které ovlivňují citlivost nádorového klonu k protinádorové terapii. Velkou výzvou je detailní porozumění molekulárním procesům vedoucím k heterogenním onemocněním, jako je např. chronická lymfocytární leukémie (CLL). Cílem projektu je popsat molekulární dráhy a jejich modulace v leukemických buňkách v kontextu klonální evoluce a specifikovat asociaci s výsledky léčby.

 

Proč dělám vědu?

Budu usilovně pracovat na tom, abych Ph.D. studium dokončila v roce 2023, tedy ve standardním čase. Poté bych se chtěla nadále věnovat výzkumu na poli klinické hematoonkologie. Jako postdoktorandka bych chtěla vést vlastní výzkumné projekty a samostatně žádat o granty. Také plánuji vycestovat na zahraniční stáž.

 

Proč mám rád/a Brno

Na Brně nejvíce oceňuji nespočet možností pro rozvoj kariéry, ale i volnočasové aktivity. Město podporuje vědu a technologie a nabízí mladým lidem dobrou atmosféru.