Brno Ph.D. Talent

Sandra Thalerová

On chip models to determine mechanisms of limitations of alteplase induced thrombolysis

Školitel: Mgr. Jan Víteček, Ph.D.

Instituce: Masaryk University, Faculty of Science

Obor: Biochemistry

 

O projektu

Mozková mrtvice je druhou nejčastější příčinou úmrtí na světě. Přestože intravenózní trombolýza pomocí rekombinantního tkáňového aktivátoru plasminogenu (alteplasy) představuje klinicky schválenou léčebnou metodu, její účinnost je omezená. Navrhovaný projekt je zaměřen na vytvoření modelů na čipu pro studium účinnosti alteplasy a identifikaci mechanismů limitace alteplasou indukované trombolýzy. Tímto způsobem může projekt poskytnout základ pro budoucí zlepšení trombolytické terapie.

 

Proč dělám vědu?

Mým záměrem je zůstat v oblasti výzkumu přírodních věd, nejlépe v oblasti hematologie. Za 10 let očekávám, že jako senior researcher ve výzkumném centru povedu menší výzkumný tým, vzhledem k mé specializaci v oblasti cévního modelování a biochemie na čipu. Předpokládám, že během této doby se zúčastním řady mezinárodních stáží a konferencí a opublikuju několik článků.

 

Proč mám rád/a Brno

Brno nabízí skvělé zázemí pro studenty a absolventy, nejen po stránce akademické, ale také v kulturním vyžití, stejně jako v dostupnosti bydlení pro mladé.