Brno Ph.D. Talent

Zuzana Šedrlová

STUDY OF ACCUMULATION OF POLYHYDROXYALKANOTATES AND OTHER METABOLITES BY CYANOBACTERIA

Školitel: Assoc. Prof. Obruča, Ph.D.

Instituce: Brno University of Technology, Faculty of Chemistry

Obor: Food Sciences

 

O projektu

Znečištění plasty je vážný problém. Biopolymery (polyhydroxyalkanoáty – PHA) nabízí možnost řešení, největším problémem zůstává cena PHA. Pokud by PHA chtěly konkurovat ropným plastům, jejich cena by se musela snížit. Bakteriální kmeny produkující PHA jsou schopny růstu na odpadních materiálech jako je např. fritovací olej či glycerol. Dalším možným producentem PHA jsou sinice, dokáží produkovat bez vstupního materiálu neboť dokážou růst autotrofně, čímž zároveň mohou pomoci životnímu prostředí.

 

Proč dělám vědu?

Ráda bych pracovala v nějaké biotechnologické firmě, která má vlastní výzkum, takže si budu moct prohlubovat poznatky a zlepšovat dovednosti a stále se někam posouvat.

 

Proč mám rád/a Brno

Na Brně mám ráda bohatý kulturní život, především divadla, která velmi ráda navštěvuji. Další věcí, která se mi na Brně líbí, je sportovní zázemí a možnost provozovat všemožné druhy sportů.